وجود شغل‌های کاذب حاصل غفلت از کسب مهارت!

تعداد بازدید: ۶۱
  • وجود شغل‌های کاذب حاصل غفلت از کسب مهارت!
    مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کشور معتقد است: بخش اعظمی از شغل های کاذب و درآمدهای ناپایدار در کشور به دلیل غفلت از آموزشهای مهارتی است.حمیدرضا خانپور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، کسب آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای را رکن اساسی توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: بی توجهی به کسب در جامعه آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند.وی ایجاد مولد و پایدار، بسترسازی برای و توسعه فضای کسب و کار را از رویکردهای سازمان متبوع خود ذکر و خاطرنشان کرد: افزایش تعامل میان دولت و موسسات کارآموزی آزاد می تواند به ارتقای صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی شاغلان و پایدار جوانان منجر شود.خانپور از به عنوان یکی از خصیصه های مهم آموزشهای مهارتی نام برد و افزود: افراد با فراگیری و تخصص و دانش فنی می توانند فرصتهای شغلی مناسبی به دست آورند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در ادامه با بیان اینکه برای خروج از چالشهای اقتصادی چاره ای جز گسترش فرهنگ کار و نداریم، گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و تربیت افراد خلاق و کارآفرین که بتوانند با ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصتهای شغلی پایدار به دست آورند از جمله اولویتهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای است و دکترین آموزش فنی وحرفه ای،پاسخگویی، تقاضامحوری، واشتغال پایدار جوانان جویای کار است.وی با اشاره به تدوین استانداردهای شغل و شایستگی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای افزود: در تدوین این استانداردها رویکرد تقاضا محوری و بازار محوری رعایت شده و تضمین دسترسی به های وسیع شغلی و تربیت شهروند ماهر و متخصص را امکانپذیر کرده است.خانپور در پایان ارتقای دانش و نگرش و بینش جوانان و تلفیق علم و فن و با رویکرد را در فراهم کردن بسترهای ضروری دانست و گفت: علم باید در خدمت و فن و حرفه باشد و مراکز آموزش عالی از کسب و کار جوانان فعال حمایت کنند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.