حقوق کارگران قراردادی و پیمانی یکسان نشد

تعداد بازدید: ۳۷۹
  • حقوق کارگران قراردادی و پیمانی یکسان نشد
    مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به عدم اجرای طرح همترازی نیروی های با نیروهای قراردادی و رسمی گفت:بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کار شرکتی یا همان استفاده می کنند.علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار گفت: متأسفانه این دستورالعمل اجرا نمی شود. مفاد این دستورالعمل بسیار خوب است اما ضمانت اجرا ندارد.وی از همترازی نیروهای با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه شماره 38 خبر داد و گفت: ولی طبق بررسی های به عمل آمده این دستورالعمل اجرا نمی شود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان استفاده می کنند. یعنی در خط تولید نیروی کار دارند که اندکی دریافت می کند. در کنار این نیرو کارگری استخدام کارخانه مشغول کار است که به مراتب بیشتری از پیمانی دریافت می کند.خدایی با بیان اینکه متأسفانه این دستورالعمل در واحد های تولیدی اجرایی نمی شود افزود:این کار نقض ماده 38قانون کار و همچنین نقض مقاوله نامه شماره 100 سازمان ILO است. در ماده 38 بیان شده است که برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. وی اظهار داشت:اکنون بسیاری از کارخانه ها لیست کارگران خود را به عنوان ساده رد می کنند و در این راستا یک ساده را به متخصص پرداخت می کنند و هیچ تفاوتی بین ساده با متخصص قائل نیستند .مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه کارگران پیمانی مطابق این دستورالعمل تحت پوشش دستورالعمل ماده 38 قرار می گیرند گفت:اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها ضابطه مند کردن درآمد کارگران و اجرای عدالت در پرداختی ها می شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.