تمرکز دولت بر روي ايجاد اشتغال از طريق اجراي صحيح قانون است

تعداد بازدید: ۹۴
  • تمرکز دولت بر روي ايجاد اشتغال از طريق اجراي صحيح قانون است
    استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: تمرکز دولت بر روي ايجاد اشتغال از طريق اجراي صحيح قانون رفع موانع توليد، بخشي از انتظارات مردم براي بهبود شرايط زندگي را پاسخ خواهد داد.محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، انتظار به وجود آمده در جامعه براي بهبود شرايط زندگي در دوران پساتحريم را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين انتظار شناخته شده اي است که عموما ريشه در رونق اقتصادي داشته که با ايجاد اشتغال همراه است.وي با بيان آن که رونق اقتصادي در سايه دستيابي به يک نرخ رشد قابل استناد و پايدار محقق مي شود، گفت: رسيدن به نرخ رشد اقتصادي پايدار يک رفاه آرام و مستمر را براي افراد جامعه به دنبال خواهد داشت.خوش چهره با اشاره به اين که سطح رفاه و معيشت مردم طي هشت سال گذشته دچار اختلال شد به طوري که شاهد گستردگي خط فقر و فشار معيشتي بر مردم بوديم، افزود: برخي بروز آن شرايط را به عوامل بيروني (تحريم ها) مربوط دانسته و برخي ديگر آن را ناشي از ضعف مديريت و تصميم گيري داخلي عنوان کردند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اين که بروز آن شرايط برآيند هر دو ديدگاه بود، تصريح کرد: خيلي از اقتصاددانان معتقدند تحريم ها اهميت درجه دوم دارد؛ زيرا گرچه مي تواند اثرگذار باشد، اما؛ بستگي به مديريت تحريم دارد که اگر دولت ها خوب مديريت مي کردند اثرات آن بر زندگي مردم کمتر بود.وي با بيان آن که اين انتظار افزايش رفاه و بهبود شرايط زندگي را بايد به عنوان يک واقعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي در پيش چشم دولت و قانون گذار ديد، گفت: رفاه مديريت شده به همراه افزايش سطح آگاهي مردم از راه حل هاي پيش روي دولت براي پاسخگويي به اين انتظار است.خوش چهره با اشاره به اين که بهداشت و سلامت يکي از حوزه هاي رفاه محسوب مي شود که دولت در حوزه سلامت تلاش هايي را انجام داده است، تأکيد کرد: حوزه غذا و مسکن مردم که از ديگر مؤلفه هاي رفاه است، نيازمند کار بسيار است.کارشناس ارشد اقتصاد مهم ترين شاخص و عامل رفاه را اشتغال دانست و گفت: اشتغال با موعظه و نصيحت و دعا ايجاد نمي شود بلکه بايد موانع را از سر راه توليد برداشت تا به واسطه ظرفيت هاي جديد شغل ايجاد شود. دولت بايد متمرکز بر اين موضوع شود.وي با بيان آن که دولت بايد موانع را از سر راه توليد ملي حذف کند، افزود: اجراي صحيح قانون رفع موانع توليد را اصل اساسي براي ايجاد اشتغال برشمرد.خوش چهره با تأکيد بر اين که قانون رفع موانع توليد که از سوي دولت زياد عنوان مي شود فقط با تکرار عملياتي نمي شود، تصريح کرد: اين قانون بايست اجرايي شود همان گونه که مقام معظم رهبري نيز بر آن تأکيد دارند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان آن که دولت اجراي اين قانون را شروع کرده، اما؛ موانع احصاء شده کم است، گفت: با وجودي که شناسايي رفع موانع اجرايي شدن اين قانون تأثير کمي بر جامعه نخواهد داشت، اما؛ دولت و مجلس تاکنون نتوانسته اند در اين زمينه کار مطلوبي انجام دهند.وي اتکا صرف دولت به محيط بيرون براي برطرف کردن مشکلات را نادرست عنوان کرد و گفت: استفاده همزمان از ظرفيت داخل و محيط بيرون چاره ساز خواهد بود گرچه دولت نيز چنين رويکردي در پيش گرفته است.اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، پيش از اين گفت: هم اکنون مردم از دولت مطالباتي نظير اشتغال و رفاه دارند و دولت نيز اهتمام دارد با استفاده از فرصت مطلوبي که به واسطه توافق هسته اي ايجاد شده، با اتخاذ تدابير لازم براي حفظ رشد اقتصادي مثبت و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارد.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.