شرایط به کارگیری کارکنان خرید خدمت در نیروی انتظامی ابلاغ شد

تعداد بازدید: ۱۴۲
  • شرایط به کارگیری کارکنان خرید خدمت در نیروی انتظامی ابلاغ شد
    معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه نحوه استفاده از خدمات خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه نحوه استفاده از خدمات خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:آیین نامه نحوه استفاده از خدمات خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:الف- خرید خدمت: کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می دهند.ب- حق الزحمه: دریافتی های قانونی که خرید خدمت به اعتبار قرارداد دریافت می کند.پ- قرارداد: تعهد کتبی که به موجب آن خرید خدمت در قبال دریافت حق الزحمه، خدمت مشخصی را برای مدت معین انجام می دهند.ماده 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است بنا به ضرورت و برای مدت محدود و در چارچوب این آیین نامه نسبت به بکارگیری و استفاده از خرید خدمت اقدام کند.ماده 3کارکنان خرید خدمت باید دارای شرایط زیر باشند:الف- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشورب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ولایت فقیهپ - تابعیت جمهوری اسلامی ایرانت- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران که به حکم قانون و یا رأی دادگاه غیرقانونی شناخته شده اند.ث- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی در زمان تقاضای بکارگیریج- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا حسب مورد معافیت های ذکرشده در قانون خدمت وظیفه عمومیچ- نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثرح- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانخ- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتید- داشتن شرایط تحصیلی، تخصصی و مهارت لازم برای ارایه خدمت موردنظرذ- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنظرر- دارا بودن حداقل سن هجده سال و حداکثر چهل سال ماده 4- بکارگیری خرید خدمت با توجه به تخصص و مهارت مربوط، برای مدت معین بر اساس شاخص های زیر صورت می گیرد:الف- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای خدمات علمی و پژوهشی ب- دارا بودن مهارت های تخصصی با تأیید کمیسیون ارزیابی مهارت فنی موضوع ماده (29)قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن، برای خدمات فنی و تجربی ماده 5- استفاده از خدمات خرید خدمت به صورت قرارداد یکساله و تمدید آن حداکثر برای چهار دوره یکساله، بنا به نیاز و تشخیص یگان مربوط و در سقف نیروی انسانی و اعتبارات مصوب امکان پذیر خواهد بود.ماده 6- خرید خدمت صرفاً در امور خاصی بکارگیری خواهند شد که جذب پیمانی و پایور امکان پذیر نباشد و استفاده از آنها در غیر از اموری که در قرارداد ذکر می شود، ممنوع می باشد.ماده 7- موارد خاتمه قرارداد به شرح زیر تعیین می شود:الف- تقاضای شخص طرف قرارداد و موافقت یگان مربوطه خدمتیب- از دست دادن صلاحیت های امنیتی و مکتبی در طول مدت قرارداد به تشخیص مراجع ذی صلاح قانونیپ- عدم نیاز یگان محل خدمت و فسخ قرارداد به صورت یکطرفه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.ت- نداشتن کارایی لازم یا انجام ندادن وظیفه به نحو مطلوب، بر اساس دستورالعمل مصوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانماده 8- به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی خرید خدمت، هیئت انضباطی مرکب از نمایندگان معاونت های نیروی انسانی و بازرسی نیروی انتظامی و نماینده یگان بکارگیرنده شخص خرید خدمت تشکیل و حسب مورد نسبت به ادامه همکاری وی، با اکثریت آرا تصمیم گیری می کند.ماده 9 خرید خدمت موظفند از لباس مصوب مربوط استفاده نمایند.ماده 10کارکنان خرید خدمت از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن هستند.ماده 11 خرید خدمت می توانند با رعایت مقررات از تسهیلات و حمایت های بیمه های تکمیلی و اختیاری و در طول مدت خدمت همانند پایور از مراکز و خدمات تفریحی و رفاهی نیروی انتظامی بهره مند گردند.ماده 12- حداقل و حداکثر حق الزحمه ثابت خرید خدمت موضوع این آیین نامه، تابع مقررات موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حداقل و حداکثر حقوق که همه ساله توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می گردد، می باشد و میزان آن بر اساس شرایط بازار کار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص خرید خدمت در قرارداد تعیین می شود.ماده 13- در پایان مدت قرارداد به خرید خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش حسن انجام کار پرداخت می شود.اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 30/8/1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.