330 تعاونی و یک اتحادیه آذرماه امسال ثبت شد

تعداد بازدید: ۴۶
  • 330 تعاونی و یک اتحادیه آذرماه امسال ثبت شد
    مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد:آذر ماه امسال، تعداد 330 تعاونی و یک در کل کشور به ثبت رسیده است .به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز روابط عمومی وزارتخانه مزبور ، تعداد کل اعضای تعاونی ها 6هزار و 359 نفر و تعداد فرصت های شغلی چهار هزار و 43 نفر و سرمایه اولیه ایجاد تعاونی های یاد شده حدود 70 میلیارد ریال بود.متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 19 و 12 نفر ثبت شد و بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های تهران و فارس به ترتیب با 37 و 34 تعاونی ذکر شده است.بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های صنعت و کشاورزی با 98 و 73 واحد است.تعاونی های کشاورزی با یکهزار و 712، صنعت با یکهزار و 258 و ساختمان با 934 نفر بیشترین اعضا را داشتند.همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت و کشاورزی با یکهزار و 390 و 632 نفر است .ویژگی های تفصیلی تمام تعاونی های ثبت شده کشور در آذر ماه سال 1394 توسط تمام کاربران ستادی و استانی که برای آنها کاربری تعریف شده ، قابل دسترسی است.مقایسه عملکرد آذر ماه امسال نسبت به آبانماه همین سال نشان می دهد که تعداد تعاونی های ثبت شده در آذر ماه سال جاری ( 330 واحد) در مقایسه با ماه گذشته ( 300 واحد) ، افزایشی معادل 10 درصد دارد.همچنین تعداد اعضا و فرصت های شغلی ایجاد شده ، افزایشی معادل 29 درصد و 0.3 درصد را نسبت به ماه قبل نشان می دهد.مقایسه عملکرد آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ، بیانگر آن است که تعداد تعاونی های ثبت شده در آذر ماه سال جاری ( 330 واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ( 319 واحد)، افزایشی معادل سه درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضا افزایشی معادل 36 درصد و برای فرصت شغلی کاهشی معادل هشت درصد را به همراه دارد.وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرد : تعداد تعاونی های ثبت شده در سال گذشته روزانه بیش از 11 تعاونی بود که در مجموع چهار هزار و 86 تعاونی در کشور به ثبت رسید .مجموع اعضای تعاونی های یادشده بالغ بر 63 هزار و 964 نفر و تعداد فرصت شغلی ثبت شده در سامانه مزبور بالغ بر 57 هزار و 302 نفر و سرمایه اولیه حدود 587 میلیارد ریال است.برپایه این داده ها، متوسط تعداد اعضا و فرصت شغلی مربوط به هر تعاونی به ترتیب حدود 16 و 14 نفر است
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.