اقدام نامتعارف دانشگاه تهران در استخدام هیأت علمی

تعداد بازدید: ۲۵۵
  • اقدام نامتعارف دانشگاه تهران در استخدام هیأت علمی
    دانشگاه تهران برای بررسی پرونده های در این دانشگاه اقدام به دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کرده است که نسبت به این اقدام دانشگاه اعتراض دارند.به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اعضای هیات علمی که پرونده آنها درحال بررسی در دانشگاه تهران است نسبت به دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای بررسی پرونده خود در این دانشگاه اعتراض دارند چراکه این افراد در زمان ثبت نام در فراخوان نیز مبالغی مبنی بر وجه ثبت نام به مرکز وزارت علوم واریز کرده اند.طی چند سال گذشته روند اعضای هیات علمی در دانشگاه ها به صورت متمرکز انجام می شود و تمامی باید با ورود به سامانه اعضای هیات علمی این وزارتخانه و پرداخت مبلغی به عنوان وجه ثبت نام نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند تا براین اساس شاهد یک روال مشخص و معین در کشور باشیم. اما علی رغم انجام تمام این مراحل متقاضیانی که پرونده آنها قرار است در دانشگاه تهران بررسی شود ملزم به پرداخت وجه مجدد برای بررسی پرونده های خود به این دانشگاه هستند.این دانشگاه خلاف روند معمول وزارت علوم و سایر دانشگاهها، نسبت به دریافت به صورت جداگانه کرده است. همچنین برای ارسال به دانشگاه تهران ملزم به پرداخت هزینه ۱۰۰ هزار تومانی هستند.در سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران آمده است باید در تاریخ های ۹ تا ۱۵ آبان ماه به این سامانه مراجعه کرده و پس از پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.