معرفی شغل تکنسین نقشه برداری

تعداد بازدید: ۱۰۴۱
 • معرفی شغل تکنسین نقشه برداری

  تکنسین نقشه برداری

  شرح کلی شغل

  تنظیم کردن و به کار بردن تجهیزات نقشه برداری از قبیل نقشه برداری و تجهیزات الکترونیکی اندازه داریگیری مسافت، یادداشت  برداری، کشیدن طرح های مقدماتی و وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر.

  عناوین شغلی مرتبط

  تکنیسین نقشه برداری

  تکنیسین تولید نقشه

  رئیس پرسنل نقشه برداری

  رئیس هیات نقشه برداری

  مسوول ابزار

  مسوول نگهداشتن زنجیر مساحی

  مسوول تیرک ها

  متصدی ابزار

  تکنیسین مهندسی

  دستیار مهندسی

  رئیس پرسنل کارگاه

  وظایف

  تنظیم و بکارگیری تجهیزات نقشه برداری، مانند منشور، زاویه سنج و تجهیزات مسافت سنج الکترونیک.

  جمع آوری اطلاعات لازم برای راه اندازی پروژه ساخت، با استفاده از طرحهای مهندسی.

  کارگذاری تیرک هایی جهت بالا بردن سکوها و سطوح متقاطع.

  قراردادن و نگهداشتن تیرک های عمودی، یا میله ها جهت استفاده متصدیان برای اندازه گیری فواصل ارتفاعات و زوایا.

  ثبت مقیاس های نقشه و اطلاعات توضیحی با استفاده از یادداشتها، طرح ها، رسوم و کاغذ کپی برداری.

  انجام محاسبات لازم جهت تعیین اصلاحات انحراف زمین ، تاثیرات اتمسفر بر مقیاس ها، تنظیمات تیرک های عرضی، تقاطع تیرک های افقی و عمودی، کارگزاری ترازها و جایگزینی دستگاههای علامت گذاری.

  کنترل نقشه کشی ها جهت کسب اطمینان از موقعیت ساختارهای طبیعی و مصنوعی روی سطح زمین، زیر زمین، و زیر آب، با کمک تجهیزات مسافت سنجی الکترونیک و ابزار دیگر.

  بررسی زوایای بخش، آهن بکار رفته در ملک و نکات نقشه برداری.

  راه اندازی و مدیریت سیستم های کامپیوتری اطلاعات زمین، انجام وظایفی مانند بایگانی اسناد، تهیه فهرست و گزارشات تولید.

  کنترل و نظارت بر کار اعضای زیردست و کارکنان بخش برداری.

  ابزار به کار رفته

  مسافت سنج

  سیستم اندازه گیری لیزر

  ترازها

  ردیاب صوتی

  دوربین نقشه برداری

  تکنولوژی به کار رفته

  نرم افزار تحلیلی یا عملی

  نرم افزار کامپیوتری

  نرم افزار پایگاه داده ها و جستجو

  نرم افزار تولید نقشه

  نرم افزار صفحه گستر

  دانش

  امور اجرایی و مدیریت: برخورداری از دانش اصول مدیریت و کار در ارتباط با برنامه ریزی های راهبردی، تخصیص منابع، الگودهی به منابع انسانی، فن رهبری، شیوه های تولید و ایجاد هماهنگی بین افراد و منابع موجود

  کامپیوتر و الکترونیک: برخورداری از دانش بردهای مدار، پردازشگرها،تراشه ها ،ابزار الکترونیکی ،سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری شامل کاربرد آنها و برنامه نویسی ؛

  ارایه خدمات به اشخاص و مشتریان : برخورداری از دانش اصول و مراحل ارایه خدمات به افراد و مشتریان شامل ارزیابی نیازهای مشتری ،اعمال استاندارهای کیفیتی برای خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری؛

  طراحی: برخورداری از دانش تکنیک های طراحی، ابزار و اصول تولید طرح های دقیق فنی، طرح های اولیه، نقشه ها و مدل ها؛

  مهندسی و فناوری: برخورداری از دانش اصول عملی علوم فنی و مهندسی شامل کاربرد اصول، تکنیک ها، مراحل و ابزار و تولید کالاها و خدمات متنوع؛

  زبان فارسی : برخورداری از دانش ساختار و محتوای زبان فارسی شامل دیکته ،معنی لغات ،دستور زبان و شیوه نگارش؛

  جغرافیا: برخورداری از دانش اصول و روش های توصیف ویژگی های خشکی، دریا و توده های هوا شامل خصوصیات فیزیکی، موقعیت ها، ارتباط آن ها با یکدیگر و پراکندگی زیستگاه های گیاهان، حیوانات و انسان ها؛

  ریاضیات: برخورداری از دانش حساب، جبر، هندسه، آنالیز، آمار و کاربرد آنها؛

  مهارتها

  یادگیری فعال: درک مفاهیم اطلاعات تازه و استفاده از آنها برای رفع مشکلات کنونی و آتی و تصمیم گیری درباره آنها؛

  شنیدن فعال: توجه کامل به سخنان دیگران و درک نکات آنها، پرسیدن سوال های مناسب در فرصت های مناسب و قطع نکردن سخنان دیگران؛

  حل مسایل پیچیده: درک مسایل پیچیده و بررسی موقعیت و اطلاعات موجود برای ارزیابی شرایط و اریه راه حل مناسب؛

  هماهنگی: هماهنگ کردن فعالیت خود با دیگران؛

  تفکر انتقادی: استفاده از دلیل و منطق برای ارایه نقاط قوت وضعف راه حل های پیشنهادی، نتایج، مسایل، مشکلات و رویکردهای مختلف شان؛

  قضاوت و تصمیم گیری: در نظر گرفتن هزینه ها و مزایای عملکردهای متفاوت و انتخاب بهترین آنها ؛

  تحلیل کنترل کیفیت: انجام آزمایش ها و بازبینی های تولیدات، خدمات یا فرآیندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکردها؛

  فهم و درک مطلب نوشته شده:درک جملات و پاراگراف های اسناد مرتبط با کار؛

  مدیریت زمان: تنظیم زمان فعالیت های خود و دیگران؛

  گره گشایی : تشخیص دلیل مشکلات موجود در برنامه ها و اخذ تصمیم های لازم برای برطرف کردن آنها؛

  توانائیها

  استدلال قیاسی :توانایی استفاده از قوانین کلی برای مسایل خاص به منظور ارایه پاسخ های معقول ؛

  چابکی در استفاده از انگشتان : توانایی هماهنگ کردن حرکات انگشتان یک دست یا هر دو دست در گرفتن،کنترل و یا مونتاژ اجسام بسیار کوچک؛

  انعطاف پذیری در دسته بندی: توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی شناخته شده ( تصویر، شیء، لغت، یا صدا) که در مطالب گیج کننده پنهان باشد؛

  استدلال استقرایی :توانایی ترکیب اطلاعات برای ایجاد قوانین کلی یا به دست آمدن نتایج (شامل یافتن روابط بین وقایع به ظاهر بی ربط )؛

  نظام بندی اطلاعات: توانایی مرتب کردن اطلاعات یا عملیات طبق یک قانون یا قوانین خاص (اعداد، حروف، واژه ها، تصاویر و یا عملیات ریاضی)؛

  منطق ریاضی: توانایی انتخاب بهترین شیوه و یا فرمول ریاضی برای حل یک مسئله؛

  دقیق بینی: توانایی مشاهده جزییات از فاصله ای نزدیک؛

  سرعت ادراک: توانایی درک سریع شباهت ها و تفاوت ها بین نامه ها، اعداد، اشیاء، تصاویر و یا نمونه ها که اشیای مقایسه شونده ممکن است هم زمان و یا به تدریج به فرد داده شوند. این توانایی قابلیت مقایسه شی ء کنونی با شی ء قبلی را نیز در بر می گیرد؛

  درک سریع مشکلات و موانع موجود: توانایی درک مشکلات و یا پیش بینی آنها.( این قابلیت فقط به شناسایی مشکلات، نه برطرف کردن آنها، محدود می شود)؛

  درک مطلب نگاشته شده : توانایی خواندن و درک مطالب نوشتاری

  فعالیت های کاری

  تحلیل داده ها و اطلاعات: تشخیص و کشف دلایل، حقایق و اصول زیر بنای مطالب توسط تقسیم آنها به بخش های جداگانه؛

  برقراری ارتباط با روسا، همکاران و زیردستان: فراهم نمودن اطلاعات برای سرپرستان ، همکاران و زیر دستان با تلفن ، نامه، پست الکترونیک و یا رو در رو؛

  فایل بندی و ذخیره اطلاعات: وارد کردن، نسخه برداری، ضبط و ذخیره یا نگهداری اطلاعات به صورت نوشتاری یا الکترونیکی / مغناطیسی؛

  ارزیابی خصوصیات قابل سنجش محصولات، رویدادها یا اطلاعات: ارزیابی اندازه، فاصله و مقدار و یا تعیین زمان، هزینه، منابع و یا مواد لازم برای انجام فعالیت های کاری؛

  کسب اطلاعات: مشاهده، دریافت و یا کسب اطلاعات از کلیه منابع مرتبط؛

  مشخص کردن اشیاء اعمال و وقایع: تشخیص اطلاعات مختلف با دسته بندی، تخمین و درک شباهت ها و تفاوت های آنها و کشف تغییرات شرایط و موقعیت ها؛

  کار با کامپیوتر: استفاده از کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار ) برای برنامه نویسی؛وارد کردن داده یا پردازش اطلاعات؛

  تصمیم گیری و حل مشکلات: تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل برای حل مشکلات؛

  پردازش اطلاعات: جمع آوری، کد گذاری، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی ، بازبینی و اصلاح اطلاعات و داده ها ؛

  به روز کردن اطلاعات و استفاده از دانش مرتبط: اطلاع از دانش فنی روز و استفاده از علوم جدید؛

  حیطه کاری

   

  حیطه کاری شماره 3: نیاز به امادگی شغلی متوسطی دارد.

  تجربه کلی : برای این مشاغل به مهارت ،دانش یا تجربه شغلی قبلی نیاز است .برای مثال ،یک برقکار بایستی 3 الی 4 سال دوره شاگردی یا چندین سال کار آموزی را بگذارند و غالبا بایستی امتحان مربوط به گرفتن گواهی نامه را با موفقیت طی کند.

  کارآموزی: برای این مشاغل افراد معمولا به 1 یا 2 سال کار آموزی به صورت تجارت حین کار و کارآموزی غیر رسمی توسط افراد با تجربه نیاز دارند.

  مثال هایی از این حیطه کاری :مشاغل در این حیطه با استفاده از مهارت های ارتباطی و سازمانی برای ایجاد هماهنگی ،سرپرستی،مدیریت یا آموزش دیگران برای نیل به اهداف سر و کار دارند.مانند مسئول تدفین ،برقکار ،تکنسین جنگلداری و حفظ محیط زیست ،منشی های حقوقی ،مصاحبه کننده ها و نمایندگان بیمه فروش.

  میزان آمادگی خاص شغلی : بین 6 تا 7 (مدت زمان یادگیری نحوه انجام کار بین 2 تا 10 سال )

  تحصیلات : بیشتر مشاغل در این حیطه نیاز به کار آموزی در مدارس فنی و حرفه ای ،تجارب حین کار و یا دانشنامه دارند.برخی از آن ها امکان دارد نیاز به مدرک کارشناسی داشته باشند.

  علائق

  قاعده گرایانه : مشاغل قراردادی غالبا درگیر با پیروی از قواعد و روال کاری اند.این مشاغل بیش از عقاید با داده ها و جزییات سر و کار دارند.افراد معمولا موظف اند از دستورهای خاصی پیروی کنند؛

  واقع گرایانه : مشاغل واقع گرایانه غالبا درگیر با فعالیت های کاری هستند که شامل ارئه راه حل ها و حل عملی مسایل می شوند.این فعالیت ها معمولا با گیاهان، جانوران ،مواد و ابزار حقیقی مانند چوب ،ابزار و ماشین الات سر و کار دارند.بسیاری از این مشاغل نیازمند کار در فضای باز بوده و سر و کار چندانی با کاغذ و ارتباط نزدیک با دیگران ندارند؛

  ارزشهای کاری

  استقلال : مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند به کارمندان اجازه ی کار و تصمیم گیری مستقلانه را می دهند.نیازهای متقابل شامل مسئولیت پذیری و استقلال است .

  پشتیبانی : مشاغلی که بر آورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده حمایت مدیریتی به عنوان پشتیبانی برای کارمندان هستند.نیازهای متقابل شامل سیاست های شرکت ، روابط انسانی و فنی در ارتباط با نظارت می باشند.

  شرایط کار: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده شرایط خوب کاری و امنیت کاری هستند. نیازهای متقابل شامل فعال بودن، جبران، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری است.

  شیوه های کاری  

  پیشرفت گرایی: ایجاد و حفظ روشهایی برای دستیابی به اهداف چالش انگیز شخصی و تلاش برای کسب مهارت در وظایف ؛

  سازگاری / انعطاف پذیری : قابلیت تطابق با شرایط مختلف کاری؛

  تفکر تحلیلی: تحلیل اطلاعات و به کارگیری منطق در برخورد با مسائل و موضوعات کاری

  توجه به جزییات : دقت و توجه به جزییات و دقیق بودن در حین کار ؛

  همکاری : ایجاد روابط پسندیده با دیگران و داشتن رفتاری مناسب؛

  قابل اعتماد بودن :قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیری و پیروی از دستورها؛

  استقلال : انجام وظایف فرد بدون نیاز به سرپرستی دائم و اتکا به خود برای انجام کارها؛

  درستکاری: درستی و صداقت؛

  تحمل فشار روحی: انتقاد پذیری و تحمل شرایط دشوار؛

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

لینک کوتاه:
برچسب ها:
منبع:
کاریابی کاران
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.