تلاش برای اشتغال زایی جوانان

تعداد بازدید: ۱۴۶
  • تلاش برای اشتغال زایی جوانان
    فرماندار شهرستان گفت: با توجه به پتانسیل های مطلوب تلاش می شود بسترهای و سرمایه گذاری مناسب دراین شهرستان ایجاد شود.حیدرعالیشوندی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا فارس اظهار داشت: ورود سرمایه گذار وتکنولوژی زمینه ساز رشد بسترهای ودرنتیجه افزایش اشتغال زایی و امید در بین شهروندان است که درهمین راستا برنامه ریزی های لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان فراهم می شود.وی تاکید کرد: برای حضور سرمایه گذار درشیراز لازم است امنیت وآرامش ایجاد شود،بسترهای فراهم گردد تا گردشگری انجام شود و به راحتی چرخه اقتصاد بچرخد.فرماندار ادامه داد: ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری درفارس و به ویژه شهر باعث می شود سرمایه گذار جذب گردد و تکنولوژی روز دنیا به استان وارد شود.عالیشوندی سپس به ویژگی های برجسته شهر اشاره کرد و ابرازداشت: به دلیل قابلیت های مناسب می تواند دربخش های مختلف جنوب کشور و حتی حوزه خلیج فارس را تحت پوشش قرار دهد.وی افزود: دربخش درمان و پزشکی پتانسیل و نیروهای انسانی خوبی دارد که بایدبه منحصه ظهور برسد تا علاوه برنقاط مختلف ایران کشورهای خاورمیانه نیز بتوانند از ظرفیت خوب آن استفاده کنند.فرماندار شهرستان اضافه کرد: علاوه براین به دلیل آب و هوا مطلوب و موقعیت گردشگری ،زیارتی مناسب زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری و درنتیجه آن کاهش نرخ بیکاری دارد.عالیشوندی تصریح کرد: درزمان حضورم دردفتر استانداری فارس کتابی از ظرفیت ها و پتانسیل های استان و شهر آماده شد که در آن بسترهای لازم درزمینه ، بسته های سرمایه گذاری درحوزه درمان ،گردشگری، شهرسازی پیش بینی شده تا سرمایه گذار درامنیت و آرامش آن را بپذیرد و بدین وسیله توسعه لازم انجام شود.وی درادامه از تلاش مسئولان شهرستان برای اشتغال زایی جوانان یادکرد و گفت: با اشتغال بسیاری از مشکلات جوانان حل می شود، امید به آینده افزایش می یابد، آسیب های اجتماعی کمترخواهد شد.فرماندار شهرستان سرمایه گذاری و اقتصاد پویا را ازمینه ساز ازدواج و اشتغال دانست و بیان کرد: جوانان اگر توانمند باشند ازدواج می کنند، امید و خود باوری درجامعه افزایش می یابد که به همین دلیل مسئولان فرمانداری درحوزه جوانان به دنبال ایجاد امید ، خودباوری و اشتغال زایی هستند.عالیشوندی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم بحث جدی و مهم در شهرستان شیرازاست و دراین زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام می شود.وی سپس به اهمیت حفظ آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: باید برای جذب توریست بستر مناسب در بخش گردشگری داشته باشیم اما در کنار آن آثار تاریخی، باستانی و گردشگری نیز باید حفظ شود زیرا این بناها متعلق به نسل های آینده است.فرماندار شهرستان حفظ باغ های قصرالدشت را ضروی دانست و عنوان کرد: درزمینه نحوه حفظ و احیا مباحثی وجود دارد که درهمین راستا جلساتی در فرمانداری برگزارشد زیرا که مالکین به واقع خودشان باید باغ ها را حفظ کنند شهرداری نمی تواند این کاررا انجام دهد.عالیشوندی ادامه داد: شهرداری با حفظ باغ های قصردشت موافق است اما باید برخی چاه ها احیاشود تا آب بیشتری تهیه شود و مردم خودشان باغ هایشان را حفظ کنند که درهمین راستا بدنبال راهکار هستیم تا الزام های تعریف و طراحی شود و براساس آن مالکان برای نگهداری اقدام کنند.تلاش برای مشارکت حداکثری مردم درانتخاباتوی سپس بیان کرد: در شرایط کنونی کشور به دلیل حساسیت های خاص انتخابات پیشرو از بعد ملی، بین المللی، منطقه ای، محلی، سیاسی درزمینه های مختلف تحت الشعاع قرار گرفته و نیازمند فشردگی زمان هستیم تا به انتخابات برسیم و بعد از آن بتوانیم به شکل مناسب برنامه ریزی های انجام شده راعملیاتی کرد.فرماندار شهرستان درادامه به دیدگاه مطلوب مقام معظم رهبری درانتخاب نام سال تلاش مضاعف همت مصاعف اشاره کرد و افزود:رهبرانقلاب باتوجه به انتخابات پیش رو وفضای بین المللی این نام را برای سال برگزیدند تا جهان نگاهی دیگر به ایران داشته باشد.عالیشوندی تاکید کرد: درهمین راستا باید ساختار مطلوب برای انتخابات ایجاد شودتا همدلی، همزبانی ،وحدت به وجود آید و در فضای سیاسی باز زمینه مشارکت حداکثری مردم به عنوان ولی نعمت فراهم شود.وی تصریح کرد: مردم درانتخابات باید افراد توانمندی را انتخاب کنند که مملکت را به مسیر توسعه که نیاز جهانی است حرکت دهند.فرماندار همچنین ابرازداشت: درشرایط کنونی کشور به لحاظ در اقتصاد کلان بهتر شده اما در اقتصاد خرد نیاز به گذشت زمان و بهبود شرایط است.عالیشوندی خاطرنشان کرد: درهمین راستا دولت باید با برنامه های متنوع تورم را کنترل کند و نرخ بیکاری را کاهش دهد تا مردم درآرامش بتوانند برای انتخاب نمایندگان اصلح تصمیم بگیرند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.