از نوسازی بافت فرسوده پایین خیابان تا همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری

تعداد بازدید: ۱۱۵
  • از نوسازی بافت فرسوده پایین خیابان تا همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری
    شورای اسلامی شهر مشهد با انتشار اوراق مشارکت بافت فرسوده، جذب سرمایه گذاری در پروژه های محدوده حرم، همسان سازی حقوق کارکنان و معافیت مساجد و حسینیه ها و حوزه های علمیه از پرداخت موافقت کرد.به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد در هشتاد و نهمین جلسه علنی خود لوایح مهمی را به تصویب رساند.در این جلسه لایحه انتشار 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت بافت خیابان طبرسی و شارستان به تصویب رسید.در ماده واحده این مصوبه، به مشهد اجازه داده شده است به استناد بند 5 تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور و به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه بافت محدوده حاشیه خیابان طبرسی و ضلع شمالی شارستان سمت طبرسی در قطاع دو، مبلغ 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود علی الحساب مورد توافق و بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر نماید.جذب سرمایه گذاری در پروژه های محدوده حرم مطهر رضویهمچنین با تصویب لایحه در خصوص افزایش مشوق های سرمایه گذاری در پروژه های محدوده حرم مطهر به مشهد اجازه داده شد به منظور ایجاد زمینه و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در محدوده حرم مطهر، تسهیلاتی را برای سرمایه گذاران فراهم نماید.با تصویب این لایحه، حداقل نرخ بازده داخلی در مطالعات ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری در منطقه ثامن به میزان 35 درصد تا پایان سال 94 اعمال می گردد که این مصوبات تا قبل از صدور پروانه خواهد بود.در تبصره های این مصوبه تاکید شده است پروژه های در محدوده دخالت غیرمستقیم که دارای مساحت 250 مترمربع و بالاتر با کاربری تجاری، اقامتی و مسکونی باشند، بدون محاسبه نرخ بازده داخلی مشمول بندهای این مصوبه شوند.همسان سازی حقوق کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوریهمچنین شورای اسلامی شهر مشهد با لایحه در خصوص همسان سازی حقوق کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کرد.با تصویب این لایحه به مشهد اجازه داده شد به منظور بهبود عملکرد، ایجاد انگیزه کاری و ارتقای سطح معیشت و رفاه کارکنان تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی ها، تفاوت پرداختی کارکنان دارای رابطه استخدامی با به صورت رسمی، پیمانی، استخدام موقت و کار معین را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ اول مهرماه سال جاری این مبالغ را به صورت غیر حکمی به افراد مشمول پرداخت نماید.معافیت مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه از پرداخت و بهای خدماتاز سوی دیگر با اصلاح ماده 11 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، مساجد، حسینیه ها و حوزه های علمیه از پرداخت هرگونه و بهای خدمات نسبت به عرصه و اعیان در زمان صدور پروانه ساختمانی در چارچوب پروانه صادره از سوی معاف هستند.همچنین مساجد از پرداخت حقوق بابت احداث تجاری در 15 درصد مساحت عرصه خود نیز معاف شدند.در این لایحه تاکید شده است که هرگونه تخلف ساختمانی مشمول این معافیت نمی شود و نسبت به تخلفات ساختمانی مساجد و حسینیه ها باید طبق قانون اقدام شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.