طرح تجمیع بیمه ها به ضرر کارگران و بازنشستگان است

تعداد بازدید: ۳۶۸
  • طرح تجمیع بیمه ها به ضرر کارگران و بازنشستگان است
    دبیر خانه کارگر کرمان می گوید: تجربه گذشته نشان می دهد که وزارت بهداشت و اموزش پزشکی به هیچ وجه نمی توان مسئول اداره صندوق درمانی تامین اجتماعی باشد.عباس کاربخش با اعلام این مطلب به ایلنا گفت، ادعای مالکیت وزارت بهداشت بر صندوق سازمان تامین اجتماعی، برای جامعه کارگری قابل قبول نیست.کاربخش افزود در بحث اداره صندوق های بیمه های اجتماعی درمانی نمی توان به وزارت بهداشت که متولی سیاست گذاری بخش است اعتماد کرد.این فعال صنفی کارگری گفت: مطابق عرف جاری در هر نظام دولتی وزارت رفاه یا هر دستگاه حکومتی دیگری است که مسئولیت تضمین استمرار خدمات بیمه های اجتماعی را دارند.این فعال صنفی کارگری افزود: از آنجایی که در ایران مدیران وزارت بهداشت همواره در سیاست گذاری های خود تامین منافع پزشکان را درنظر داشته اند به هیچ وجه نمی توان مسئولیت اداره صندوق های درمانی را به آنها سپرد.وی گفت: تجربیات گذشته نشان می دهد که در این زمینه به دولتها اعتمادی نیست و بصورت مشخص تجربه ناموفق وزارت بهداشت در زمینه مدیریت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ، پیش از تصویب طرح الزام در سال 69، بی اعتمادی را توجیه می کند.کاربخش ادامه داد: در حال حاضر که در قانون، صریحا منابع مالی بیمه های درمانی کارگران، متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، بهتر است وزارت بهداشت برای برطرف کردن نارسایی های نظام سلامت وزارت بهداشت در بازنگری سیاستگذاری درمانی متمرکز شود.کاربخش در زمینه ادعای مالکیت وزارت بهداشت گفت: ادعاهای وزارت بهداشت، نعل واروونه زدن است چرا که این سرانه بیمه شده است که سالهاست توسط دولت پرداخت نشده است و در چنین شرایطی به جای وصول مطالبات کارگران، مسئولین وزارت بهداشت، خواستار تصرف و مالکیت پول در صندوق های تامین اجتماعی نیز هستند.دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان نسبت به تغییرات متناوب در سیاست های دولت ها هشدار داد و افزود در صورت سیطره کامل وزارت بهداشت بر منابع مالی صندوق درمان، این احتمال وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور طرح رایگان به انحاء مختلف زیر سوال برود.این فعال کارگری با انتقاد نسبی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت، کیفیت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر، به طور نسبی قابل قبول است اما الزامی است که بخش سازمان تامین اجتماعی بیش از پیش تقویت شود. کاربخش افزود، گاهی تامین اجتماعی از زیر تعهدات درمانی خود شانه خالی می کند، بهتر است تامین اجتماعی هزینه های جانبی و مازاد را کاهش داده و بودجه کارگران، به طور مشخص در بخش صرف شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.