کارگران در سال آینده کمتر احساس زیان می‌کنند

تعداد بازدید: ۶۵
  • کارگران در سال آینده کمتر احساس زیان می‌کنند
    یک کارشناس اقتصاد گفت: اگر مصوبه اخیر شورای عالی کار به درستی اعمال شود و نرخ واقعی تورم نیز کمتر از 14 درصد باشد، در سال آینده نسبت به سال گذشته کمتر احساس ضرر و زیان می کنند.ه گزارش خبرگزاری فارس، علی نقی قائمی نیک دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد یادداشتی پیرامون تعیین حداقل در سال 95 نوشت.در خبرها آمده بود که در تاریخ 19 اسفند ماه، نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش 14درصدی حقوق در سال 95، به پایان رسید و حداقل حقوق که در سال 94 ، مبلغ 712425تومان بود، با افزایش 14درصدی، به 812165 تومان در سال 95 افزایش یافت و در مجموع با احتساب سایر مزایا، حداقل حقوق ماهانه افراد متاهل بالاتر از یک میلیون تومان خواهد شد.بحث تعیین دستمزدها یکی از مباحثی است که طرفداران و مخالفان زیادی دارد، برخی تحت تاثیر نظرات اقتصاد بازار معتقدند، هرگونه قیمت گذاری بر روی کالاها و خدمات و از جمله نیروی کار، غیر است و دولت ها باید اجازه دهند قیمت و دستمزدها صرفا براساس رقابت و در بازار آزاد و براساس توافق های دو جانبه تعیین شود، اما تقریبا در هیچ چنین وضعیتی به صورت کامل وجود ندارد و براساس قدرت و اختیارات اتحادیه های کارفرمایان و اتحادیه های کارگری و با دخالت و برنامه ریزی دولت ها، سطح و حدود دستمزدها و سایر مزایا و حقوق تعیین می شود.بخش قابل توجهی از مباحث اقتصاد خرد به نحوه تعیین میزان بهینه حقوق و می پردازد.براساس این مباحث، بین ساعت کاری و اوقات استراحت خود براساس میزان دریافتی انتخاب خواهند کرد. در ابتدا هرچه بیشتر باشد، فرد ساعات فعالیت خود را افزایش داده و در نتیجه بهره وری کارگاه و جامعه افزایش خواهد یافت. براساس الگوهای رفتاری مانند هرم مازلو، با افزایش دستمزدها، وضعیت فرد از حداقل معیشت بالاتر می رود و در نتیجه رفتار خود شکوفایی و ابتکارآمیز نیز در مشاهده می شود و این فرایند در نهایت به نفع کارگر، و جامعه خواهد بود، اما با افزایش بیش از حد متعارف حقوق و مزایا، فرد وقت بیشتری را صرف تفریح و فراغت خواهد کرد و بهره وری کل کاهش می یابد.از سوی دیگر با افزایش زیاد حقوق و دستمزدها، تمایل کارفرمایان به استخدام نیروی کار کاهش می یابد. لذا افراد شاغل از رفاه قابل توجهی برخوردارمی شوند؛ اما افرادی که بیکار هستند، نسبت به داشتن شغلی با حداقل مزایا امید کمتری خواهند داشت. امری که از آن به تضاد رفتار بیرونی و درونی تعبیر می شود. لذا در تعیین باید دقت کرد که حالت بهینه حفظ شود.طی سال های گذشته مشاهده شده است که افزایش دستمزدها همواره کمتر از نرخ تورم بوده و این به این معنی است که هرسال به جای بهبود در وضعیت معیشتی خود، شاهد بدتر شدن اوضاع بوده اند. اگر مصوبه اخیر به درستی اعمال شود و نرخ واقعی تورم نیز کمتر از 14 درصد باشد. سال آینده سالی خواهد بود که نسبت به سال گذشته کمتر احساس ضرر و زیان می کنند.البته و حقوق رقیب جدی دیگری به نام بهره وری سرمایه و پول یا به زبان دیگر نرخ سود بانکی دارد. متاسفانه به دلایل مختلف از جمله نرخ بالای تورم و پایین بودن بهره وری نیروی کار، نرخ سود سرمایه بسیار بالاتر از نرخ دستمزدها بوده، لذا کسی که بدون داشتن مهارت و یا حتی انجام فعالیت مفید اقتصادی، صرفا از سرمایه و یا رانت قابل توجهی برخوردار بوده، از درآمد بیشتری نیز بهره مند می شود. این امر نیز به کاهش انگیزه برای کار و فعالیت صحیح دامن می زند.از نگاه کارفرمایان نیز در موارد زیادی، نیروی کار دارای کارامدی و بهره وری مناسب نیست؛ به گونه ای که پرداخت باعث ایجاد و ضرر و زیان کارفرمایان می شود. با عنایت به وضعیت کلی جامعه به نظر می رسد، یافتن نقطه بهینه ساده و راحت نیست و در هر بخش و صنعتی متفاوت است.ایجاد ارتباط بین سطح حقوق و و میزان کارامدی افراد نیز با پیچیده شدن روابط و کارفرمایی امری سهل و آسان به نظر نمی رسد، ولی تامین حداقل معیشت برای کارگر به نحوی که دغدغه اصلی وی امرار معاش حداقلی خانواده اش نباشد؛ امری است که با منطق دینی، اجتماعی و جامعه شناسی و حتی با منطق به نفع همه افراد اعم از و کارگر، دولت و جامعه خواهد بود.با مصوبات اخیر حداقل در ایران کمتر از سیصد دلار در ماه است، هر چند در ایران براساس شاخص قدرت خرید، افراد با سیصد دلار نسبت به بسیاری از کشورها مقدار بیشتری از کالاها و خدمات را تهیه می کنند، اما در هرصورت؛ این مبالغ تکافوی حداقل معاش یک خانواده سه نفری را نخواهد کرد و این امر خود به خود به عاملی جهت کاهش رضایت و بهره وری طبقه کارگری خواهد شد.البته باید به این نکته توجه نمود که حقوق و تنها یکی از عوامل متعدد موثر بر کارایی و نیز رضایت مندی کارگر، و جامعه است. عوامل مهمتری نظیر نظام های تشویق و پاداش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید و بهره وری، بهبود و ثبات و سیاسی و عوامل متعدد دیگر در این زمینه نقش دارد که می توان با بهبود آنها خسارت های احتمالی ناشی از افزایش دستمزدها را کاهش داد، تا ضمن رضایت نیروی کار، بهره وری جامعه نیز بهبود یابد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.