تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد

تعداد بازدید: ۹۷
  • تمام مزایای بیمه ای به جز بیمه بیکاری به اتباع خارجی تعلق می گیرد
    مدیر کل تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: خارجی ساکن در ایران که دارای روادید ورود با مجوز کار مشخص و پروانه کار هستند، می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند.به گزارش روابط عمومی تأمین اجتماعی، حسین جودکی افزود: بر اساس بند3 ماده یک قانون بیمه بیکاری، خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، بر همین اساس حق بیمه بیمه بیکاری از آنها اخذ نمی شود.ی با بیان اینکه پوشش بیمه ای برای خارجی مقیم ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور، مهمترین وظیفه تعریف شده برای اداره کل تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: در این دو حوزه مطالعات مختلفی انجام شده است.دیر کل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین خارجی شاغل در ایران را افاغنه تشکیل می دهند، گفت: بر اساس اطلاعاتی که از مبادی مختلفی بدست آمده، جمع کل افاغنه دارای کارت که می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند، حدود 767 هزار نفر است که بیشتر آنها در استان های اصفهان، تهران و خراسان رضوی سکونت دارند.جودکی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و شناسایی خارجی افزود: از نظر ترکیب شغل،44 درصد خارجی مقیم در ایران در امور ساختمانی و 56درصد مابقی در مشاغل دیگر مشغول به کار هستند.سلامت نیوز: مدیر کل تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: خارجی ساکن در ایران که دارای روادید ورود با مجوز کار مشخص و پروانه کار هستند، می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند.به گزارش روابط عمومی تأمین اجتماعی، حسین جودکی افزود: بر اساس بند3 ماده یک قانون بیمه بیکاری، خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، بر همین اساس حق بیمه بیمه بیکاری از آنها اخذ نمی شود.ی با بیان اینکه پوشش بیمه ای برای خارجی مقیم ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور، مهمترین وظیفه تعریف شده برای اداره کل تأمین اجتماعی است، اظهار داشت: در این دو حوزه مطالعات مختلفی انجام شده است.مدیر کل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشترین خارجی شاغل در ایران را افاغنه تشکیل می دهند، گفت: بر اساس اطلاعاتی که از مبادی مختلفی بدست آمده، جمع کل افاغنه دارای کارت که می توانند از تعهدات قانونی تأمین اجتماعی برخوردار شوند، حدود 767 هزار نفر است که بیشتر آنها در استان های اصفهان، تهران و خراسان رضوی سکونت دارند.جودکی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و شناسایی خارجی افزود: از نظر ترکیب شغل،44 درصد خارجی مقیم در ایران در امور ساختمانی و 56درصد مابقی در مشاغل دیگر مشغول به کار هستند.وی در ادامه به نحوه بیمه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: ایرانیان خارج از کشور از طریق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند و می توانند خدمت مورد نیاز خود را انتخاب و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت کنند.به گفته جودکی همچنین ایرانیانی که از طریق اجرای پروژه های خارج از کشور به کار دارند مانند پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و... جامعه هدف این اداره کل هستند و شرایط بیمه آنها تابع مقررات عام تامین اجتماعی است.وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام تلاش همکاران این اداره کل معطوف به استفاده از ابزارها و تکنیک های IT است و به گونه ای برنامه ریزی شده که هموطنان خارج از کشور بتوانند به سهولت حق بیمه خود را پرداخت و از مزایای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شوند.ی در ادامه به نحوه بیمه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: ایرانیان خارج از کشور از طریق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند و می توانند خدمت مورد نیاز خود را انتخاب و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت کنند.به گفته جودکی همچنین ایرانیانی که از طریق اجرای پروژه های خارج از کشور به کار دارند مانند پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و... جامعه هدف این اداره کل هستند و شرایط بیمه آنها تابع مقررات عام تامین اجتماعی است.وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام تلاش همکاران این اداره کل معطوف به استفاده از ابزارها و تکنیک های IT است و به گونه ای برنامه ریزی شده که هموطنان خارج از کشور بتوانند به سهولت حق بیمه خود را پرداخت و از مزایای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شوند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.