ضرورت تغییر نگاه دولت به مطالبات تامین اجتماعی در برنامه ششم

تعداد بازدید: ۳۰۹
  • ضرورت تغییر نگاه دولت به مطالبات تامین اجتماعی در برنامه ششم
    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه دولت دولت باید با همان رویکردی که تاکنون در برابر صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری داشته است مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پیگیری کند.حسن صادقی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: دولت ها تا به امروز در قابل صندوق های بازنشستگی با رویکردهایی دوگانه و حتی چندگانه داشته اند و همین مسئله باعث شده است تا امروز صندوق های بازنشستگی با مشکل مواجه شوند.وی ادامه داد: به عنوان مثال در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی خوب شاهد بودیم که دولت ها از یکسو هرگز حاضر نبوده اند تا بابت کاستن از بدهی های معوقه خود گام مثبتی بردارند و از سوی مقابل هموراه در تلاش بودند تا از منابع این سازمان برای انجام تعهداتی که به امور غیر از بیمه شدگان این سازمان است رسیدگی کنند.این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه تنها در یک دهه پیش حجم مطالبات پرداخت نشده سازمان تامین اجتماعی از دولت های وقت بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بود، ادامه داد: پشت هم اندازی مدیران دولت گذشت باعث شده است تا حجم این معوقات از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.وی بابیان اینکه مسئله تنها به ریخت پاش های غیر قانونی که در دولت سابق در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاد محدود نمی شود، ادامه داد: اصولا نگاه دولت ها به سازمان تامین اجتماعی مشکل دارد و حاضر نیستند تا به همان اندازه که برای سازمان تامین اجتماعی نیز به همان اندازه که برای صندوق های بازنشستگی و درمانی کشوری و لشگری هزینه می کنند؛ بودجه اختصاص دهند.صادقی افزود: به عنوان نمونه در حالی که نظامیان و کارمندان بازنشسته دولت با تزریق بودجه دولتی توانستند در واپسین سالهای دهه ۸۰ از مزایای طرح همسان سازی بهره مند شوند این اتفاق هنوز در مورد کارگران مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی رخ نداده است.رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: جدا از این اتفاق امروز در حوزه بازنشستگی کشوری شاهد هستیم که کارمندان در زمان اشتغال خود معادل هشت درصد دستمزدشان را به عنوان حق بیمه بازنشستگی پرداخت می کنند و در مقابل دولت به عنوان کارفرما حدود سیزده و نیم درصد حق بیمه آن ها را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می کند اما چون با وضع اقتصادی موجود در عمل هزینه و مخارج این صندوق نابرابر می شود این بار دولت باقیمانده این مبلغ را از محل بودجه عمومی پرداخت می کند.وی افزود: حمایت تمام قد دولت از صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در حالی است که در سازمان تامین اجتماعی وظیف پرداخت تمامی حق بیمه ها برعهده کارگران بیمه شده و کارفرمایان بیمه پرداز است و در نهایت دولت تنها متعهد است تا معادل ۳ درصد حق بیمه کارگران را برای بیمه بیکاری پرداخت نماید.صادقی که عقیده دارد تازمانی که نگاه دولت به سازمان تامین اجتماعی تغییر نکند نمی توان انتظار پرداخت شدن مطالبات این سازمان را داشت، افزود: برنامه ششم توسعه می تواند فرصت خوبی برای بازپرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد.وی بابیان اینکه از زمان تاسیس سازمان تامین اجتماعی در سال ۵۴ دولت های وقت تنها تا پایان سال ۵۵ به تعهدات خود در برابر این سازمان عمل کردند، افزود: از آن زمان تا حالا نزیدک به نیم قرن می گذرد و در طول این سال ها هرگز طلب این سازمان از دولت براساس مقررات بوجه پرداخت نشده است.صادقی افزود: در شرایطی که دولت به عنوان بزرگ ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی شناخته می شود اما هموراه مقامات دولتی با نگاهی ابزاری به منابع و امکانات این سازمان نگاه کرده اند و در مقاطع مختلف تلاش کرده اند تا از منابع مالی یا امکانات درمانی این سازمان برای انجام بخشی از تعهدات خود استفاده کنند.صادقی تصریح کرد: دولت های بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی هیچ یک به تعهدات خود در زمینه صندوق تامین اجتماعی پایبند نبوده اند و آن را تکلیف قانونی برای خود منظور نکرده اند. در حالی که نسبت به سایر صندوق ها تکالیف خود را انجام می دهند اما به صندوق تامین اجتماعی که می رسد به تکالیف خودعمل نمی کند.این مقام صنفی کارگری ادامه داد: در زمان دولت سازندگی، در قالب واگذاری کارخانجات سیمان منتج به تشکیل نظام شرکت داری تامین اجتماعی، شستا شد مواردی را واگذار کردندیا دولت اصلاح طلب ها یا دولت اصولگرایان هر کدام بخشی از بدهی هایشان را پرداخت کردند اما هیچ دولتی به تمام تعهدات اصلی خود عمل نکرد و بدهی های خود را به صفر نرساند.وی گفت: اگر دولت مطالبات خود را هر ساله در ردیف های بودجه جاری را عملیاتی می کردند ما امروز شاهد طلب بیش از یکصدهزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت نبودیم.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: درست برعکس نظام بیمه ای سایر کشورهای پیشرفته که نگاه شان به صندوق های بیمه ای نگاهی حمایتی و کمک کننده است، کشور ما عکس قضیه عمل می کند و از تامین اجتماعی کمک نیز دریافت می کند.وی تاکید کرد: در طی سالهای متوالی و در پی سنوات گذشته نه تنها کمکی به این صندوق نشده بلکه از صندوق سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است کمک دریافت کرده اند و همین امر باعث شده ما در وضعیتی قرار بگیریم که وضعیت خطرناکی برای آینده صندوق تامین اجتماعی است.وی با بیان اینکه مشکل سازمان تامین اجتماعی تنها این نیست که دولت بودجه های تکلیفی اش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده گفت: مشکل ما این است که قوانین حمایتی را هم در ردیف های مختلف در حمایت از اقشار جامعه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در طی سال های گذشته و برنامه های متنوعی که در نظام تامین اجتماعی آمده اند اقشار مختلفی را درقالب ۳۲ بند چه در قالب طرح توسط مجلس چه در قالب لایحه به تامین اجتماعی تحمیل کرده اند وگفته اند این عده را بیمه کنید، ۷درصد را خود بیمه گر بپردازد ۲۳ درصد را هم ما (دولت) در نقش کارفرما می -پردازیم. اما تاکنون کمترین مبلغی از این ۲۳ درصد را دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است البته برخی از دولت ها آمده اند سنواتی را به عنوان بخشی از مطالبات داده اند.صادقی تاکید برای همین است که امروز بازنشستگان حداقل بگیر که نزدیک به ۶۰ درصد جامعه بیمه شدگان این سازمان را تشکیل می دهند ناچارند تا برای تامین مخارج زندگی خود بازهم در بازار کار فعالیت کنند.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: عاملی که باعث به وجود آمدن شکاف بین میزان دستمزد ها شده عدم پایبندی دولت نسبت به تعهدات تکلیفی اش بوده است، اگر دولت تعهدات تکلیفی خود را هر ساله در سنوات مختلف در بودجه جاری خودش سهم سازمان را که منظور شده مانند صندوق های دیگر عمل می کرد و می پرداخت امروز سازمان تامین اجتماعی قابلیت نظام همسان سازی را فراهم کرده بود و دیگر کارگری حداقل حقوق مستمری دریافت نمی کرد.وی افزود: کارگری که هرماه بیمه خود را به صورت کامل در پروسه زمانی ۳۰ ساله می پردازد، عدالت نیست ۷۱۲ هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند بلکه باید حداقل یک میلیون تومان به او پرداخت می شود وعلت اینکه سازمان تامین اجتماعی دچار یک عقب ماندگی مزدی شده است همین بدهی های دولت به سازمان است.صادقی تاکید کرد: در تمام جهان دولت ها همواره برای تقویت پول و دارایی های خود صندوق های بیمه ای خود را معرفی می کنند اما در ایران عکس قضیه وجود دارد و دولت نه تنها کمک نمی کنند بلکه خودشان در جهت برداشتن از این منابع و تحمیل تعهدات خودشان به سایر اقشار این صندوق ها را به سمت اضمحلال هدایت می کنند.وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما در برنامه ششم توسعه، اصلاح قوانینی است که برای سازمان تامین اجتماعی هزینه تراشی می کند و به تهیدی برای رشد صنعتی و امنیت شغلی کارگران تبدیل شده است.صادقی تاکید کرد: نباید تعهدات یکسویه فقط بازنشستگی باشد مثلا در مشاغل سخت و زیان آور، بنا بوده کارفرما ها مکانیزمی برای خروج واحدهای سخت و زیان آور از شمول این قانون باشد که اکنون ۱۴ سال می گذرد اما کارفرما ها هنوز اقدام در جهت خروج واحدهای خود و مؤلفه های بازدارندگی سخت و زیان آوری و سالم سازی محیط کار را فراهم نکرده اند که دیگر مشمول کار سخت و زیان آور نباشند، در پیشنهاداتمان آورده ایم که به این موضوع مهم توجه و تمرکز شود.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.