اعلام مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

تعداد بازدید: ۶۴
  • اعلام مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
    سازمان تامین مدت پرداخت مقرری بیمه را اعلام کرد.به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مدت پرداخت مقرری بیمه به بیمه شدگان واجد شرایط، به میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنان بستگی دارد و این مدت برای بیمه شدگان مجرد حداکثر ٣٦ ماه و برای بیمه شدگان متأهل یا متکفل حداکثر٥٠ ماه است.عملکرد غرامت ایام بیماری بر اساس جنس و وضع تأهل همچنین به موجب محاسبات و اجتماعی، از تعداد کل اسناد صادره بابت غرامت ایام بیماری در سال ١٣٩٣ تعداد ٣٠٧ هزار و ٧٦٢ سند مربوط به مردان (٨٦/٠٦ درصد) و ٤٩ هزار و ٨٦٢ سند مربوط به زنان (١٣/٩٤ درصد) است که استان قم بالاترین ضریب شیوع زنان را با رقم ٨٠ در هزار بیمه شده زن و استان یزد بالاترین ضریب شیوع مردان با رقم ٩٨ در هزار بیمه شده مرد را به خود اختصاص داده اند.ضمناً، ٧٥/٤ درصد اسناد مربوط به متأهلین، ٢٤/٤ درصد مربوط به مجردین و ٢ دهم درصد مربوط به متکفلین است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.