نکات کلیدی رسیدن به نرخ بیکاری 8.5 درصدی برنامه ششم

تعداد بازدید: ۲۲۹
  • نکات کلیدی رسیدن به نرخ بیکاری 8.5 درصدی برنامه ششم
    برنامه ششم با هدف نرخ بیکاری 8.5 درصد و نرخ رشد 8 درصدی در حال تهیه و تنظیم است که برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این برنامه باید به زاویای مختلف کشور توجه داشت.به گزارش خبرگزاری میزان، در اقتصادهایی که به لحاظ خارجی از درجه باز بودن پایینی برخوردارند و به لحاظ داخلی نیز عمق بازار مالی کم و واکنش سرمایه گذاری به متغیرهایی مانند نرخ سود اندک است، تجهیز منابع از قابلیت برنامه پذیری اندکی برخوردار است. برخلاف اقتصادهایی که فرصت های سرمایه پذیری خارجی بالایی دارند یا عمق بازار مالی به سیاستگذار اجازه می دهد از طریق ابزارهای سیاست پولی یا بازار سرمایه، تجهیز منابع را به صورت ویژهای افزایش یا کاهش دهد. مؤلفه های اقتصاد ایران اعم از سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین درآمدهای ارزی نفتی به نحوی است که به سیاستگذار امکان مانور برای تحت کنترل درآوردن و درونزا کردن منابع را نمی دهد. به تبع رویکرد واقعگرایانه آن است که سیاستگذار با چشم اندازی که از آینده شناسی کسب میکند، محتملترین سناریوهای ورود منابع را به عنوان یک قید مفروض وارد تابع سیاستگذاری خود کند.آنگاه پرسش اصلی پیش روی برنامه ریزان اقتصادی عبارت خواهد بود از: چگونگی استفاده از این منابع مفروض، برای تأمین مهمترین اهداف برنامه مانند رشد اشتغالزا یا هر هدف دیگر.مدل های معتبر نشان دهند که با منابع مفروض در محتمل ترین سناریو، امکان دسترسی به برخی اهداف برنامه وجود ندارد، در این صورت یا سیاستگذار عالی باید میان اهداف مصرح، اولویت بندی نماید یا سیاستگذار میانی باید به موانعی بیندیشد که اجازه استفاده اثربخش تر و پربازدهتر از منابع را در اقتصاد ایران نمی دهد به این امید که با اصلاح سازوکارهای نهادی، بتوان با همان میزان منابع به اهداف بیشتری دست یافت.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.