کارخانه پارس میلنگ با ۳۰۰کارگر تعطیل شد

تعداد بازدید: ۲۸۴
  • کارخانه پارس میلنگ با ۳۰۰کارگر تعطیل شد
    با پارس میلنگ تاکستان ۳۰۰کارگر بدون دریافت حقوق دو ماه آخرکارشان شدند.کارگران به ایلنا گفته اند، پیش از پارس میلنگ که در زمینه تولید انواع میلنگ خودرو درکیلومتر ۵جاده تاکستان قزوین فعالیت می کرد، حدود ۳۰۰ کارگر دائمی و قرارداد موقت در این با سوابق کار متفاوت مشغول کار بودند.کارگران می گویند دلیلی که کارفرما برای به آنان ذکر کرده کمبود منابع مالی و نداشتن بازار فروش بوده است.به گفته آنان این واحد تولیدی به سبب رکود بازار فروش خودرو ساز ان داخلی دچار مشکل شده به همین دلیل کارفرما ناچار ا فعالیت تولیدی را به همراه کارگرانش متوقف کرده است.منابع خبری ایلنا همچنین در مورد مطالبات معوقه افزود: حقوق کامل خرداد و مرداد ماه خودرا از کارفرما طلب دارند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.