52.1 درصد اشتغال کشاورزان در نقاط روستايي

تعداد بازدید: ۷۶
  • 52.1 درصد اشتغال کشاورزان در نقاط روستايي
    سهم در بخش در کل کشور 19.2 درصد برآورد شده است، در حالي که سهم نقاط شهري در بخش 5.7 درصد و در نقاط اين سهم به 52.1 درصد مي رسد.به گزارش خبرگزاري موج، مرکز آمار ايران در جديدترين بررسي خود، نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در تابستان سال جاري را منتشر کرد.اشتغال و ازجمله موضوع هاي اساسي اقتصاد هر کشوري است، به گونه اي که افزايش و کاهش بيکاري، به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي شود. نرخ يکي از شاخص هايي است که براي ارزيابي شرايط اقتصادي کشور تغييرات آن در کل کشور، نقاط شهري، نقاط و تغييرات سالانه در استان ها با روش نمونه گيري چرخشي در فصول مختلف سال اجرا مي شود؛ اين طرح نخستين بار در سال 1384 خورشيدي آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه مياني هر فصل اجرا شده است.در اين بررسي نرخ فعاليت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيشتر در کل کشور رقم 38.9 درصد است، در حالي که اين نرخ در نقاط 41.1 درصد برآورد شده است.سهم در بخش در کل کشور 19.2 درصد در مقابل تعداد چهار ميليون و 296 هزار و 254 نفري است. در اين بين سهم در نقاط 52.1 درصد برآورد شده است.همچنين نرخ در جوانان 15 تا 29 ساله نقاط 16.1 درصد در مقابل 62.2 درصد نقاط شهري است.اين گزارش همچنين نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيشتر در بهار 1394 در مقايسه با تابستان 1393 خورشيدي را به ترتيب 40.3 و 39.8 درصد برآورد کرده است.نرخ جمعيت 10 ساله و بيشتر نيز در مدت مشابه فوق به ترتيب 7.6 و هفت درصد است.نرخ جوانان 15 تا 29 ساله نيز در اين مدت 15.7 و 15 درصد برآورد شده که از تغييرات 0.4 و 1.1 درصدي برخوردار است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.