جذب 530 کارشناس سلامت روان در حاشیه شهرها

تعداد بازدید: ۱۳۴
  • جذب 530 کارشناس سلامت روان در حاشیه شهرها
    معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از بکارگیری 530 سلامت روان در حاشیه شهرها جهت اجرای برنامه های طرح "تحول بهداشت" خبر داد.به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی اسدی گفت: حدود 530 سلامت روان در حاشیه شهرها (بر اساس برنامه مصوب تا پایان سال، 664 سلامت روان جذب خواهند شد) از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه جذب شده اند.وی در تشریح اهم فعالیت های دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت، با تکیه بر حاشیه شهرها تا پایان آذر 94 افزود: تدوین بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه پزشک در حوزه سلامت روان، تدوین بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه مراقب سلامت خانواده، تدوین بسته های آموزشی سلامت روان (مهارت های فرزند پروری، مهارت های زندگی، آموزش و مداخلات روانشناختی)، تدوین بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه سلامت روان در حوزه سلامت اجتماعی (توانمند سازی افراد دارای فاکتور خطر آسیب اجتماعی ) از جمله این اقدامات است.وی بیان کرد: تدوین بسته خدمت مراقب سلامت خانواده (غیر پزشک) در قالب گروه های سنی در سه حوزه سلامت راون، سلامت اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد، تدوین بسته خدمت پزشک در قالب گروه های سنی در سه حوزه سلامت راون، سلامت اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد، تدوین بسته خدمت سلامت روان در سه حوزه سلامت راون، سلامت اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد بخش دیگری از برنامه های این حوزه است.معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: ظرفیت سازی از طریق آموزش 45 مربی آموزشگاه های بهورزی در سطح کشوری در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مرکز مدیریت شبکه (یکهزار و 260 نفر ساعت آموزش برای ایجاد ظرفیت مربیان مراقب سلامت خانواده)، برگزاری 31 کارگاه آموزشی ظرفیت سازی (تربیت مراقب سلامت خانواده) در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، تربیت 60 نفر مربی در سطح ستاد کشوری وزارت بهداشت (5هزار و 760 نفر ساعت آموزش برای ایجاد ظرفیت مربیان سلامت روان) از طریق برگزاری 12 روز کارگاه آموزشی نیز انجام شده است.بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اسدی افزود: تربیت 530 تربیت سلامت روان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در راستای برنامه نظام تحول سلامت با هدف ظرفیت سازی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی، تدوین فرآیندها و فلوچارت ارائه خدمات در سه حوزه سلامت روان، سلامت اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد در ساختار برنامه نظام تحول سلامت، طراحی چک لیست های پایش و نظارت برنامه ها و تدوین فرم های ثبت و گزارش دهی فرآیندها، انجام بیش از 16 پایش فنی از روند استقرار برنامه سلامت روان در قالب برنامه تحول نظام سلامت از مراکز استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی نیز در راستای طرح تحول بهداشت در دفتر سلامت روان انجام شده است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.