وزیر كار یونان خواستارتوسعه فراگیر روابط آتن و تهران شد

تعداد بازدید: ۶۳
  • وزیر كار یونان خواستارتوسعه فراگیر روابط آتن و تهران شد
    وزیر كار، تامین امور اجتماعی و همبستگی در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: آتن خواستار توسعه همه جانبه روابط خود با تهران در تمامی زمینه ها است.به گزارش ایرنا، جرج كاتروگالوس در دیدار مجید مطلبی شبستری گفت: با توجه به روابط خوب و دیرینه با ایران، خواستار توسعه همه جانبه روابط دو جانبه است.وزیر كار، تامین امور اجتماعی و همبستگی در ادامه با اشاره به مشتركات و زمینه های فراوان همكاری بین دو كشور، بر توسعه روابط این وزارت خانه با وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی ایران تاكید كرد و ضمن ارزنده خواندن تجربیات دو كشور درحوزه های تامین اجتماعی و نیز آموزش های گفت كه تهران و آتن می توانند در این حوزه ها از تجربیات یكدیگر بهره بگیرند.مطلبی شبستری سفیر ایران نیز در این دیدار با اشاره به فراهم بودن بسترهای مناسب همكاری دو كشور بویژه پس از سفر اخیر الكسیس چیپراس نخست وزیر به تهران گفت: وزارت خانه های كار دو كشور می توانند با مبادله هیات ها و نیز تبادل تجربیات از جمله در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای همكاری كنند.در این دیدار همچنین، راهكارهای توسعه همكاری های ایران و در زمینه های تامین و رفاه اجتماعی و نیز آموزش های و از طریق مبادله هیات ها و تبادل دانش و تجربیات مورد بررسی و تاكید قرار گرفت.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.