معرفی شغل مدیر فروش

تعداد بازدید: ۴۰۰
 • معرفی شغل مدیر فروش

  شرح کلی شغل

  هدایت کردن توزیع محصول یا خدمات به ؛ هماهنگ کردن توزیع فروش با ایجاد حوزه های فروش ، سهم ها و اهداف و ایجاد برنامه های آموزشی برای نماینده های فروش  ؛ تحلیل آمار فروشی که کارمندان جمع کرده اند برای تعیین پتانسیل فروش و موجودی انبار و نظارت بر اولویت های مشتریان.

  عناوین شغلی مشابه و مرتبط

  مدیر فروش

  مدیر فروش محلی

  مدیر فروش منطقه ای

  ناظر فروش

  مدیر عامل

  معاون فروش و بازاریابی

  نماینده فروش

  مدیر فروشگاه

  معاون فروش

  وظایف

  برطرف کردن شکایات در خصوص فروش و خدمات .

  نظارت بر اولویت های در انتخاب کالا برای تشخیص میزان تمرکز بر خدمات فروش.

  نظارت و هماهنگی عملیات فروش کالاهای تولیدی ، خدمات ، کالاهای مصرفی ، یا سایر کالاها .

  تعیین قیمت و میزان تخفیف .

  بازنگری مدارک و گزارش های عملیاتی برای طرح ریزی فروش و تعیین سوددهی.

  هدایت ، هماهنگی و بازنگری فعالیت هایی در زمینه حسابداری خدمات و فروش ، بایگانی اسناد و دریافت و ارسال کالاها .

  تبادل نظر یا مشاوره با رییس بخش برای برنامه ریزی خدمات تبلیغاتی و حفظ مشخصات و تجهیزات .

  طرح ریزی ، و آموزش کارکنان و انجام ارزیابی جهت توسعه و کنترل فروش و برنامه های خدمات .

  بازرسی از فروشندگان منطقه ای و کارکنان آنها .

  رایزنی با بالقوه در ارتباط با نیاز آن ها به تجهیزات و خریداری تجهیزات توسط آنها.

   

  ابزار به کار رفته

  کامپیوتر رومیزی

  کامپیوتر نوت بوک

  کامپیوتر شخصی

  دستیار شخصی دیجیتالی یا سازمان دهنده

  کامپیوتر لوحی

  تکنولوژی به کار رفته

  نرم افزار تقویم یا زمانبندی

  نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

  نرم افزار پایگاه داده ها و پرس و جو

  نرم افزار پست الکترونیکی

  دانش

  امور اجرایی و مدیریت : برخورداری از دانش اصول مدیریت و کار در ارتباط با برنامه ریزی های راهبردی، تخصیص منابع ، الگودهی به منابع انسانی ، فن رهبری ، شیوه های تولید و ایجاد هماهنگی بین افراد و منابع موجود ؛

  ارایه خدمات به اشخاص و مشتریان: برخورداری از دانش اصول و مراحل ارایه خدمات به افراد و شامل ارزیابی نیازهای مشتری ، اعمال استانداردهای کیفیتی برای خدمات و ارزیابی میزان رضایت مشتری ؛

  اقتصاد و حسابداری : برخورداری از دانش نظری و عملی اقتصاد و حسابداری ، بازار مالی ، بانکداری و تحلیل و تهیه گزارش از داده های مالی ؛

  تعلیم و تربیت و آموزش: برخورداری از دانش اصول و شیوه های برنامه های آموزشی و طرح های درسی و آموزشی برای افراد و گروه های متفاوت و ارزیابی نتایج تعلیمات ؛

  زبان فارسی : برخورداری از دانش ساختار و محتوای زبان فارسی شامل دیکته ، معنی لغات ، دستور زبان و شیوه نگارش؛

  ریاضیات : برخورداری از دانش حساب، جبر ، هندسه ، آنالیز، آمار و کاربرد آنها ؛

  کارکنان و منابع انسانی : برخورداری از دانش اصول و مراحل استخدام کارکنان ، گزینش ، آموزش جبران خسارات ، مزایا ، روابط و مذاکرات کاری و سیستم های اطلاعات کارکنان ؛

  روان شناسی: برخورداری از دانش مربوط به رفتار و عملکرد انسان ، تفاوت های فردی و شخصیتی ، یادگیری و انگیزه ، شیوه تحقیق در روان شناسی و ارزیابی شیوه درمان رفتارها و نابهنجاریهای عاطفی ؛

  فروش و بازاریابی : برخورداری از دانش ، اصول و روش های عرضه ، ارتقا و فروش محصولات و خدمات شامل راهبرد و تاکتیک های بازاریابی ، معرفی محصول ، رویه های فروش و سیستم های کنترل فروش ؛

  مهارتها

  یادگیری فعال : درک مفاهیم اطلاعات تازه و استفاده از آنها برای رفع مشکلات کنونی و آتی و تصمیم گیری درباره آنها ؛

  شنیدن فعال : توجه کامل به سخنان دیگران و درک نکات آنها ، پرسیدن سوال های مناسب در فرصت های مناسب و قطع نکردن سخنان دیگران ؛

  هماهنگی : هماهنگ کردن فعالیت خود با دیگران؛

  قضاوت و تصمیم گیری : در نظر گرفتن هزینه ها و مزایای عملکردهای متفاوت و انتخاب بهترین آنها ؛

  ترغیب : ترغیب دیگران به تغییر افکار یا رفتارشان؛

  فهم و درک مطلب نوشته شده : درک جملات و پاراگراف های اسناد مرتبط با کار ؛

  شیوه ارایه خدمات : جستجوی فعالانه برای یافتن راه های کمک به مردم ؛

  قوه درک اجتماعی : هوشیاری در برابر واکنش دیگران و درک دلیل نهفته در پس هر واکنش ؛

  صحبت کردن : گفتگو با دیگران برای تبادل موثر اطلاعات ؛

  نوشتن : برقراری ارتباط نوشتاری با دیگران برای برآورده شدن نیازهای آنها ؛

  تواناییها

  استدلال قیاسی : توانایی استفاده از قوانین کلی برای مسایل خاص به منظور ارایه پاسخ های معقول ؛

  استدلال استقرایی : توانایی ترکیب اطلاعات برای ایجاد قوانین کلی یا به دست آمدن نتایج (شامل یافتن روابط بین وقایع به ظاهر بی ربط)؛

  دقیق بینی : توانایی مشاهده جزییات از فاصله ای نزدیک ؛

  درک شفاهی : توانایی گوش دادن و درک مطالب و عقاید دیگران؛

  بیان شفاهی : توانایی برقراری ارتباط شفاهی با دیگران طوری که مخاطب مطالب را درک کند ؛

  درک سریع مشکلات و موانع موجود : توانایی درک مشکلات و یا پیش بینی آنها .(این قابلیت فقط به شناسایی مشکلات ، نه برطرف کردن آنها ، محدود می شود ) ؛

  شیوایی بیان : توانایی بیان روشن و قابل فهم مطالب؛

  بازشناسی گفتار : توانایی شناسایی و بازشناسی گفتار شخص دیگر؛

  درک مطلب نگاشته شده : توانایی خواندن و درک مطلب نوشتاری ؛

  بیان مطلب به صورت نوشتاری : توانایی برقراری ارتباط نوشتاری با دیگران طوری که مخاطب مطالب مطرح شده را درک کند؛

  فعالیتهای کاری

  ارتباط با افراد خارج از سازمان : ارتباط با افراد خارج از سازمان ، معرفی سازمان به مشتریان  ، عموم ، دولت و سایر منابع خارجی . این اطلاعات می توانند به صورت رو در رو ، کتباً ، با تلفن و یا پست الکترونیک تبادل شوند؛

  برقراری ارتباط با روسا، همکاران و زیردستان : فراهم نمودن اطلاعات برای سرپرستان ، همکاران و زیردستان با تلفن ، نامه ، پست الکترونیک و یا رو در رو ؛

  ایجاد و گسترش گروه ها : تشویق و ایجاد اعتماد ، احترام و همکاری متقابل در اعضای گروه ؛

  گسترش اهداف و راهبردها : تعیین اهداف بلند مدت و مشخص کردن راهبردها و اقدامات لازم برای نیل به این اهداف ؛

  برقراری و حفظ برقراری و حفظ ارتباطات فردی : ایجاد روابط کاری سازنده و مناسب  با دیگر همکاران و حفظ این روابط؛

  کسب اطلاعات : مشاهده ، دریافت و یا کسب اطلاعات از کلیه منابع مرتبط؛

  راهنمایی ، و ایجاد انگیزه در زیردستان : راهنمایی و زیردستان ، از جمله تعیین استانداردهای اجرایی و نظارت بر اجرای کار ؛

  مشخص کردن اشیا ، اعمال و وقایع : تشخیص اطلاعات مختلف با دسته بندی ، تخمین و درک شباهت ها و تفاوت های آنها و کشف تغییرات شرایط و موقعیت ها؛

  تصمیم گیری و حل مشکلات : تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل برای حل مشکلات ؛

  فروش و یا ترغیب دیگران به خرید : متقاعد کردن سایرین به خرید اجناس و کالاها و یا تغییر افکار و یا اقدامات ایشان ؛

  حیطه کاری

  حیطه کاری شماره 4 : نیاز به آمادگی قابل توجهی دارد.

  تجربه کلی : برای این مشاغل به حداقل 2 تا 4 سال مهارت ، دانش یا تجربه شغلی قبلی نیاز است. برای مثال ، یک حسابدار برای واجد شرایط بودن بایستی 4 سال تحصیلات دانشگاهی را کامل کرده و چندین سال تجربه حسابداری داشته باشد.

  کارآموزی: برای این مشاغل معمولاً به چندین سال تجربه مرتبط با کار ، تجربه حین کار و یا کارآموزی فنی و حرفه ای نیاز است.

  مثال هایی از این حیطه کاری : بسیاری از این مشاغل با هماهنگی ، آموزش، سرپرستی یا مدیریت یا آموزش دیگران سر و کار دارند . مانند حسابداران ، مدیران منابع انسانی ، برنامه نویس های کامپیوتر ، معلمین ، شیمیدان ها و کارآگاهان پلیس.

  میزان آمادگی خاص شغلی : بین 7 تا 8 (مدت زمان یادگیری نحوه انجام کار بین 4 تا بیش از 10 سال )

  تحصیلات : بیشتر مشاغل در این حیطه نیاز به مدرک کارشناسی دارند اما برخی از آنها نیاز ندارند.

  علایق

   قاعده گرایانه : مشاغل قرارداری غالباً درگیر با پیروی از قواعد و روال کاری اند . این مشاغل بیش از عقاید با داده ها و جزییات سر و کار دارند. افراد معمولاً موظف اند از دستورهای خاصی پیروی کنند  ؛

  متهورانه : مشاغل متهورانه غالباً درگیر با راه اندازی و انجام پروژه های مختلف هستند. این مشاغل می توانند با رهبری و افراد و اتخاذ تصمیمات متعدد همراه باشند. این مشاغل گاهی نیاز به خطر پذیری داشته و غالباً با کسب و کار سرو کار دارند؛

   

  ارزشهای کاری

  پیشرفت : مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند دارای اهداف جهت دار بوده و به کارمندان اجازه استفاده از قوی ترین توانایی ها و احساس موفقیت را می دهند . نیازهای متقابل شامل بکارگیری توانایی و موفق شدن است.

  استقلال: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند به کارمندان اجازه ی کار و تصمیم گیری مستقلانه را می دهند. نیازهای متقابل شامل مسئولیت پذیری و استقلال است.

  شرایط کار: مشاغلی که برآورده کننده این ارزش کاری هستند ارایه دهنده شرایط خوب کاری و امنیت کاری هستند. نیازهای متقابل شامل فعال بودن  ، جبران  ، استقلال، امنیت ، تنوع و شرایط کاری است.

  شیوه های کاری

  پیشرفت گرایی : ایجاد و حفظ روشهایی برای دستیابی به اهداف چالش انگیز شخصی و تلاش برای کسب مهارت در وظایف؛

  سازگاری / انعطاف پذیری: قابلیت تطابق با شرایط مختلف کاری ؛

  توجه به جزییات : دقت و توجه به جزییات و دقیق بودن در حین کار ؛

  قابل اعتماد بودن : قابل اعتماد بودن ، مسئولیت پذیری و پیروی از دستورها ؛

  درستکاری: درستی و صداقت ؛

  پشتکار : پایداری و ثبات در رویارویی با مشکلات ؛

  خویشتن داری : حفظ آرامش ، کنترل احساسات و خشم و پرهیز از رفتارهای نسنجیده و تهاجمی در هر شرایطی ؛

  تحمل فشار روحی : انتقاد پذیری و تحمل شرایط دشوار؛

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.