تصويب برنامه‌هاي اجرايي اولويت‌دار سازlمان فني و حرفه‌اي در جهت اقتصاد مقاومتي است

تعداد بازدید: ۱۹۸
  • تصويب برنامه‌هاي اجرايي اولويت‌دار سازlمان فني و حرفه‌اي در جهت اقتصاد مقاومتي است
    معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تصويب برنامه هاي اجرايي اولويت دار سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در جهت توسط ستاد راهبردي و مديريت خبر داد.به گزارش خبرگزاري موج، کورش پرند گفت: پروژه گسترش و بهبود آموزش هاي فني و حرفه اي براي اجراي طرح ارتقاي بهره وري نيروي کار در مسير تحقق برنامه ملي ارتقاي بهره وري، در پروژه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي براي اجراي طرح توسعه صادرات غيرنفتي صورت مي گيرد.وي افزود: برنامه ملي پيشبرد برونگرايي از برنامه هاي اولويت دار سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در تحقق بشمار مي رود.به گفته رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، پروژه ايجاد مراکز رشد آموزش فناوري هاي راهبردي نوين در مراکز آموزش فني و حرفه اي، پروژه توسعه مراکز آموزش فني و حرفه اي در جوار کارخانه و در پروژه تدوين نظام کارورزي و کارآموزي دانش آموختگان براي اجراي طرح تقويت سرمايه انساني و توسعه کارآفريني در جهت تحقق برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي بخش ديگري از برنامه هاي اين سازمان در راه سياست هاي است.پرند گفت: در پروژه توسعه پايدار روستايي براي اجراي طرح به کارگيري ظرفيت ها و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي کشور در جهت تحقق برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي و در پروژه طراحي و تدوين مدل محاسبه سرمايه انساني در محصول متناسب با بخش ها با تأکيد بر سرمايه انساني در جهت تحقق برنامه ملي عدالت، بخشي ديگر از برنامه هاي اولويت دار سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در چارچوب تحقق سياست هاي محسوب مي شود.آمارهاي منتشر شده حاکي است، حدود 700 مرکز آموزش فني و حرفه اي ثابت دولتي در سطح کشور فعاليت دارند و دولت يازدهم مجوز استخدام چهار هزار و 700 نفر مربي فني و حرفه اي و با پيش بيني بودجه يک هزار و 300 ميليارد ريالي به اين سازمان داد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.