بسته تشویقی به کارفرمایان جهت جذب مددجویان

تعداد بازدید: ۱۹۵
  • بسته تشویقی به کارفرمایان جهت جذب مددجویان
    تفاهم نامه همکاری مشترک بین کمیته امداد و سازمان کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف کمک به پایدار کارجویان مستعد تحت پوشش کمیته امداد به امضای طرفین رسید.به گزارش سرویس اجتماعی ایسنا، مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد و سید محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنایع، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان کوچک و شهرکهای صنعتی ایران این تفاهم نامه را در جهت کمک به ساماندهی کسب و کارهای خرد واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور و ارتقای نقش آنها در ملی و مقاومتی امضاء کردند.موضوع تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام (ره) و سازمان کوچک و شهرک های صنعتی ایران در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان و شهرکهای استانی تابعه با کمیته امداد برای دستیابی به پایدار کارجویان مستعد تحت پوشش امداد و ساماندهی کسب و کارهای خرد است.سازمان کوچک و شهرک های صنعتی ایران دراین تفاهم نامه متعهد به تسهیل و تخفیف در واگذاری اراضی و انتقاد قراردارد حق بهره وری جهت استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی و تجاری در شهرک ها و نواحی صنعتی به مددجویان واجد شرایط و اولویت درانعقاد قرارداد با واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی که توسط مددجویان امداد اداره شود.همچنین سازمان کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این تفاهم نامه متعهد به معرفی کارآفرینان مورد وثوق واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به کمیته امداد استان و شهرستانها شد و جهت تخصیص سهمیه به کارجویان واجد شرایط کمیته امداد به منظور در بنگاههای اقتصادی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و نیز برای تخصیص فضا درشهرک ها و نواحی صنعتی تحت پوشش جهت استقرار نماینده کمیته امداد به منظور تامین نیروی کار مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی همکاری نماید.به گزارش سایت خبری کمیته امداد، براساس این تفاهم نامه، معرفی بسته های تشویقی پیش بینی شده جذب نیروی کار واجد شرایط برای مدجویان، تخصیص بسته های تشویقی کاریابی به بنگاه های اقتصادی که کارجویان امداد را درمراکز مربوطه بکارگیرند که شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما طی دو سال (سال اول 100درصد و سال دوم 50 درصد تا سقف حداقل حقوق تعیین شده شورای عالی کار)، پرداخت حق الزحمه بکارگیری کارجویان در صورت عدم تمایل بنگاه به استفاده از بسته حق بیمه سهم کارفرما، تامین تسهیلات استقرار واحدهای خدماتی و تولیدی مددجویان واجد شرایط برای راه اندازی کسب و کار در شهرکها و نواحی صنعتی، تکمیل و راه اندازی واحدهای کسب و کارهای خرد در نواحی صنعتی همجوار مناطق روستایی توسط مددجویان واجد شرایط از تعهدات کمیته امداد است.شایسته ذکراست، مدت اجرای این تفاهم نامه به مدت دو سال است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.