افزایش کارآفرینی تثبیت شده وکاهش نرخ خروج ازکسب وکار در ایران

تعداد بازدید: ۷۱
  • افزایش کارآفرینی تثبیت شده وکاهش نرخ خروج ازکسب وکار در ایران
    رئیس دانشگاه تهران با استناد به آمارهای سازمان دیده بان جهانی از بهبود شاخص های تثبیت شده و نرخ خروج ازکسب و کار در ایران در قیاس با سال گذشته خبر داد.دکتر محمدرضا زالی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: نزدیک به 100 کشور عضو سازمان دیده بان جهانی هستند که امسال 60 کشور در برنامه پایش آن شرکت کردند.وی خاطرنشان کرد: این 60 کشور حدود 90 درصد تولید ناخالص (GDP) دنیا را شکل می دهند و بقیه کشورهای کوچکی هستند که سهم زیادی در تولید ناخالص دنیا ندارند.به گفته زالی، وضعیت ایران در اغلب شاخص های دیده بان جهانی طی سال های اخیر رو به افزایش و بهبود بوده است.وی ادامه داد: 'قصد کارآفرینانه' از جمله این شاخص های بین المللی است که که در ایران از 35 درصد در سال 1393 به 38 درصد در سال جاری رسیده است.استاد دانشگاه تهران یادآور شد: شاخص 'درک فرصت های کارآفرینانه' نیز از 28 درصد به 41 درصد افزایش یافته است، به این معنی که 41 نفر از هر یکصد نفر مردم ایران فکر می کنند که طی 12 ماه آینده، می توانند فرصت های خوبی را تشخیص بدهند که براساس آن بعدها کسب و کاری تشکیل دهند.وی افزود: حتی توجه رسانه ای به کسب و کار در ایران نیز افزایش یافته است و از 55 درصد به 58 درصد رسیدیم که میان 60 کشور، رتبه 25 را داریم.*ایران به لحاظ شان و منزلت کارآفرینان، رتبه پنجم دنیا را داراستزالی به پتانسیل های خوبی که در حوزه کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: براساس آمار سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی، شاخص شان و منزلت کارآفرینان در ایران ارتقا پیدا کرده و از 76 درصد در سال گذشته به 82 درصد در سال جاری رسیده است که از بین 60 کشوری که در این برنامه شرکت کرده اند رتبه پنجم را داریم.وی توضیح داد: برمبنای این شاخص، 82 نفر از هر 100 ایرانی 18 تا 64 ساله، فکر می کنند که کارآفرینان جامعه منزلت اجتماعی خوبی دارند و مردم ما به حق، کارآفرین را از یک سرمایه دار مرفه بی درد جدا می دانند و این بسیار ارزشمند است زیرا مردم می دانند که کارآفرینان با به جامعه خدمت می کنند.رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته، ورود به کسب و کارهای جدید به میزان چهار درصد کم شده است اما در عوض، کسب و کارهایی که قبلا ایجاد شده بود به مرحله ثبات بیشتری رسیده اند و این امیدبخش است.وی ادامه داد: آمارهای دیده بان جهانی نشان می دهد که میزان تثبیت شده در ایران از 11 درصد به 14 درصد رسیده است و رتبه ما نسبت به سال گذشته از 14 به رتبه 10 بهبود یافته است.زالی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این که در کنار افزایش تثبیت شده، نرخ خروج از کسب و کار کشور هم بهبود یافته و این نرخ از 6 درصد به 4 درصد رسیده است.وی یادآور شد: این کاهش به معنای بهبود شاخص است و نشان می دهد کسانی که درگیر فعالیت های کارآفرینانه بودند تمایل چندانی نداشتند که کسب و کار خود را رها کنند یا بفروشند.زالی با بیان اینکه نرخ خروج از کسب و کار به معنای ورشکستگی نیست، گفت: یکی از دلایل بهبود وضعیت خروج از کسب و کار این است که اغلب کسانی که طی سال های گذشته در ایران کرده اند، آنها فرصت گرا بوده است و نه از سر اجبار و لاعلاجی، بلکه با چشم باز نسبت به این کار اقدام کرده اند بنابراین در این مرحله، نرخ کسب و کار ما کمتر شده است.وی درخصوص شاخص ترس از شکست در فضای کسب و کار نیز گفت: ترس از شکست به عنوان یکی از شاخص های دیده بان جهانی مطرح است که میزان آن برای ایران در سال 1393 حدود 35 درصد بوده و امسال با 6 درصد افزایش به 41 درصد رسیده است.زالی درباره دلایل افزایش این شاخص در کشور اظهار داشت: بخشی از این افزایش ممکن است واقعی و بخشی هم ناشی از تصور مردم از فضای کسب و کار باشد که در هر صورت، درست است چون آدمی معمولا براساس ادراک خود از واقعیت عمل می کند نه خود واقعیت.وی تصریح کرد: درباره شاخص ترس از شکست، آنچه اهمیت دارد این است که مردم چگونه فکر می کند و باید در این زمینه برنامه ریزی کرد و البته اقدامات خوبی کماکان در کشور درحال جریان است که البته بهبود محیط کسب و کار باید به طور مداوم پایش شود.زالی محیط کسب و کار را مقوله ای فرابخشی توصیف کرد و همکاری دستگاه ها و بخش های مختلف کشور در سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را برای بهبود فضای کسب و کار ضروری دانست.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.