ارتقاء وضعیت شغلی و بازنشستگی در برنامه ششم توسعه

تعداد بازدید: ۴۷
  • ارتقاء وضعیت شغلی و بازنشستگی در برنامه ششم توسعه
    معاون فنی صندوق کشوری از پیشنهادات برای بهبود وضعیت قوانین بازنشستگان و همچنین افزایش سن در لایحه برنامه ششم خبر داد و گفت: ارتقاء وضعیت از دیگر اقدامات ما بوده است.به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ابراهیم زاده در نشست خبری روز دوشنبه در مورد پیشنهاداتی که در لایحه برنامه ششم ارائه شده است، گفت: اصلاحات پارامتریک در صندوق ها یکی از این اقدامات بوده به طوری که در حال حاضر سن بر اساس استانداردها فاصله زیادی دارد در حالی که در کشورهای دیگر نیز با افزایش سن امید به زندگی، سن نیز ارتقاء پیدا کرده اما در کشور ما سالهای زیادی است که تغییری نکرده است.وی با اشاره به اینکه متوسط سن در صندوق کشوری ۵۱.۵ سال است، گفت: در برنامه ششم پیشنهاد شده که به صورت تدریجی تا پایان برنامه سن افزایش پیدا کند و همچنین افزایش سابقه نیز از دیگر پیشنهادات بوده است.وی در مورد محاسبه حقوق بازنشستگان نیز گفت: تاکنون بر اساس میانگین دو سال آخر سالهای خدمت، تعیین می شد اما در این لایحه به طور میانگین ۵ سال آخر تعیین شده است.وی در مورد پیش از موعد نیز گفت: پیش از موعد باعث ایجاد اشتغال برای جوانان در سالهای قبل نشده است به همین دلیل اساساً درست نبوده و قرار است در این لایحه ممنوع شود.وی در مورد تعیین حقوق نیز گفت: در این لایحه همچنین پیشنهاد شده که افزایش میزان ها باید ۷ برابر حداقل حقوق باشد تا فاصله ایجاد شده بین بازنشستگان کم شود.وی گفت: در برنامه پنجم نیز برخی از این موارد در نظر گرفته شده بود که در برنامه ششم نیز آنها را دنبال خواهیم کرد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.