کاهش نرخ ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل

تعداد بازدید: ۴۹
  • کاهش نرخ ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل
    رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از نرخ بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان در راستاي اصلاح قانون هاي مستقيم خبرداد.به گزارش خبرگزاری مهر، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون هاي مستقيم ساده سازي نرخ ها بوده است، گفت: اين تغييرات در بخش بر ارث، تمبر، حقوق، اجاره املاک و بر درآمد اشخاص حقيقي است.وی در خصوص معافيت پايه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) توضيح داد: اشخاص حقيقي مي توانند سالانه از يک معافيت پايه استفاده کنند که ميزان آن برابر با معافيت حقوق است و هر سال در قانون بودجه مشخص مي شود. بديهي است اگر درآمد اشخاص حقيقي بيش از اين ميزان باشد آن طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه مي شود.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در اصلاحيه قانون هاي مستقيم که از سال ۹۵ اجرايي مي شود، به منظور رعايت حقوق موديان و ايجاد فضاي رقابتي، نرخ هاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده ۱۳۱ قانون) يافته است، اظهارداشت: در قانون فعلي اين نرخ ها در ۵ طبقه از ۱۵درصد تا ۳۵درصد تقسيم بندي شده که در قانون جديد به ۳طبقه از ۱۵درصد تا ۲۵درصد يافته است؛ بدين صورت که در طبقه اول درآمد تا ۳ ميليون تومان با نرخ ۱۵درصد محاسبه مي شد که در قانون جديد درآمد تا ۵۰ ميليون تومان با نرخ ۱۵درصد محاسبه مي شود.وي ادامه داد: در طبقه دوم قانون فعلي درآمد از ۳ تا ۱۰ ميليون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه مي شد که در قانون جديد درآمد تا ۱۰۰ ميليون تومان نسبت با مازاد ۵۰ميليون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه مي شود. به عبارتي محاسبات در دو طبقه اصلاحيه قانون با تمام ۴ طبقه قانون فعلي مطابقت مي کند.تقوي نژاد تصريح کرد: در طبقه سوم نيز نسبت به مازاد ۱۰۰ميليون تومان درآمد به نرخ ۲۵ درصد محاسبه مي شود که اين نرخ در قانون فعلي ۳۵درصد است.معاون وزیر اقتصاد همچنين از اضافه شدن يک تبصره به ماده ۱۳۱ به عنوان يکي از مشوق هاي اصلاحيه قانون هاي مستقيم خبرداد و تصريح کرد: براساس اين تبصره به ازاي هر ۱۰درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول نسبت به سال گذشته، يک واحد درصد حداکثر تا ۵ درصد از نرخ بر درآمد اشخاص حقيقي کسر مي شود.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه برخورداري از تمام اين معافيت ها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت به موقع است، خاطرنشان کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نمي تواند از معافيت ها و که در قانون پيش بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي کند تعلق مي گيرد و مشمول جريمه نيز مي شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.