جزئیات نحوه حمایت صندوق کارآفرینی امید از خبرنگاران و معلمان

تعداد بازدید: ۱۱۷
  • جزئیات نحوه حمایت صندوق کارآفرینی امید از خبرنگاران و معلمان

    صندوق امید با تدوین دستورالعملی نحوه حمایت از و فعالان رسانه ها، و سایر گروههای هدف مورد نظر را اعلام کرد.به گزارش خبرنگار ایسنا، صندوق امید با هدف شناسایی ظرفیت های در مناطق شهری و روستایی و در راستای تبیین سیاستهای از طرح های کسب و کاری که به صورت زنجیره تولید یا خوشه های کسب و کار در مناطق روستایی و شهری قابلیت اجرا دارند، حمایت و از تمامی طرح های خبرنگاران، روستاها، کارشناسان تعاون روستایی و جهاد کشاورزی با محوریت مذکور استقبال می کند.علاقه مندان می توانند بر اساس ضوابط تعیین شده نسبت به ارسال طرح های شبکه ای یا خوشه ای یا زنجیره های بهم پیوسته تولید شناسایی شده به روابط عمومی صندوق امید و یا از طریق مراکز پستی و سایت صندوق اقدام کنند.ضوابط مورد نظر برای پذیرش طرح ها :الف خوشه های کسب وکار: به مجموعه فعال در یک گرایش از کسب و کار گفته می شود که در یک منطقه جغرافیایی (استان) متمرکز شده، امکان همکاری در تکمیل فعالیت های یکدیگر را داشته و از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردار باشد.ب شبکه کسب وکار: به مجموعه ای از واحد های کسب وکار اطلاق می شود که برای مواجه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری کنند. شبکه ها به دو شکل ثبت شده و ثبت نشده وجود دارند. شبکه ها معمولا به صورت ثبت نشده شکل گرفته و در صورت اقتضاء در قالب انجمن، تعاونی، کنسرسیوم و شرکت سهامی ثبت می شوند.ج پشتیبان: عبارت است از افراد حقیقی و حقوقی که با یک هدف مشخص جهت تولید، اقدام به ساماندهی، هدایت و حمایت تعدادی از افراد داوطلب جهت تولید خوشه ای در قالب تولید مبتنی بر سفارش یا تولید انبوه برای بازار می نماید.ماده 1 ارائه و شناسایی طرح ها که به صورت شبکه ای یا خوشه ای یا زنجیره بهم پیوسته تولید از قانون پاراتو تبعیت می کنند (20 درصد کسب و کارها 80 درصد تولید محصول منطقه را تشکیل می دهند) که با توجه به ظرفیت های استانی از لحاظ موقعیت جغرافیایی، تقاضا، تامین مواد اولیه و یا بازار و سایر موارد مرتبط می تواند با حمایت های صندوق منجر به تولید انبوه محصول و ایجاد اشتغال بیشتر شود یا حلقه های مفقوده شبکه یا خوشه قابل شناسایی و با رفع آن باعث ارتقاء سطح کیفی محصول و افزایش سهم بازار شوند.ماده 2 طرح های شناسایی شده می تواند در قالب گزارش های تصویری، صوتی (مصاحبه با عامل تولیدی یا توسعه) و متنی باشند.ماده 3 نتیجه تایید طرح ها پس از بررسی در کمیته ارزیابی طرح حوزه معاونت، ساماندهی و توانمندسازی اعلام می شود.ماده 4 در صورت تایید طرح های ارسالی توسط کمیته ارزیابی، به تناسب نوع کسب وکارها از لحاظ میزان اشتغالزایی به ویژه در بخش روستایی، پایداری، توسعه مداری و توجه به امر بازار محصولات نسبت به پرداخت حق الزحمه از حداقل 500.000 ریال تا حداکثر 2.000.000 ریال با نظر کمیته اقدام خواهد شد.به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل صندوق امید، آن دسته از طرح ها با محوریت مناطق روستایی که در چارچوب موارد ذکر شده در بخش های پشتیبان و خوشه های تولید شناسایی شده اند، از حمایت های بیشتری توسط صندوق برخوردار خواهند شد.

کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.