تعریف جدید از مزد پایه کارگران

تعداد بازدید: ۱۱۳
  • تعریف جدید از مزد پایه کارگران
    مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعاریف و مفاهیم جدید رابط کار و جبران خدمت را استانداردسازی و ارائه کرد.به گزارش خبرنگار مهر، این تعاریف مربوط به اضافه كاري مشمول قانون كار، پيمان دهنده كار (كارفرماي اصلي)، پيمانكاري (رابطه سه سويه كاري)، پيمانكار (كارفرماي فرعي)، حداقل مزد، حق عائله مندي مشمول قانون كار، حق مسكن مشمول قانون كار و دادخواست دعاوي كار است.همچنین تعاریفی از ذخيره سالانه مرخصي استحقاقي مشمول قانون كار، روابط كار، روزمزد (كارگر مشمول قانون كار)، عيدي و پاداش مشمول قانون كار، قرارداد پيمانكاري، قراردادكار انجام كار معين، قراردادكار دائم، قراردادكار مدت موقت، كارمزد، كارمزد ساعتي، مانده مرخصي استحقاقي مشمول قانون كار، مرخصي استحقاقي مشمول قانون كار، مزد ساعتي، ميانگين مدت زمان رسيدگي هيئت تشخيص دعاوي كار و ميانگين مدت زمان رسيدگي هيئت حل اختلاف دعاوي كار ارائه شده است.در تعریف ارائه شده درباره حداقل مزد آمده است: ميزان مزدي است كه همه ساله توسط شوراي عالي كار براساس مفاد قانون كار، تعيين و ابلاغ شده و مجاز به پرداخت ميزان كمتر از آن براي كار با حداكثر ساعت كار قانوني نيست.همچنین در تعریف کارمزد می خوانیم: مزدي است كه در ازای انجام هر واحد كار تعيين شده كه از نظر کمی قابل اندازه گيري يا شمارش باشد، پرداخت می شود.پیرامون تعریف مرخصي استحقاقي مشمول قانون كار آمده: مرخصي با پرداخت مزد و مزاياي رفاهي , انگيزه اي مشمول قانون كار است كه مدت آن براي سخت و زيان آور در "كارگاه هاي كمتر از ۱۰ كارگر" ۲۴ روز كاري و در "كارگاه هاي ۱۰ و بي شتر" ۳۰ روز كاري و براي ساير در "كارگاه هاي كمتر از ۱۰ كارگر" ۲۱ روز كاري و در "كارگاه هاي ۱۰ و بيشتر" ۲۶ روز كاري طي يكسال است.درباره تعریف عیدی و پاداش کارگران آمده است: يكي از مزاياي رفاهي - انگيزه اي معادل شصت روز آخرين مزد مشمول قانون كار با سقفي معادل نود روز حداقل مزد روزانه وي در همان سال است كه در ازای يكسال كار، توسط پرداخت مي شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.