کارگران قرارداد سفید امضا نکنند!

تعداد بازدید: ۳۳۸
  • کارگران قرارداد سفید امضا نکنند!
    رییس اتحادیه قراردادی و پیمانی کشور از خواست تا در صورت مواجهه با قراردادهای سفید امضا به ادارات کار گزارش کنند و تاکید کرد: تا زمانی که دولت و کارفرمایان در بحث قراردادهای کار به توافق نرسند، جذب نیرو در بازار کار امکانپذیر نخواهد بود.فتح الله بیات به خبرنگار ایسنا، گفت: در حال حاضر امنیت شغلی مهمترین دغدغه نیروی کار است و اگر دولت یک میلیون هم ایجاد کند تا زمانی که امنیت شغلی ایجاد نشود و نیروی کار ضمانت شغلی نداشته باشد نمی توان اظهار امیدواری کرد.وی ادامه داد: دولت، کارگر و باید در بحث قراردادها به تفاهم برسند تا هم جذب نیروی کار صورت گیرد و هم امنیت شغلی تامین شود.به گفته بیات، در حال حاضر هزینه گزافی برای ایجاد صورت می گیرد تا نیروهای کار جذب بازار کار شوند ولی متاسفانه نمی توان آنها را بعد از چند ماه حفظ کرد.رییس اتحادیه قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به مقابله وزارت کار با قراردادهای سفید امضا، گفت: در بحث ساماندهی قراردادهای کار، بخشنامه شماره 40 روابط کار از سوی معاون روابط کار صادر شد اما 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد چرا که کارفرمایان زیر بار نرفتند بنابر این تا زمانی که دولت و کارفرمایان در این خصوص به توافق نرسند و در بحث قراردادهای کار همکاری نکنند امنیت شغلی تامین نخواهد شد.وی در عین حال از کشور خواست تا در صورتی که با قرارداد سفید امضای مواجه شدند از بستن آن خودداری کرده و با مراجعه به ادارات کار موضوع را گزارش کنند تا بازرسان کار وارد عمل شوند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.