نتایج نشست جدید شورای‌ عالی کار

تعداد بازدید: ۲۶۴
  • نتایج نشست جدید شورای‌ عالی کار
    دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کانون عالی و برگزار شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه بررسی و اصلاح آئین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار و بررسی و اصلاح آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار در دستور کار قرار گرفت.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: دولت تدبیر و امید به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت می کند.وی با تاکید بر اینکه یکی از مباحث کلیدی در وزارت تعاون، کار و رفاه بحث سه جانبه گرایی و گسترش تشکل های صنفی و است تصریح کرد: ایجاد تشکل های جدید از جمله اولویت های ما است، اما باید به دنبال اصلاح ساختار هم باشیم.در ادامه این جلسه هر یک از نمایندگان و پیرامون دستور جلسه و خود را اعلام کردند. یکی از نمایندگان در این جلسه اهمیت تشکل ها را مورد تاکید قرار داد و خواستار توجه هرچه بیشتر استانداران سراسر کشور در این زمینه شدند.یزدانی معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت نیز در این جلسه تاکید کرد: ما یکی از مدافعان جدی گسترش فرهنگ سه جانبه گرایی هستیم و معتقدیم که توسعه کشور در گروی سه جانبه گرایی است و سه ضلع کارگر و کارفرما و دولت با همدلی یکدیگر می توانند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور گام بردارند.در این جلسه دو آئین نامه مورد بحث و تبادل و نظر قرار گرفت که نمایندگان و در این خصوص خود را اعلام کردند و خواستار بررسی بیشتر کلیات و جزئیات آئین نامه شدند.ماده ۱۳۶ قانون کارکلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات هاي تشخیص، هیات هاي حل اختلاف، شوراي عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهاي اسلامی کار، کانون عالی انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.تبصره ۱ - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.تبصره - ۲ در صورتی که تشکل هاي عالی کارگري و موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیات هاي عالی اقدام نماید.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.