شانس زنان در کاریابی نصف مردان

تعداد بازدید: ۵۶
  • شانس زنان در کاریابی نصف مردان
    نتایج طرح نیروی کار در سال ۹۴ نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد زنان جوان در کشور بیکارند.به گزارش خبرنگار مهر، براساس نتایج طرح نیروی کار در سال ۹۴ زنان و بیشترین سهم را از معضل بیکاری در سطح جامعه دارند.در حالی که بر پایه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور ۱۱ درصد برآورد شده است، این رقم برای مردان حدود ۹ درصد و برای زنان ۱۹.۴ درصد است که گویای اختلاف بیش از دو برابری بیکاری در زنان کشور نسبت به مردان است. این آمار به آن معناست که شانس زنان جویای کار در مقایسه با مردان برای رسیدن به شغل کمتر از نصف است.بر همین اساس نرخ مشارکت زنان در کشور تنها ۱۳ درصد است و این رقم برای مردان بیش از ۶۳ درصد تخمین زده شده است.آمارها نشان می دهد از میان زنانی که شانس پیدا کردن کار را داشته اند، ۲۲.۸ درصد در بخش کشاورزی، ۲۳.۸ درصد در بخش صنعت و ۵۳.۴ درصد در بخش خدمات مشغول به کار شده اند.نرخ کلی بیکاری ۱۵-۲۹ ساله در آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ۲۳.۳ برآورده شده است که در این میان ۲۵.۵ درصد در مناطق شهری و ۱۷.۶ درصد در مناطق روستایی مشغول هستند.نرخ بیکاری زنان جوان بیش از دو برابر مردان جوان است به طوری که در شاخص نرخ بیکاری جوانان، مردان ۱۹.۱ و زنان ۴۰.۲ درصد بیکاری را به نام خود ثبت کرده اند.همچنین نرخ بیکاری در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن افزایش ۱.۴ رشد داشته و از ۲۱.۹ به ۲۳.۸ درصد رسیده است. در این آمار نرخ بیکاری مردان جوان هم با افزایش ۱.۳ مواجه بوده و از ۱۷.۸ به ۱۹.۱ درصد رسیده است و نرخ بیکاری زنان جوان هم افزایش یافته و از ۴۰.۱ درصد به ۴۰.۲ درصد رسیده است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.