چرا کارگران از اجرای این طرح استقبال می‌کنند؟

تعداد بازدید: ۲۴۹
  • چرا کارگران از اجرای این طرح استقبال می‌کنند؟
    شکی نیست که برقراری عدالت مزدی و پرداخت دستمزدی عادلانه و مساوی در کارهای مشابه و با شرایط کار یکسان برای کارگران و کنترل هزینه ها و پرداختهای انگیزشی برای کارفرمایان در محیط کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و طبعا یک نظام مزدی عادلانه با مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل از عواملی است که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تاثیرگذار است.به گزارش ایسنا، وزارت کار اخیرا از اجرای گسترده طرح طبقه بندی مشاغل در کشور خبر داده و اعلام کرده است که طراحی ساختار جدید طرح طبقه بندی مشاغل را در 3 مدل تدوین کرده و به زودی در اختیار دستگاهها قرار می دهد.سیدحسن هفده تن -معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اشاره به روزآمد شدن آیین نامه های طرح طبقه بندی مشاغل کشور می گوید: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که در اختیار مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی در سطح استان ها قرار می گیرد.وی با تاکید بر لزوم نوآوری هر چه بیشتر برای عملیاتی شدن این طرح 30 ساله در کشور می افزاید: طرح جدید نظام طبقه بندی مشاغل امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند واحد تولیدی دارای محصولات دانش بنیان، فراگیر خواهد شد.به گفته هفده تن، تغییر نگاه صرفا حمایتی و کسب درآمد مالی به درآمد زایی جدید با استفاده از ظرفیتهای رقابتی هر استان از رویکردهای این برنامه به شمار می رود.وی معتقد است: اگر سیاستهای حوزه روابط کار به درستی تبیین شود می تواند اشتغال را توسعه دهد در غیر این صورت آینده تولید و سرمایه گذاری کشور با مخاطراتی روبه رو خواهد شد.اگرچه امروز در بسیاری از واحدهای بزرگ و کارخانه ها طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا در آمده ولی هستند کارگاههایی که همچنان از این کار سر باز می زنند و میلی به اجرای طبقه بندی مشاغل ندارند. بر این اساس این سوال مطرح می شود که آیا اجرای طبقه بندی مشاغل به سود کارگاه است یا به زیان آ ن؟پیش از آنکه به پاسخ این پرسش برسیم به تعریف طبقه بندی مشاغل می پردازیم.طبقه بندی مشاغل عبارت است از گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف،سطح مسئولیت و شرایط احراز شغل اعم از تحصیل،مهارت و تجربه. به عبارتی طبقه بندی مشاغل شامل دسته بندی یا تنظیم مشاغل در گروه های مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیت ها است به نحوی که اولا وظایف، اختیارات و مسئولیت های هر شغل مشخص و دوم شرایط احراز هر شغل تعیین شود و حقوق دستمزد و مزایای قابل پرداخت به هر طبقه و گروه شغلی نیز بر مبنای این دو مورد پرداخت شود.کارشناسان می گویند در اجرای طبقه بندی مشاغل کوچکترین عامل زیانباری که به ضرر کارگاه یا سازمان باشد به چشم نمی خورد و ایجاد یک ساختار سازمانی موجب می شود که افراد سلسله مراتب سازمانی خود را بشناسند و رابطه آنها به شکل افقی و عمودی در سازمان مشخص شود و از یک نظم و قاعده تبعیت کند.طرح طبقه بندی مشاغل موجب پویایی و ارتقای نیروی کار و پرداخت دستمزد عادلانه می شودفعالان کارگری نیز تاکید دارند که اجرای طبقه بندی مشاغل به کارفرما کمک می کند تا ضمن تنظیم بودجه سازمان یا بنگاه تحت اداره و اطلاع از هزینه های پرسنل خود، میزان دستمزد عادی، اضافه کاری، انتقال، انتصاب و استخدام ها در سال را بهتر مشخص کند. همچنین با آگاهی از توانایی فردی کارکنان و شناخت نیازهای فنی و تخصصی آنها نسبت به انتصاب افراد در پستهای مختلف برای پذیرش مسئولیتها و وظایف متعدد اقدام کند.فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها را ضروری می داند و می گوید: در حال حاضر طبقه بندی مشاغل به درستی در کارگاهها اجرا نمی شود و بعضا مشاهده می شود که در کارگاههای کوچک دریافتی کارگری با سابقه بالا و مدرک پایین با کارگر کم سابقه و دارای مدرک بالا یکی است که باید اصلاح شود زیرا در بیشتر کشورها داشتن تخصص و سابقه، ملاک بالا رفتن حقوق و دستمزد به شمار می رود.وی یکی از عوامل موثر در افزایش دریافتی کارگران را حرفه و تخصص آنها می داند و می افزاید: در برخی کارگاه ها ممکن است کارگری مدرک دیپلم داشته باشد ولی چون تخصص دارد حقوق خوبی می گیرد در مقابل کارگری با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می کند بنابراین طبقه بندی مشاغل باید به شکل صحیح در تمام کارگاه ها به اجرا درآید و مدرک، سنوات و تخصص نیروی کار مدنظر قرار گیرد تا حقوق نیروی کار به سمت واقعی شدن برود.علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را موجب از میان برداشتن فاصله های حقوقی و پرداخت واقعی حقوق کارگر می داند.وی می افزاید: متاسفانه بخش اعظمی از کارخانه های بزرگ لیست کارگران خود را به عنوان کارگر ساده رد می کنند و حقوق کارگر ساده را به کارگر متخصص خود می دهند و هیچگونه اختلافی بین حقوق کارگر ساده و کارگر متخصص قایل نمی شوند.به گفته مشاور کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با وجود آ نکه قانون کار موضوع طبقه بندی مشاغل را دیده است اما این طرح به درستی در کشور اجرا نمی شود از این رو وزارت کار به عنوان مجری قانون باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای صحیح آن اعمال کند و بازرسی از کارگاه ها را افزایش دهد زیرا وجود قانون به تنهایی کاری از پیش نمی برد.خدایی در عین حال مهمترین مانع اجرای طبقه بندی مشاغل را نبود امنیت شغلی کارگران دانسته و می افزاید: بسیاری از کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت هستند و نگرانی آنها برای از دست دادن شغل موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح طبقه بندی مشاغل باشند از طرفی برخی کارفرمایان برای آنکه طرح اجرا نشود رویه اخراج یا تغییر کارگران و جایگزین کردن کارگر را در پیش می گیرند به همین دلیل اجرای واقعی طرح سالها با مشکل مواجه بوده است.برابر ماده 48 قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و به مرحله اجرا در آورد.در ماده 49 قانون کار نیز آمده است به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار اجرایی کنند.طرح طبقه بندی مشاغل مربوط به کارگاههای دارای 50 نفر کارگر به بالا است و وزارت کار در تلاش است با طراحی ساختار جدید طرح طبقه بندی مشاغل و تدوین آن بر اساس مدل های موفق دنیا در جهت ارتقای بیشتر نیروهای کار و افزایش بهره وری محیط کار گام بردارد.فعالان کارگری به برخی تبعیض ها میان کارمندان و کارگران در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل اشاره کرده و می گویند: به دلیل فقدان نظام مناسب پرداخت حقوق، بخش اعظمی از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل نیز بر خلاف کارمندان ادارات که به محض دریافت مدرک تحصیلی بالاتر حقوق و مزایای آ ن را دریافت می کنند تنها افزایش سالانه دستمزد شامل حالشان می شود و هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگرانی که مدرک تحصیلی خود را بالا می برند دیده نشده که از این جهت نوعی تبعیض آشکار به شمار می رود.به گزارش ایسنا، بی تردید با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها حدود ارتقای شغلی نیروهای کار بر اساس میزان علم و تجربه، مهارت و سابقه مشخص و متناسب با جایگاه و شرایط محیط کار، شرایط احراز شغل و میزان تلاش به نیروهای کار دستمزد داده می شود.اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به پویا کردن سازمان، بالا بردن انگیزه افراد، ایجاد مسیر رشد نیروهای کار، نظم و انضباط و رسیدگی بهتر به مجموعه سازمانی یا کارگاهی کمک می کند از این رو اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی موثر و سودمند است و کارفرمایان و مدیران باید از ساختار جدید طبقه بندی مشاغل استفاده مطلوب را داشته باشند.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.