گزارش متناقض دولت و مجلس از اجرای قانون کسب و کار

تعداد بازدید: ۱۱۱
  • گزارش متناقض دولت و مجلس از اجرای قانون کسب و کار
    نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی از گزارش عملکرد دولت در قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: در صورت موافقت نمایندگان این گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی سیاست های کلی دولت برای خروج از کود در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: کمیسیون در جلسات متعدد با وزیران صنعت، اقتصاد، روسای بانک مرکزی و روسای بانک ها وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای خروج از رکود را بررسی کردند و راهکار هایی برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور ارائه دادند.نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: کمیسیون حمایت از تولید ملی علاوه بر این گزارش در مورد تخلفات دولت در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار آماده کرده است که در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد.نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: در گزارش کمیسیون عملکرد دولت در اجرای تک تک مواد قانون بهبود فضای کسب و کار بررسی شده است.وی ادامه داد: این گزارش بر اساس گزارش هایی که از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی،اصناف،تعاون و بخش خصوصی که در اختیار ما قرار گرفت، تنظیم شد؛ چراکه بخش هایی بیش از دیگران به اجرای قانون های بهبود فضای کسب و کار نیازمند هستند.قادری همچنین از گزارش دولت در مورد اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به مجلس خبر داد و گفت: دولت ادعا دارد که اقدامات مهمی در اجای این قانون انجام داده است و در همین راستا گزارشی را از عملکرد خود در مورد اجرای تک تک مواد این قانون به مجلس ارائه داده است.وی ادامه داد: در زمان قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس، گزارش دولت نیز منتشر شده و در اختیار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: گزارش دولت هم مستند به گزارش دستگاه های مختلف در اجرای این قانون است.قادری گفت: گزارش مجلس در مورد اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار طبق ماده 236 آیین نامه مجلس نوشته شده و در صورت موافقت نمایندگان به قوه قضائیه ارسال می شود
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.