توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های برخی از استانها آغار شد

تعداد بازدید: ۴۸
 • توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شهرداری های برخی از استانها آغار شد
  توزیع ورود به جلسه شهرداری های برخی از استانها آغار شد
   

   آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان سمنان 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : ۹۴/۱۰/۲۶

  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : متعاقباً اعلام خواهد شد

  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان کرمان 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : ۹۴/۱۰/۲۶

  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی در شهرداری های استان خراسان رضوی 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : ۹۴/۱۰/۲۶

  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی در شهرداری های استان گلستان 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان خوزستان

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه :  در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۹ ، ۹۴/۱۰/۳۰ و ۹۴/۱۱/۰۱
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی شهرداریهای مازندران 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه :  در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان گیلان

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه :  از تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۴ لغایت ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان خراسان شمالی

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه :  در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی پیمانی شهرداری های خراسان جنوبی 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۹ لغایت ۹۴/۱۱/۰۱
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

  آگهی استخدام پیمانی در شهرداری های استان کرمانشاه 

  برنامه زمان‌ بندی جدید :

  ۱. دریافت ورود به جلسه : از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶
  ۲. زمان برگزاری : صبح روز جمعه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

   

   

   

   

   

کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.