"سنوات" از سال 95 معاف از ماليات است

تعداد بازدید: ۱۴۳
  • "سنوات" از سال 95 معاف از ماليات است
    پس از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و ابلاغ آن، از سال 95 طبق بند5 ماده 91 اين قانون، کسر ماليات از غيرقانوني است.به گزارش تسنيم، ماده 24قانون کار بيان مي کند:در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يا مدت موقت، مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، يک سال يا بيشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق، مبلغي معادل يک ماه به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد.پس در حقيقت منظور از حق همان مزاياي پايان کار است و فقط به کارگراني تعلق مي گيرد که قرارداد آنها موقت باشد و حداقل يک سال در کارگاه مشغول کار باشند.مقدار حق معادل سي روز پايه مي باشد که فقط يک بار در سال به کارگر پرداخت خواهد شد. همچنين مي تواند حق را به تدريج و به صورت ماهيانه يا هر چند ماه به حساب کارگر واريز نمايد.قبل از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ، در بند 5 ماده 91 قانون ماليات هاي مستقيم آمده بود: بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق و ايام مرخصي استفاده نشده در صورتي که موقع بازنشستگي يا از کار افتادگي به بگير پرداخت شود، از پرداخت ماليات معاف است.ولي پس از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم بند "در صورتي که موقع بازنشستگي يا از کار افتادگي به بگير پرداخت شود" حذف شد و از ابتداي سال 95 به طور کل از پرداخت ماليات معاف است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.