معرفی شغل مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید: ۲۵۲
 • معرفی شغل مدیر منابع انسانی

  شرح کلی شغل

  برنامه ریزی، هدایت و هماهنگ کردن فعالیت های منابع انسانی یک سازمان برای بالا بردن کارایی راهبردی منابع انسانی و عملکردهای چون حقوق و مزایای کارمندان، استخدام، سیاست گذاری درباره کارکنان و تطابق مقرراتی.

  عناوین شغلی مشابه و مرتبط

  مدیر منابع انسانی

  مدیر حقوق و مزایای کارمندان

  مدیر روابط کارکنان

  معاون منابع انسانی

  وظایف

  تعیین حقوق  و مزایا ، سیستم های مدیریت عملکردها و برنامه های ایمنی و رفاهی.

  شناسایی پست های خالی ، ، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

  تحلیل و تغییر سیاست های مربوط به و مزایا برای ایجاد برنامه های رقابتی و اطمینان از تطبیق با نیازهای قانونی.

  آگاه کردن کارمندان فعلی و آتی از سیاست ها ، وظایف شغلی ، شرایط کار ، دستمزدها ، شرایط ارتقای شغلی و مزایا.

  انجام وظایف دشوار مرتبط با کارمندان مانند داوری در مشاجره ها ، اخراج کارمندان و اجرای اصول و قوانین .

  توصیه سیاست هایی چون مساوی استخدامی و جنسیتی و پیشنهاد تغییرات لازم به مدیران سازمان.

  فراهم کردن اطلاعات جاری و آتی درباره سیاست ها  ، وظایف شغلی ، وضعیت کاری ، حقوق ، فرصت های ارتقای شغلی و مزایای دیگر برای کارکنان.

  برنامه ریزی و هدایت جهت گیری های جدید برای کارمندان جهت حفظ گرایش مثبت به اهداف سازمان.

  ایفای نقش ارتباط دهنده مدیریت و کارمندان با پاسخ دادن به سوال ها ، تفسیر و اجرای قراردادها و کمک به حل مشکلات کاری.

  برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و هماهنگ کردن فعالیت های زیردستان و کارمندان در زمینه ، حقوق و مزایا و روابط کارمندان.

  ابزار به کار رفته

  کامپیوتر رومیزی

  کامپیوتر نوت بوک

  کامپیوتر شخصی

  اسکنر

  تکنولوژی به کار رفته

  نرم افزار پایگاه داده ها و پرس و جو

  نرم افزار مدیریت اسناد

  نرم افزار طراحی منابع اقتصادی

  نرم افزار منابع انسانی

  نرم افزار محاسبه زمان

  نرم افزار پردازش کلمه

  دانش

  امور اجرایی و مدیریت : برخورداری از دانش اصول مدیریت و کار در ارتباط با برنامه ریزی های راهبردی، تخصیص منابع ، الگودهی به منابع انسانی ، فن رهبری ، شیوه های تولید و ایجاد هماهنگی بین افراد و منابع موجود ؛

  امور دفتری : برخورداری از دانش رویه ها و سیستم های اداری و دفتری مانند پردازش واژه ، مدیریت اسناد و سوابق ، تند نویسی ، نسخه برداری ، طراحی فرم ها و دیگر روش های دفتری و اصطلاحات آنها ؛

  ارایه خدمات به اشخاص و مشتریان: برخورداری از دانش اصول و مراحل ارایه خدمات به افراد و مشتریان شامل ارزیابی نیازهای مشتری ، اعمال استانداردهای کیفیتی برای خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری ؛

  اقتصاد و حسابداری : برخورداری از دانش نظری و عملی اقتصاد و حسابداری ، بازار مالی ، بانکداری و تحلیل و تهیه گزارش از داده های مالی ؛

  تعلیم و تربیت و آموزش: برخورداری از دانش اصول و شیوه های برنامه های آموزشی و طرح های درسی و آموزشی برای افراد و گروه های متفاوت و ارزیابی نتایج تعلیمات ؛

  زبان فارسی : برخورداری از دانش ساختار و محتوای زبان فارسی شامل دیکته ، معنی لغات ، دستور زبان و شیوه نگارش؛

  حقوق و قانون : برخورداری از دانش قوانین ، رویه های دادگاهی ، سوابق ، مقررات دولتی ، مجازات ها ، قوانین واسطه گری و رویه های سیاسی دموکراسی.

  ریاضیات : برخورداری از دانش حساب، جبر ، هندسه ، آنالیز، آمار و کاربرد آنها ؛

  کارکنان و منابع انسانی : برخورداری از دانش اصول و مراحل کارکنان ، گزینش ، آموزش جبران خسارات ، مزایا ، روابط و مذاکرات کاری و سیستم های اطلاعات کارکنان ؛

  روان شناسی: برخورداری از دانش مربوط به رفتار و انسان ، تفاوت های فردی و شخصیتی  ، یادگیری و انگیزه ، شیوه تحقیق در روان شناسی و ارزیابی شیوه درمان رفتارها و نابهنجاری عاطفی ؛

  مهارتها

  شنیدن فعال : توجه کامل به سخنان دیگران و درک نکات آنها ، پرسیدن سوال های مناسب در فرصت های مناسب و قطع نکردن سخنان دیگران ؛

  هماهنگی : هماهنگ کردن فعالیت خود با دیگران؛

  تفکر انتقادی: استفاده از دلیل و منطق برای ارایه نقاط قوت و ضعف راه حل های پیشتهادی ، نتایج ، مسایل، مشکلات و رویکردهای مختلف شان ؛

  قضاوت و تصمیم گیری : در نظر گرفتن هزینه ها و مزایای عملکردهای متفاوت و انتخاب بهترین آنها ؛

  مدیریت منابع انسانی : تشویق ، گسترش و هدایت افراد و گزینش بهترین آنها ؛

  فهم و درک مطلب نوشته شده : درک جملات و پاراگراف های اسناد مرتبط با کار ؛

  قوه درک اجتماعی : هوشیاری در برابر واکنش دیگران و یا سازمان برای پیشرفت و یا درست ؛

  صحبت کردن : گفتگو با دیگران برای تبادل موثر اطلاعات ؛

  مدیریت زمان : تنظیم زمان فعالیت های خود و دیگران ؛

  نوشتن : برقراری ارتباط نوشتاری با دیگران برای برآورده شدن نیازهای آنها ؛

  تواناییها

  استدلال قیاسی : توانایی استفاده از قوانین کلی برای مسایل خاص به منظور ارایه پاسخ های معقول ؛

  استدلال استقرایی : توانایی ترکیب اطلاعات برای ایجاد قوانین کلی یا به دست آمدن نتایج (شامل یافتن روابط بین وقایع به ظاهر بی ربط)؛

  دقیق بینی : توانایی مشاهده جزییات از فاصله ای نزدیک ؛

  درک شفاهی : توانایی گوش دادن و درک مطالب و عقاید دیگران؛

  بیان شفاهی : توانایی برقراری ارتباط شفاهی با دیگران طوری که مخاطب مطالب را درک کند ؛

  درک سریع مشکلات و موانع موجود : توانایی درک مشکلات و یا پیش بینی آنها .(این قابلیت فقط به شناسایی مشکلات ، نه برطرف کردن آنها ، محدود می شود ) ؛

  شیوایی بیان : توانایی بیان روشن و قابل فهم مطالب؛

  بازشناسی گفتار : توانایی شناسایی و بازشناسی گفتار شخص دیگر؛

  درک مطلب نگاشته شده : توانایی خواندن و درک مطلب نوشتاری ؛

   

  بیان مطلب به صورت نوشتاری : توانایی برقراری ارتباط نوشتاری با دیگران طوری که مخاطب مطالب مطرح شده را درک کند؛

  فعالیتهای کاری

  برقراری ارتباط با روسا، همکاران و زیردستان : فراهم نمودن اطلاعات برای سرپرستان ، همکاران و زیردستان با تلفن ، نامه ، پست الکترونیک و یا رو در رو ؛

  ایجاد و گسترش گروه ها : تشویق و ایجاد اعتماد ، احترام و همکاری متقابل در اعضای گروه ؛

  برقراری و حفظ ارتباطات فردی : ایجاد روابط کاری سازنده و مناسب  با دیگر همکاران و حفظ این روابط؛

  ارزیابی اطلاعات برای تطابق آنها با استانداردها : استفاده از اطلاعات و قضاوت افراد مرتبط برای تعیین آنکه آیا وقایع و فرآیندها از قوانین ، مقررات و استانداردها تبعیت می کنند؛

  کسب اطلاعات : مشاهده ، دریافت و یا کسب اطلاعات از کلیه منابع مرتبط؛

  قضاوت درباره کیفیت کالا ، خدمات و افراد : بررسی و ارزیابی ارزش ، اهمیت یا کیفیت کالا و افراد؛

  تصمیم گیری و حل مشکلات : تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل برای حل مشکلات ؛

  برطرف کردن مشاجره ها و مذاکره با دیگران : رسیدگی به شکایت ها ، رفع مناظره ها و درگیری ها با بحث و گفتگو؛

  به کار گرفتن واحدهای سازمانی : ، مصاحبه ، گزینش ، به کار گرفتن و ترفیع کارمندان در یک سازمان ؛

  به روز کردن اطلاعات و استفاده از دانش مرتبط : اطلاع از دانش فنی روز و استفاده از علوم جدید ؛

  حیطه کاری

  حیطه کاری شماره 4 : نیاز به آمادگی قابل توجهی دارد.

  تجربه کلی : برای این مشاغل به حداقل 2 تا 4 سال مهارت ، دانش یا تجربه شغلی قبلی نیاز است. برای مثال ، یک حسابدار برای واجد شرایط بودن بایستی 4 سال تحصیلات دانشگاهی را کامل کرده و چندین سال تجربه حسابداری داشته باشد.

  کارآموزی: برای این مشاغل معمولاً به چندین سال تجربه مرتبط با کار ، تجربه حین کار و یا کارآموزی فنی و حرفه ای نیاز است.

  مثال هایی از این حیطه کاری : بسیاری از این مشاغل با هماهنگی ، آموزش، سرپرستی یا مدیریت یا آموزش دیگران سر و کار دارند . مانند حسابداران ، مدیران منابع انسانی ، برنامه نویس های کامپیوتر ، معلمین ، شیمیدان ها و کارآگاهان پلیس.

  میزان آمادگی خاص شغلی : بین 7 تا 8 (مدت زمان یادگیری نحوه انجام کار بین 4 تا بیش از 10 سال )

  تحصیلات : بیشتر مشاغل در این حیطه نیاز به مدرک کارشناسی دارند اما برخی از آنها نیاز ندارند.

  علائق

  قاعده گرایانه : مشاغل قرارداری غالباً درگیر با پیروی از قواعد و روال کاری اند . این مشاغل بیش از عقاید با داده ها و جزییات سر و کار دارند. افراد معمولاً موظف اند از دستورهای خاصی پیروی کنند  ؛

  متهورانه : مشاغل متهورانه غالباً در گیر با راه اندازی و انجام پروژه های مختلف هستند. این مشاغل می توانند با رهبری و هدایت افراد و اتخاذ تصمیمات متعدد همراه باشند. این مشاغل گاهی نیاز به خطرپذیری داشته و غالباً با کسب و کار سر و کار دارند؛

  اجتماعی : مشاغل اجتماعی غالباً درگیر با کار ، برقراری ارتباط ، و آموزش به دیگران هستند. اینگونه مشاغل غالباً کمک و ارایه خدمات به افراد را در بر می گیرند؛

  ارزشهای کاری

  شخصیت : مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده ارتقای شغلی و قابلیت بالقوه برای مدیر شدن هستند. این مشاغل غالباً دارای وجهه اجتماعی خوبی بوده و نیازهای متقابل آنها شامل پیشرفت گرایی ، اقتدار ، تصدیق و منزلت اجتماعی می باشند.

  ارتباطات : مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند به کارمندان اجازه ی ارایه خدمات به دیگران و کار با همکاران در محیطی دوستانه و غیر رقابتی را می دهند . نیازهای متقابل شامل همکاران ، ارزش های اخلاقی و خدمات اجتماعی است.

  شرایط کار: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده شرایط خوب کاری و امنیت کاری هستند. نیازهای متقابل شامل فعال بودن  ، جبران  ، استقلال، امنیت ، تنوع و شرایط کاری است.

  شیوه های کاری

  سازگاری / انعطاف پذیری: قابلیت تطابق با شرایط مختلف کاری ؛

  توجه به دیگران : همدردی و توجه به نیازها و احساسات و یاری کردن دیگران ؛

  قابل اعتماد بودن : قابل اعتماد بودن ، مسئولیت پذیری و پیروی از دستورها ؛

  درستکاری : درستی و صداقت ؛

  پشتکار : پایداری و ثبات در رویارویی با مشکلات ؛

  خویشتن داری : حفظ آرامش ، کنترل احساسات و خشم و پرهیز از رفتارهای نسنجیده و تهاجمی در هر شرایطی ؛

  تحمل فشار روحی : انتقاد پذیری و تحمل شرایط دشوار ؛

   

   

   

   

   

کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.