به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل در دستور کار

تعداد بازدید: ۱۱۲
  • به روزرسانی طرح طبقه‌بندی مشاغل در دستور کار
    طرح طبقه بندی چیست؟ این طرح چه تأثیری بر حقوق و مزایا دارد؟ آیا تمام کارگاه ها موظفند طرح طبقه بندی را اجرا کنند؟ آیا کارگران قرارداد موقت هم مشمول این طرح می شوند؟به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح جدید طبقه بندی یکی از طرح های وزارت کار است که در جهت توسعه بنگاه های خرد و متوسط و بهبود اشتغال مد نظر قرار داده شده است.وزارت کار بازنگری در این طرح را به تازگی در دستور کار قرار داده است.حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ساختار جدید طرح طبقه بندی به زودی در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده است که به زودی در اختیار مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی در سطح استان ها قرار خواهد گرفت.همچنین ربیعی، طراحی مدل جدیدی از طرح طبقه بندی را از برنامه های پیش رو عنوان کرد و با تأکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توسعه بنگاه های خُرد و متوسط بهبود اشتغال را مدنظر قرار داده است، خاطر شان کرد: طرح هایی مبتنی بر این موضوع تدوین و در استان ها در حال اجرا است.به گزارش تسنیم، اما به راستی طرح طبقه بندی چیست؟ این طرح چه تأثیری بر حقوق و مزایا دارد؟ آیا تمام کارگاه ها موظفند طرح طبقه بندی را اجرا کنند؟ آیا کارگران قرارداد موقت هم مشمول این طرح می شوند؟کارشناسان بازار کار معتقدند: بر اساس ماده 48 قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی را، با استفاده از استاندارد و عرف کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.به عنوان نمونه، قانون اجرای طرح طبقه بندی در کارگاه ها، اسفندماه سال 1352 به تصویب رسید. طبق مقررات اجرایی این طرح، مورد تأیید وزارت کار، با مراجعه به کارگاه ها و بررسی و وضعیت هر یک از شاغلان و نیز، با در نظر گرفتن چهار زمینه مهارت ها مسئولیت ها کوشش ها و شرایط کار، جایگاه آن ها را در گروه های بیست گانه طبقه بندی تعیین می کنند.بر اساس مقررات، پس از تعیین گروهِ شاغل در یک کارگاه، ضریبی به وی اختصاص پیدا می کند که با اعمال آن در حداقل دستمزد تعیین شده، توسط شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد فرد در یک گروه مشخص می شود. این ضریب، یک یا بیشتر از یک است و جز گروه اول، که حداقل دستمزد را می گیرند، در سایر گروه ها تأثیر مثبت دارد.با افزایش حداقل دستمزد، سایر ضمائم مرتبط با آن در فیش حقوقی کارگر، مانند اضافه کار و حق شیفت، نیز تغییر مثبت خواهد داشت. اجرای طرح طبقه بندی در کارگاه های بالای 50نفر الزامی است.حمید رضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره این طرح بیان می کند:اجرای طرح طبقه بندی توسط کمیته ای که مورد تأیید وزارت کار است در بنگاه ها پیگیری می شود.وی با بیان اینکه بیش از 2 میلیون کارگاه در کشور فاقد طرح طبقه بندی هستند می گوید: یکی از ضعف های قانون کار این است که تنها کارگاه های بالای 50 نفر موظف به اجرای طرح طبقه بندی هستند. هدف این طرح آن است که شأن شغلی را رعایت کند.حاج اسماعیلی با بیان اینکه وزارت کار باید با در نظر گرفتن چهار زمینه مهارت ها مسئولیت ها ;کوشش ها و شرایط کار، جایگاه افراد را مشخص کنند ادامه می دهد: متأسفانه برخی از کارفرمایان با رایزنی در تعیین پست های برخی از نیروها می کوشند و به طور مثال گاهی دیده می شود که پست کارشناسی به یک فرد دیپلمه داده شده است. زمانی که علت آن مشخص می شود، چیزی جز نسبت آشنایی با کارفرما نبوده است.وی در بیان معایب این طرح می افزاید: یکی از ایرادات این طرح این است که فراگیر و گسترده برای همه نیروی کار نیست و حدود 50 درصد نیروی کار مشمول این طرح نمی شوند . یکی دیگر از معایب آن این است که مزایایی که برای مشمولین این طرح در نظر گرفته شده با حداقل بگیران تفاوت چندانی ندارد.به گزارش تسنیم، یکی از اهداف اصلی طبقه بندی اجرای شعار معروف : پرداخت مزد مساوی در برابر کار مشابه است که امیدواریم با بازنگری در این طرح این شعار محقق شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.