سهم زنان در اشتغال افزایش یابد

تعداد بازدید: ۲۹
  • سهم زنان در اشتغال افزایش یابد
    معاون پرورشی پژوهشگاه شاخص پروژه با اشاره به توانمندسازی زنان گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد نیروی انسانی ایران معطل کار هستند و سهم زنان در بسیار ناچیز است که باید توانمندسازی زنان در دستور کار مدیران تصمیم گیری قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، پروفسور ایران غازی ظهر امروز در همایش روز زن در جمع زنان فعال با اشاره به جایگاه زن از دیدگاه قرآن مریم اظهار داشت: اسلام تنها دینی است که شخصیت و حقوق زن را در ابعاد مختلف خانواده و جامعه کامل دیده است و در کسب مدارج معنوی و تحصیل تقوا فرقی میان زن و مرد قائل نشده است.وی با تبیین شعار امسال مبنی بر "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" افزود: تقویت تولید داخلی، مهار گرانی، حل مشکل رکود و رفع بیکاری راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است.معاون پرورشی پژوهشگاه شاخص پروژه با اشاره به نقش زنان در توسعه کشور تصریح کرد: توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که با مشارکت همه گروه های اجتماعی صورت گیرد و در این میان با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، نمی توان نقش زنان را در موفقیت دولت ها در کنترل رشد جمعیت، بیکاری و سلامت نادیده گرفت.وی با بیان اینکه باید توجه داشت که زن اگر مسئولیتی را قبول کند، آن را به کمال می رساند، ادامه داد: اساس رشد و توسعه پایدار از عدالت، آزادی و دموکراسی سرچشمه می گیرد که شامل تضمین امنیت، فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی و رفاه و افزایش مستمر درآمد و کامل است.غازی با اشاره به توانمندسازی زنان گفت: در حال حاضر ٥ درصد نیروی انسانی ایران معطل کار هستند و سهم زنان در بسیار ناچیز است که باید توانمندسازی زنان در دستور کار مدیران تصمیم گیری قرار گیرد.وی با اشاره به سهم ٢ درصدی زنان در جامعه بیان کرد: در حال حاضر تعداد زنان کارآفرین در ایران رو به توسعه است که نیازمند حمایت جدی تری از سوی مسئولان است.معاون پرورشی پژوهشگاه شاخص پروژه با اشاره به راهکارهای توانمندسازی زنان در عرصه توسعه خاطرنشان کرد: توانمندسازی زنان از طریق تأسیس سازمان های غیردولتی زنان، اصلاح نظام اداری و حقوقی در راستای افزایش نقش زنان، معرفی چهره های توانمند، کارآمد و تولیدکننده در کتب درسی و رسانه های گروهی، آموزش مدیریت مشارکتی و تغییر نگرش های جنسیتی منفی نسبت به بانوان ازجمله راهکارهای توانمندسازی زنان در حوزه جامعه است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.