معرفی شغل کارشناس منابع انسانی

تعداد بازدید: ۱۹۸۴
 • معرفی شغل کارشناس منابع انسانی

  شرح کلی شغل

  گردآوری و نگهداری اسناد کارکنان، ثبت اطلاعات هر کارمند مانند آدرس، ها، مقدار فروش یا تولید، گزارش های مدیریتی از توانایی و تاریخ و دلیل انقضا، گردآوری و تایپ گزارش ها از اسناد استخدام، بایگانی اسناد استخدام،جستجوی پرونده های کارمند و گذاردن آن در اختیار افراد ذیصلاح.

  عناوین شغلی مشابه و مرتبط

  کارشناس منابع انسانی

  هماهنگ کننده منابع انسانی

  دستیار امور پرسنل

  دستیار منابع انسانی

  دستیار اجرایی

  مشاور منابع انسانی

  نماینده منابع انسانی

  همکار امور پرسنل

  دستیار منابع انسانی

  وظایف

  توضیح سیاست ها، مزایا و راه کارهای کارکنان شرکت به کارمندان یا متقاضیان کار.

  بررسی، کنترل و حفظ اسناد مربوط به فعالیت های کارکنان مانند استخدام کارمند، جذب نیرو، آموزش،نارضایتی ها، ارزیابی عملکرد و طبقه بندی ها.

  ثبت اطلاعات کارمندان مانند آدرس ، هقتگی، ها، مقدار فروش و تولید، گزارش ناظران از عملکرد و تاریخ و دلایل خاتمه کار.

  بازرسی و بازبینی تقاضانامه های استخدام برای ارزیابی مهارت ها یا صلاحیت متقاضیان.

  پاسخ به سوالات درباره آزمون ها، صلاحیت، حقوق، مزایا و دیگر اطلاعات مرتبط.

  بررسی پرونده کارمند برای پاسخ دادن به سوالات و ارایه اطلاعات برای اعمال کارکنان.

  جمع آوری اسناد کارکنان از دیگر بخش ها یا کارکنان.

  جستجوی پرونده کارمندان برای کسب اطلاعات برای اشخاص و سازمان های ذیصلاح مانند موسسه های اعتباری و شرکت های مالی.

  مصاحبه با متقاضیان کار برای کسب و وارسی اطلاعاتی که در نظارت و گزینش آنها استفاده می شوند

   درخواست اطلاعات از مراجع قانونی، کارفرماهای پیشین و دیگر معرف ها برای تعیین استخدام متقاضیان.

  دانش

  امور اجرایی و مدیریت:برخورداری از دانش اصول مدیریت و کار در ارتباط با برنامه ریزی های راهبردی، تخصیص منابع، الگودهی به منابع انسانی ، فن رهبری، شیوه های تولید و ایجاد هماهنگی بین افراد و منابع موجود؛

  امور دفتری: برخورداری از دانش رویه ها و سیستم های اداری و دفتری مانند پردازش واژه ، مدیریت اسناد و سوابق، تند نویسی، نسخه برداری، طراحی فرم ها و دیگر روش های دفتری و اصطلاحات آنها؛

  کامپیوتر و الکترونیک:برخورداری از دانش بردهای مدار،پردازشگرها، تراشه ها، ابزار الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری شامل کاربرد آنها و برنامه نویسی؛

  ارایه خدمات به اشخاص و مشتریان: برخورداری از دانش اصول و مراحل ارایه خدمات به افراد و مشتریان شامل ارزیابی نیازهای مشتری، اعمال استانداردهای کیفیتی برای خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری؛

  تعلیم و تربیت و آموزش: برخورداری از دانش ساختار و محتوای زبان فارسی شامل دیکته، معنی لغات، دستور زبان و شیوه نگارش؛

  زبان فارسی: برخورداری از دانش ساختار و محتوای زبان فارسی شامل دیکته، معنی لغات، دستور زبان و شیوه نگارش؛

  حقوق و قانون: برخورداری از دانش قوانین ، رویه ها ی دادگاهی ، سوابق ، مقررات دولتی ، مجازات ها ، قوانین واسطه گری و رویه های سیاسی دموکراسی ؛

  ریاضیات: برخورداری از دانش حساب، جبر،هندسه، آنالیز، آمار و کاربرد آنها،

  کارکنان و منابع انسانی:برخورداری از دانش اصول و مراحل استخدام کارکنان،گزینش، آموزش جبران خسارات، مزایا، روابط و مذاکرات کاری و سیتم های اطلاعات کارکنان؛

  مهارتها

  شنیدن فعال: توجه کامل به سخنان دیگران و درک نکات آنها، پرسیدن سوال های مناسب در فرصت های مناسب و قطع نکردن سخنان دیگران؛

  تفکر انتقادی: استفاده از دلیل و منطق برای ارایه نقاط قوت وضعف راه حل های پیشنهادی،نتایج، مسایل، مشکلات و رویکردهای مختلف شان؛

  آموزش: آموزش نحوه انجام کاری به دیگران؛

  راهبردهای یادگیری:انتخاب و استفاده از شیوه ها و فرآیند های یادگیری مناسب هنگام فراگیری و یا آموزش مطالب جدید؛

  ریاضیات:استفاده از دانش ریاضی برای حل مسایل؛

  فهم ودرک مطلب نوشته شده: درک جملات و پاراگراف های اسناد مرتبط با کار؛

  قوه درک اجتماعی: هوشیاری در برابر واکنش دیگران و درک دلیل نهفته در پس هر واکنش؛

  صحبت کردن: گفتگو با دیگران برای تبادل موثر اطلاعات؛

  مدیریت زمان: تنظیم زمان فعالیت های خود و دیگران؛

  نوشتن: برقراری ارتباط نوشتاری با دیگران برای برآورده شدن نیازهای آنها؛

  توانائیها

  نظام بندی اطلاعات: توانایی مرتب کردن اطلاعات یا عملیات طبق یک قانون یا قوانین خاص (اعداد، حروف، واژه ها، تصاویر و یا عملیات ریاضی) ؛

  دقیق بینی: توانایی مشاهده جزییات از فاصله ای نزدیک؛

  درک شفاهی : توانایی گوش دادن و درک مطالب و عقاید دیگران ؛

  بیان شفاهی :توانایی برقراری ارتباط شفاهی با دیگران طوری که مخاطب مطالب را درک کند ؛

  درک سریع مشکلات و موانع موجود: توانایی درک مشکلات و یا پیش بینی آنها.(این قابلیت فقط به شناسایی مشکلات ،نه برطرف کردن آنها ،محدود می شود)؛

  توجه انتخابی:توانایی تمرکز بر کار به مدت طولانی بدون اینکه توجه فرد به موارد دیگر جلب شود؛

  شیوایی بیان:توانایی بیان روشن و قابل فهم مطالب؛

  بازشناسی گفتار : توانایی شناسایی و بازشناسی گفتار شخص دیگر ؛

  درک مطلب نگاشته شده : توانایی خواندن و درک مطالب نوشتاری ؛

  بیان مطالب به صورت نوشتاری:توانایی برقراری ارتباط نوشتاری با دیگران طوری که مخاطب مطالب مطرح شده را درک کند؛

  فعالیت های کاری

  ارتباط با افراد خارج از سازمان: ارتباط با افراد خارج از سازمان، معرفی سازمان به مشتریان، عموم ، دولت و سایر منابع خارجی. این اطلاعات می توانند به صورت رو در رو ، کتبا ، با تلفن و یا پست الکترونیک تبادل شوند ؛

  برقراری ارتباط با روسا، همکاران و زیردستان: فراهم نمودن اطلاعات برای سرپرستان ، همکاران و زیر دستان با تلفن ، نامه، پست الکترونیک و یا رو در رو؛

  فایل بندی و ذخیره اطلاعات: وارد کردن، نسخه برداری، ضبط و ذخیره یا نگهداری اطلاعات به صورت نوشتاری یا الکترونیکی / مغناطیسی؛

   برقراری و حفظ ارتباطات فردی: ایجاد روابط کاری سازنده و مناسب با دیگر همکاران و حفظ این روابط؛

  ارزیابی اطلاعات برای تطابق آنها با استاندارها: استفاده از اطلاعات و قضاوت افراد مرتبط برای تعیین آنکه آیا وقایع و فرآیندها از قوانین، مقررات و استاندارها تبعیت می کنند؛

  کسب اطلاعات: مشاهده، دریافت و یا کسب اطلاعات از کلیه منابع مرتبط؛

  کار با کامپیوتر: استفاده از کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار ) برای برنامه نویسی؛وارد کردن داده یا پردازش اطلاعات؛

  سازمان دهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کارها: توسعه اهداف و طرح های خاص برای اولویت بندی، سازمان دهی و انجام کارها؛

  انجام عملیات اجرایی: انجام روزانه وظایف اجرایی مانند نگهداری فایل های اطلاعاتی و پردازش اسناد؛

  پردازش اطلاعات: جمع آوری، کد گذاری، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی ، بازبینی و اصلاح اطلاعات و داده ها ؛

  حیطه کاری

   

   

  حیطه کاری شماره 3: نیاز به امادگی شغلی متوسطی دارد.

  تجربه کلی : برای این مشاغل به مهارت ،دانش یا تجربه شغلی قبلی نیاز است .برای مثال ،یک برقکار بایستی 3 الی 4 سال دوره شاگردی یا چندین سال کار آموزی را بگذارند و غالبا بایستی امتحان مربوط به گرفتن گواهی نامه را با موفقیت طی کند.

  کاراموزی: برای این مشاغل افراد معمولا به 1 یا 2 سال کار آموزی به صورت تجارت حین کار و کارآموزی غیر رسمی توسط افراد با تجربه نیاز دارند.

  مثال هایی از این حیطه کاری :مشاغل در این حیطه با استفاده از مهارت های ارتباطی و سازمانی برای ایجاد هماهنگی ،سرپرستی،مدیریت یا آموزش دیگران برای نیل به اهداف سر و کار دارند.مانند مسئول تدفین ،برقکار ،تکنسین جنگلداری و حفظ محیط زیست ،منشی های حقوقی ،مصاحبه کننده ها و نمایندگان بیمه فروش.

  میزان آمادگی خاص شغلی : بین 6 تا 7 (مدت زمان یادگیری نحوه انجام کار بین 2 تا 10 سال )

  تحصیلات : بیشتر مشاغل در این حیطه نیاز به کار آموزی در مدارس فنی و حرفه ای ،تجارب حین کار و یا دانشنامه دارند.برخی از آن ها امکان دارد نیاز به مدرک کارشناسی داشته باشند.

  علائق

  قاعده گرایانه : مشاغل قراردادی غالبا درگیر با پیروی از قواعد و روال کاری اند.این مشاغل بیش از عقاید با داده ها و جزییات سر و کار دارند. افراد معمولا موظف اند از دستورهای خاصی پیروی کنند؛

  متهورانه: مشاغل متهورانه غالبا درگیر با راه اندازی و انجام پروژه های مختلف هستند. این مشاغل می توانند با رهبری و هدایت افراد و اتخاذ تصمیمات متعدد همراه باشند. این مشاغل گاهی نیاز به خطر پذیری داشته و غالبا با کسب و کار سروکار دارند؛

  اجتماعی:مشاغل اجتماعی غالبا درگیر با کار، برقراری ارتباط، و آموزش به دیگران هستند . اینگونه مشاغل غالبا کمک و ارایه خدمات به افراد را در بر می گیرند؛

  ارزشهای کاری

  ارتباطات: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند به کارمندان اجازه ی ارایه خدمات به دیگران و کار با همکاران در محیطی دوستانه و غیر رقابتی را می دهند. نیازهای متقابل شامل همکاران، ارزش های اخلاقی و خدمات اجتماعی است.

  پشتیبانی: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده حمایت مدیریتی به عنوان پشتیبانی برای کارمندان هستند. نیازهای متقابل شامل سیاست های شرکت، روابط انسانی و فنی در ارتباط با نظارت می باشند.

  شرایط کار: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده شرایط خوب کاری و امنیت کاری هستند. نیازهای متقابل شامل فعال بودن ، جبران، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری است.

  شیوه های کاری

  سازگاری / انعطاف پذیری : قابلیت تطابق با شرایط مختلف کاری؛

  توجه به جزییات: دقت و توجه به جزییات و دقیق بودن در حین کار ؛

  توجه به دیگران : همدردی و توجه به نیازها و احساسات و یاری کردن دیگران؛

  همکاری:ایجاد روابط پسندیده با دیگران و داشتن رفتاری مناسب؛

  قابل اعتماد بودن:قابل اعتماد بودن،مسئولیت پذیری و پیروی از دستورها؛

  استقلال: انجام وظایف فرد بدون نیاز به سرپرستی دائم و اتکا به خود برای انجام کارها؛

  درستکاری: درستی و صداقت؛

  خویشتن داری: حفظ آرامش، کنترل احساسات و خشم و پرهیز از رفتارهای نسنجبده و تهاجمی در هر شرایطی ؛

  تحمل فشار روحی: انتقاد پذیری و تحمل شرایط دشوار

   

لینک کوتاه:
برچسب ها:
منبع:
کاریابی کاران
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.