ایجاد بانک اطلاعات مهارت آموزان

تعداد بازدید: ۹۷
  • ایجاد بانک اطلاعات مهارت آموزان
    معاون وزیر کار با اعلام ایجاد یک بانک اطلاعات ملی از آموزش های غیررسمی مهارت شغلی گفت: اعتباربخشی به مدارک آموزشی دنبال می شود.به گزارش خبرگزاری مهر محمد امين سازگار نژاد بيان کرد: ايجاد يک پورتال ملي براي آموزش هاي غيررسمي به عنوان يک زيرساخت توسعه ضروري است. با توجه به تصويب آئين نامه ساماندهي فرآيند صدور مدارک تحصيلي دانش آموزان در جلسه شوراي عالي آموزش، سامانه اي جامع، هوشمند، ملي، كارا، امن و يكپارچه براي مديريت مدارک تحصيلي اسناد آموزش دانش آموزان طراحی و مستقر می شود.معاون وزير تعاون، كار و رفاه با اشاره به اينكه تاكنون نظام يكپارچه آموزشي در حوزه آموزش هاي در كشور ايجاد نشده است بيان داشت: بايد انطباق پذيري و انعطاف پذيري آموزش هاي را در در يک سيستم يكپارچه قرار دهيم.وي افزود: آموزش هاي رسمي در وزارتخانه هاي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت تجميع شده اند و آموزش هاي غيررسمي نياز به يكپارچگي در كشور دارند. سازگار نژاد بيان داشت: سنجش صلاحيت هاي حرفه اي در حوزه يک اقدام حاكميتي است، اما آموزش ها بايد توسط بخش خصوصي اجرا شوند.وی تأكيد كرد: پورتال آموزش های غیررسمی بايد به عنوان يک مركز داده ملي با تمام بخش هاي كشور متصل باشد و با دريافت همه اطلاعات و آمارهاي ملي بتواند يک تحليل مناسب را در بخش آموزش هاي ارائه دهد تا بتوانيم يک ارزش افزوده ملي را از اين طريق ايجاد نماييم.معاون وزير كار افزود: اعتباربخشي به مدارک آموزشي امر بسيار مهمي است كه ضرورت دارد يک فرآيند يكپارچه و امن اين موضوع را به صورت ملي پيگيري كند. بايد انعقاد يک تفاهم نامه مشترک بين تمام بخش هايي كه آموزش هاي را اجرا مي كنند صورت پذيرد تا يک منبع اطلاعات ملي مشترک در اين حوزه ايجاد شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.