مشکل فعلی جوانان ما نبود اشتغال است

تعداد بازدید: ۶۲
  • مشکل فعلی جوانان ما نبود اشتغال است
    علیرضا اصفهانی معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کار:کارآفرینی و اولیت های برای جوانان در دستور کار کمیسیون اقتصاد،اشتغال و مسکن قرار دارد. جوانان ، نه مشکل تسهیلات و وام به جوانان کارافرینان.به گزارش خبرنگار وزارت ورزش و جوانان خبرگزاری برنا،علیرضا اصفهانی معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کار درباره ی وضعیت جوانان گفت: موضوع و چگونگی هدفمند سازی و سامان دهی در قانون پنجم توسعه تصویب شد واین اهداف در حال حاضر به روزرسانی خواهند شد، در واقع هدف اصلی کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی است تا به اعداد قابل قبول برسد.اصفهانی خاطر نشان کرد:دردفترتوسعه بیشترین هدف گسترش این فرهنگ درجامعه و جایگزین کردن آن به جای سیستم های سنتی است، لازم به ذکر است که بگویم برای گروه خاصی طبقه بندی نشده است برای همه جوانان تعریف شده است ما اهداف بلند مدتی برای حوزه جوانان، زنان،کم سوادان ،تحصیل کرده ها داریم.معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کار عنوان کرد: مبحث در کمیسیون اقتصاد، و مسکن جوانان هنوز مطرح نشده سیاست ها وبرنامه های کلی به صورت اهداف در جهت و بیکاری انجام شده است و در حال حاضر رفع مشکل های نهادی اصلی ترین کاری است که باید در این ح.زه انجام شود،البته ممکن است که بتوانیم معافیت های مالی و یا بیمه ای رانیزانجام بدهیم.وی تاکید کرد: در این کمیسیون برای جوانان مدیریت ویژه ای طراحی شده است و طرح کارآفرینی،برای شروع جوانان نوپا یکی از پیشنهادهای اعضای کمیسیون وکارآفرینی است و در بخش های حمایتی ومالی نیز دستور کار دادیم وپوشش دهی رانیز انجام داده ایم.این معاون کل توسعه در رابطه باهدف کاهش نرخ بیکاری باعث رشد اقتصادی به اعدادقابل قبولی باید برسد ودرباره وضعیت جوانان عنوان کرد: ما در این کمیسیون در تحلیل وبررسی اوضاع مشارکت های اجتماعی جوانان هنوز آمار دقیق وخاصی نداریم و آمار مسکن جوانان را نمی توانیم پیش بینی کنیم ودر حوزه جوانان برنامه تازه ای پیش رو دارند.وی در پایان خاطر نشان کرد :البته در کمیسیون هنوز تصمیم نهایی در باره مطرح نشده ولی یکی از اهداف مهم وحائزاهمیت کشوراست واعضای کمیسیون جوانان در صدد این هستند که وضعیت جوانان را ساماندهی کنندوبهبود ببخشند.در گفتگو با خبرنگار وزارت ورزش و جوانان درباره ی وضعیت جوانان گفت: موضوع و چگونگی هدفمند سازی و سامان دهی در قانون پنجم توسعه تصویب شد واین اهداف در حال حاضر به روزرسانی خواهند شد، در واقع هدف اصلی کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی است تا به اعداد قابل قبول برسد.اصفهانی خاطر نشان کرد: در دفترتوسعه بیشترین هدف گسترش این فرهنگ درجامعه و جایگزین کردن آن به جای سیستم های سنتی است، لازم به ذکر است که بگویم برای گروه خاصی طبقه بندی نشده است برای همه جوانان تعریف شده است ما اهداف بلند مدتی برای حوزه جوانان، زنان،کم سوادان ،تحصیل کرده ها داریم.معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی وزارت کار عنوان کرد: مبحث در کمیسیون اقتصاد، و مسکن جوانان هنوز مطرح نشده سیاست ها وبرنامه های کلی به صورت اهداف در جهت و بیکاری انجام شده است ودرحال حاضر رفع مشکل های نهادی اصلی ترین کاری است که باید در این ح.زه انجام شود،البته ممکن است که بتوانیم معافیت های مالی و یا بیمه ای رانیزانجام بدهیم.اصفهانی تاکید کرد: وضعیت فعلی جوانان مشکل نبود است، نه مشکل تسهیلات و وام به جوانان کارافرینان.وی تاکید کرد: در این کمیسیون برای جوانان مدیریت ویژه ای طراحی شده است و طرح کارآفرینی،برای شروع جوانان نوپا یکی از پیشنهادهای اعضای کمیسیون وکارآفرینی است و در بخش های حمایتی ومالی نیز دستور کار دادیم وپوشش دهی رانیز انجام داده ایم.این معاون کل توسعه در رابطه باهدف کاهش نرخ بیکاری باعث رشد اقتصادی به اعدادقابل قبولی باید برسد ودرباره وضعیت جوانان عنوان کرد: ما در این کمیسیون در تحلیل وبررسی اوضاع مشارکت های اجتماعی جوانان هنوز آمار دقیق وخاصی نداریم و آمار مسکن جوانان را نمی توانیم پیش بینی کنیم ودر حوزه جوانان برنامه تازه ای پیش رو دارند.وی در پایان خاطر نشان کرد :البته در کمیسیون هنوز تصمیم نهایی در باره مطرح نشده ولی یکی از اهداف مهم وحائزاهمیت کشوراست واعضای کمیسیون جوانان در صدد این هستند که وضعیت جوانان را ساماندهی کنندوبهبود ببخشند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.