معرفی شغل گیاه پزشک

تعداد بازدید: ۵۹۰
 • معرفی شغل گیاه پزشک

  کار چیست؟ 
  در سال های گذشته در ایران به معنای پزشکی که با به درمان بیماری های انسان می پردازد، مطرح بوده که با آنچه امروزه مورد نظر است تفاوت اساسی دارد. لذا را نباید یک یا درمان انسان ها به شمار آورد. در واقع شناخت و تشخیص علمی و دقیق عوامل زیان آور و مؤثر بر رشد و نمو می باشد. هدف اساسی پزشک، کاهش میزان خسارت کمی و کیفی عوامل خسارت زای (آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز) و تأمین بهداشت تولیدات گیاهی است.

  به عنوان مثال یک که دارای تخصص پزشکی است با آفاتی که‌ در مزرعه‌ها، انبارها و سیلوها  به‌ بخش‌های‌ مختلف‌ گیاه‌ صدمه‌ می‌زند مقابله می کند. این آفات و صدمات شامل حمله حشرات‌، جوندگان‌ و علف‌های‌ هرز یا بیماری‌های‌ گیاهی‌ مانند قارچ‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌ها به می باشد. پزشکی مسئولیت عملیات‌ سمپاشی‌ را در مراحل‌ مختلف‌ رشد و نگهداری‌ از گیاه‌ و ضد عفونی‌ انبارها بر عهده دارد.

  یک گیاه‌ در ایران‌ باید از یک‌ سو با گونه‌های‌ گیاهی‌ و جانوری‌ طبیعی‌ ایران‌ آشنا باشد و از سوی‌ دیگر با موجودات‌ زنده‌ (آفات‌، بیماری‌ها و علف‌های‌ هرز قرنطینه‌ای‌) که‌ دائم‌ از مبادی‌ ورودی‌ رسمی‌ یا از مرزهای‌ کشور به‌ صورت‌ غیرقانونی‌ وارد می‌شوند، آشنا بوده‌ و با آنها مبارزه‌ کند. در واقع‌ مهندس‌ گیاه‌پزشکی‌ کاری‌ دشوار، پیچیده‌ و پر مسؤولیت‌ را بر عهده‌ دارد و باید از بیوشیمی‌، بیولوژی‌ و آمار، اطلاعات‌ وسیع‌ و گسترده‌ای‌ داشته‌ باشد. همچنین متخصص‌ گیاه‌پزشکی‌ نیاز به‌ حافظه‌ قوی‌ دارد چون‌ باید اسامی‌ لاتین‌ حشرات‌ و قارچ‌ها و رده‌ آنها را به‌ خاطر بسپارد و باید به‌ کشاورزی‌ و بخصوص‌ حشره‌شناسی‌ علاقه‌مند باشد زیرا بخش‌ عمده‌ای‌ از وقت او صرف بررسی و دفع آفات‌ گیاهی‌ می‌شود.

   

  آشنایی با دانش پزشکی
  گیاه پزشکی یا آسیب شناسی گیاهی یکی از شاخه های علوم مرتبط با است و هدف آن شناخت بیماری ها و عوامل آسیب رساننده به و پیداکردن راه حل هایی برای دفع و رفع آنهاست. در ایران این رشته شغلی و تحصیلی قبلا به نام حفظ نباتات معروف بوده است. پزشکی خود نیز به بخش هایی از جمله حشره شناسی، مطالعه و شناخت علف های هرز و بیماری شناسی گیاهی تقسیم می شود.

  دانش پزشکی که تا چندی پیش در ایران با نام دفع آفات نباتی شناخته می شد، یکی از شاخه های جدید دانش بشری در جهان و ترکیبی از علوم گوناگون است و در مقایسه با دانش پزشکی که با سلامت انسان ها سروکار دارد؛ دانش پزشکی، سلامت را بررسی می کند. با این تعبیر، پزشکی، پزشکی و پزشک، و معالج آفات و بیماری های گیاهی و ناخواسته (علف های هرز) است.

   
  شرایط محیط پزشک
  با توجه به ماهیت موجودات زنده، غالباً محیط کارشناسان پزشکی، آمیزه ای از طبیعت (مزارع و باغات) و محیط های آزمایشگاهی، گلخانه ای و… است. بدیهی است محیط باید از نور کافی، دمای مناسب، نبود آلودگی های صوتی و محل مناسب انجام از نظر ابزار و ادوات برخوردار باشد.
   
  شما به عنوان یک باید همواره اهداف زیر را دنبال کنید :

  - تلاش در جهت کاهش منطقی و مصرف بهینه آفت کش های کشاورزی

  - جلوگیری از هدر رفت منابع مالی محدود کشاورزان و کاهش هزینه تولید

  - افزایش سطح فرهنگ عمومی کشاورزان نسبت به عوامل زیان آور گیاهی و شیوه های مدیریت آنها

  - جلوگیری از تخریب منابع آب، و در اثر کاربرد بی رویه آفت کش های کشاورزی

  - جلوگیری از پیدایش عوامل زیان آور جدید یا مقاوم نسبت به آفتکشها به موازات پیشرفت علوم زیستی و فناوری های روزآمد

   

   وظایف پزشک

  - تشخیص و شناسایی آفات وعوامل بیماری زای زراعی، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی

  - استفاده از روش ها و مواد مناسب برای دفع آفات و رفع بیماری ها

  - نگهداری و معالجه اعم‌ از گیاهان‌ زراعی‌، زینتی‌ و درختان‌ میوه‌

  - سمپاشی‌ در مراحل‌ مختلف‌ رشد و نگهداری‌ از گیاه‌

  -  مسئله یابی پزشکی و علوم وابسته از طریق مراجعه و بازدید از مزارع، باغ ها، انبار و سیلوهای کشور

  - تحقیق و پژوهش در زمینه شناسی و فیزیولوژی عوامل زیان‌آور محصولات (زراعی، باغی، جنگلی و مرتعی) در سطوح آزمایشگاهی، استانی، منطقه ای و ملی

  - اجرای پژوهش های بنیادین پزشکی کشور با تأکید بر بهره‌گیری از روشهای نوین (بیوتکنولوژی) و همچنین آن دسته از پژوهش هایی که مؤسسات تک محصولی (مانند مؤسسه تحقیقات پنبه، مؤسسه تحقیقات پسته، مؤسسه تحقیقات خرما و…) و همچنین مؤسسه تحقیقات دیم در زمینه آنها فعالیتی ندارند

  - جمع آوری، شناسایی و رده بندی جامعه جانوران و رُستنی های ایران و بررسی تنوع زیستی آنها

  -  تحقیق در زمینه شناسایی، شناسی، کارایی و تکثیر عوامل مفید جهت مبارزه بیولوژیکی علیه آفات و نگهداری منابع ژنتیکی آنها

  - تحقیق در زمینه شناخت، فرمولاسیون، تأثیر و باقیمانده سموم و تکنیک های گوناگون سم پاشی و آزمایش سموم جدید

  -  تحقیق در زمینه شناخت، شناسی، بوم شناسی و عصاره گیری از برای استفاده در زمینه کنترل عوامل زیان آو

   

  شخصیت شناسی پزشک
  به طور کلی اگر عاشق و پرورش و نگهداری از آنها هستید و از کردن در محیط های و گلخانه ای لذت می برید، مناسب شماست. اما در یک انتخاب صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

  به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این معرفی می شوند، عموما این را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

   
  شخصیت شناسی بر اساس شخصیت شناسی :

  ESTP این تیپ شخصیتی در کارهای فنی تبحر دارند. اطلاعات فنی خوبی داشته و بیشتر دوست دارند برای خود کنند. آنها پویایی مشاغل را دوست دارند.

  ISTP این تیپ شخصیتی دوست دارد بداند چیزهای مختلف چطور عمل می کنند و به جزئیات توجه زیادی دارد. 

  INTP این تیپ شخصیتی دوست دارد مسایل پیچیده را تحلیل و حل کند. او به مشاغل چالشی که نیاز به اندیشه زیاد و روش های مبتکرانه دارد، علاقه مند است. 

   

  توانایی ها ی مورد نیاز برای یک پزشک

  ایران، سرزمینی وسیع با اقلیم های بسیار متنوع و به تبع آن، گونه های بسیار غنی گیاهی است. همچنین گونه های جانوری این سرزمین کهنسال، غنای شگفت آوری دارد. از این رو، ایرانی باید از یک سو با گونه های گیاهی و جانوری طبیعی ایران آشنا باشد و از سوی دیگر با آفات، بیمار یها و علف های هرز آشنا گرددو با آن ها مبارزه کند. در واقع باید از بیوشیمی، بیولوژی و آمار، اطلاعات وسیع و گسترده ای داشته باشد. یک باید به طبیعت علاقه مند باشد و بداند که یک پزشکی، تکیه دادن پشت میز و صندلی نیست، بلکه باید به مزارع و باغ ها برود و پشت میکروسکوپ به انجام تحقیق و مطالعه مشغول باشد.

  متخصص پزشکی نیاز به حافظه قوی دارد، چون باید اسامی لاتین حشرات و قار چها و رده آن ها و اسامی بسیاری از آفتکشها و کاربرد آن ها را به خاطر بسپارد. همچنین فرد شاغل در این باید به و به خصوص حشره شناسی علاقه مند باشد، زیرا بخش عمده ای از فعالیت های این مربوط به آفات گیاهی است و در این بخش، حشرات زیان آور (آفات) و شناسی آنها مورد توجه، تحقیق و ارزیابی قرار می گیرد.

   

  مهمترین های پایه ای لازم برای پزشک

  - توانایی تحلیل حجم زیادی از اطلاعات

  - رویکرد خلاقانه به حل مسائل

  - عالی در ریاضیات، فناوری اطلاعات، مباحث علمی و فنی

  - توانایی برنامه ریزی و اولویت بندی صحیح فعالیت ها

  - به روز بودن و آگاهی از جدید ترین پیشرفت ها در حوزه تکنولوژی و روش های تولید

  - علاقه به مباحث محیطی

   

  تحصیلات لازم برای ورود به پزشکی

  فارغ التحصیلان انواع گرایش های مهندسی به ویژه مهندسی گرایش پزشکی می توانند وارد این شوند.

   

  وضعیت و بازار او
  استخدام می تواند در سازمان ها و شرکت های حوزه و منابع طبیعی همچون سازمان حفظ نباتات کشور، شهرداری ها، وزارت جهاد و سایر سازمان ها و شرکت های مرتبط انجام بگیرد. در صورت در یک سازمان دولتی نیز با کسب تجربه بیشتر به سمت های مدیریتی و نظارتی در این بخش می تواند دست یابد.
   
  همچنین مراکز آموزشی (هنرستان های کشاورزی، دانشکده های کشاورزی، آموزشکده های کشاورزی، مراکز آموزش و…) مراکز پژوهشی، شامل مؤسسه تحقیقات پزشکی کشور (آفات و بیماری های گیاهی) و بخشهای وابسته به آن در مراکز استانها، سایر ادارات دولتی و نیمه دولتی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کل کشور و ادارات منابع طبیعی استان ها، سازمان بوستان ها و فضای سبز استان ها و شهرستان ها، سازمان حفاظت محیط و اداره های کل آن در استان ها و…) بخش غیردولتی شامل کلینیک های خصوصی پزشکی و شرکت های توزیع کود و سم و…. از مهمترین حوزه های و یافتن برای یک می باشد. بدیهی است در هر حال دانش‌آموختگان کارآفرین و خلاق پزشکی باید در پی آفرینش فرصت های کاری نو برای خود و دیگران باشند.

   

  مشکلات پزشکان عبارتند از :

  - بسیار محدود بودن فرصت های اشتغال در برخی گرایش ها به خصوص در بخش دولتی

  - دولتی بودن اکثر بخش های حوزه و عدم فراهم سازی زمینه برای ورود گسترده بخش خصوصی

  - کم بودن حقوق و مزایای دریافتی و روی آوردن بسیاری از آنها به دوم یا حتی سوم

   
   
  استخدام در تمامی گرایش ها در برخی از کشورهای جهان

  آمریکا - پیش بینی می شود میزان مهندسان رشد۹ درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط رشد همه مشاغل۱۴ درصد خواهد بود.

  استرالیا – در ۵ سال گذشته میزان مهندسان رشد منفی۱.۴ درصدی داشته و رشد متوسط در آینده برای آن پیش بینی می شود. 

   

  درآمد به ویژه پزشک

  درآمد در ایران به طور کامل وابسته به نوع و شرکتی که در آن می کند و شهر و محل فعالیت و سایر عوامل دیگر است. با توجه به عدم تطابق ظرفیت بازار کشور در این حوزه با میزان فارغ التحصیلان شاخه های مختلف این رشته، درآمد قابل توجهی در انتظار آن دسته از متخصصینی  که در پی می باشند، نیست .

  از سوی دیگر بعضی از مهندسان که اقدام به کارآفرینی در روستا و یا شهرستان خود نموده اند، بعد از گذشت چند سال توانسته اند درآمد مورد انتظار و قابل قابلی برای خود و بسیاری دیگر از همشهریان و اطرافیان خود ایجاد کرده و به تولید علمی و بهینه محصولات بپردازند.

   

  درآمد در برخی از کشورهای دنیا  
  آمریکا - متوسط درآمد سالیانه در این  ۷۱.۰۹۰ دلار (متوسط درآمد سالانه مهندسان ۸۳.۳۴۰ دلار و برای همه مشاغل۳۳.۸۴۰ دلار) در سال۲۰۱۰  و مطابق با آخرین آمارها در سال ۲۰۱۳، ۷۴,۰۰۰ دلار بوده است.

  استرالیا - متوسط درآمد سالانه  مهندسان کشاورزان ۸۸.۵۰۰ دلار (قبل از کسر مالیات) می باشد.

  انگلستان – متوسط درآمد سالانه در این برای افراد تازه بین۳۰.۵۰۰ تا۳۸.۰۰۰ دلار، مهندسان با تجربه۳۹.۵۰۰ تا۵۳.۵۰۰ دلار و برای مهندسان خبره تا۶۱.۰۰۰ دلار می باشد.
   

کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.