قراردادهاي سفيد امضا به عنوان يک واقعيت تلخ در بازار کار ايران رواج دارد

تعداد بازدید: ۶۳
  • قراردادهاي سفيد امضا به عنوان يک واقعيت تلخ در بازار کار ايران رواج دارد
    نمايندگان کارگران مي گويند قراردادهاي سفيد امضا، تهيه اسناد ساختگي و جعل امضا به عنوان يک واقعيت تلخ در بازار کار ايران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پرونده ها را در مراجع حل اختلاف تشکيل مي دهد.به گزارش خبرگزاري موج، ۲۲ ميليون شاغل در بازار کار ايران فعاليت دارند ولي شرايط آن ها با يکديگر متفاوت است. برخي حاشيه امني براي فعاليت يافته و به اصطلاح در استخدام دولت و يا زيرمجموعه هاي آن هستند، ولي؛ بيشتر شاغلان در بخش خصوصي فعاليت دارند و شکل کار آن ها و قراردادهايشان به گونه ديگري است.طي دو دهه گذشته با از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار و افزايش بي شمار تعداد متقاضيان شغل، امنيت شغلي شديدا افت کرده و ديگر کارگري به صورت دائمي در جايي استخدام نمي شود. استخدام به خاطره پيوسته و منظور آگهي هاي رنگارنگ استخدام و دعوت به همکاري در جرايد کشور همان اشتغال با قرارداد موقت است.در اين شرايط جوانان مجبور مي شوند با شرايط کارفرمايان اشتغال داشته و حتي بدون قرارداد نيز فعاليت کنند، ولي؛ در بازار کار بمانند. چنين شرايطي که امروز براي بخش قابل توجهي از نيروي کار کشور وجود دارد به اين معنا است که شاغلان نمي توانند حتي براي آينده نزديک خود برنامه ريزي داشته باشند، جوانان نسبت به آينده شغلي خود نگران اند و مدام به اين موضوع فکر مي کنند که شايد هر لحظه شغل خود را از دست بدهند.کارشناسان مي گويند: اين ها مسائلي است که بر ميزان بهره وري نيروي کار در ايران تأثير گذاشته و آن را به پايين ترين حد ممکن رسانده است. امروز کارگران و شاغلان بازار کار درگيري هاي ذهني فراواني دارند و معمولا ارتباط و پيوند سازماني بين کارگر و کارفرما به وجود نمي آيد. اين ها واقعياتي است که اگر بروز هم نمي کند در فکر بازار کار وجود دارد و دليلي براي کتمان شکل گيري کانون هاي تلاش، ابتکار و خلاقيت کاري در گوشه و کنار نيست.با وجود اين، بخش قابل توجهي از بازار کار يکديگر را از خود نمي دانند و نسبت به کار مشترکي هم که انجام مي شود چندان پايبندي وجود ندارد. بيشتر به اجبار و اين که شاغل به شغل و کارفرما به کارگر نياز دارد تا کار هر دو پيش برود به همکاري ها نگاه مي شود و در چنين شرايطي ديگر جايي براي شکوفايي بهره وري نيروي کار، ارتقاء سازماني، بهبود وضعيت حقوق و دستمزد و در يک کلمه تلاش براي تقويت ميزان توليد ناخالص داخلي کشور و توسعه اقتصادي وجود ندارد.کارشناسان روابط کار عقيده دارند بخش قابل توجهي از بازار کار ايران به صورتي است که در آن حس بهره کشي وجود دارد و نگاه به کار و تلاش بيشتر شکل اجباري به خود مي گيرد. افراد معمولا براي حاضر شدن در محيط هاي کاري علاقه نشان نمي دهند و کارفرمايان نيز زمينه هاي جذابيت را براي نيروي آر فراهم نمي کنند.خلاقيت پروري و تشويق معمولا در ديدگاه بازار کار وجود ندارد و بيشتر نگاه سنتي بر آن حاکم است. کارفرما مي خواهد در قبال پرداخت هزينه متر، کار بيشتري از نيروي خود داشته باشد و افراد نيز معمولا تلاش مي کنند با کار کمتر، پول بيشتري به دست بياورند. اين ديدگاه باعث مي شود تا ديگر چيزي به نام ايجاد انگيزه توليد، خلاقيت نيروي کار، بهره وري و توليدات کيفي جايگاهي نداشته باشند و اساسا بنگاه هاي فعال در اقتصاد ايران چندان به اين مقوله ها علاقه مند نبوده و براي آن هزينه نمي کنند.اغلب کارفرمايان هزينه اي براي آموزش نيروي کار اختصاص نمي دهند و هيچ تکنيکي هم براي تحريک بهره وري نيروي کار خود ندارند. کارفرمايان اغلب در پي شناسايي نيروهاي خلاق و دريافت ايده هاي آن ها نيستند و بيشتر تمايل دارند با نيروهايي معمولي سر و کار داشته باشند که صبح ها در محل کار خود حاضر و عصرها به خانه بروند.اين ها بر شکل گيري ۹۳ درصد کل قراردادهاي کار در ايران به صورت موقت و ناايمن تأثيرگذار است چون هم کارگر و هم کارفرما تنها مي خواهند بار خود را به مقصد برسانند. به عقيده کارشناسان در بازار کاري که کارفرماي آن با وجود چند دهه فعاليت و تثبيت فعاليت بنگاه، باز هم به دنبال امضاي قرارداد يک ماهه با نيروهاي کاري خود است، ديگر چيزي به عنوان امنيت شغلي معنا و مفهوم پيدا نمي کند.سوال اين است که چگونه بنگاهي با صرف ميلياردها تومان هزينه راه اندازي مي شود، ولي؛ به هزينه هاي اداره نيروي کار به عنوان يک هزينه مازاد و سربار نگاه مي شود؟ آيا قرار است توليد بدون نيروي کار شکل بگيرد و يا از طريق نيروي انساني؟ آيا نيروي کار خلاق، کارآفرين، بهره ور و باانگيزه مي تواند بنگاه را پيشرفت دهد و يا نيروي بي انگيزه، مجبوري و بدون امنيت شغلي؟با اين اوصاف، امروز حجم انبوهي از قراردادهاي کاري کشور به صورت کاملا بي انصافانه امضا مي شود و کارفرما با وجداني راحت نيروي متقاضي کار را مجبور مي کند که برگه اي را سفيد امضا کرده و تکميل محتويات آن را در اختيار کارفرما قرار دهد.رحمت الله پورموسي، با بيان اين که در حال حاضر تا ۳۵ درصد کل پرونده هاي تشکيل شده در هيات هاي حل اختلاف و تشخيص مربوط به قراردادهاي سفيد امضاء است گفت: متأسفانه قراردادهاي سفيد امضاء به عنوان يک واقعيت در بازار کار ايران مطرح است.دبير کل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: درباره قراردادهاي سفيد امضا، هيات هاي تشخيص و حل اختلاف پس از شکايت کارگر در مراجع قضايي وارد بررسي مي شود و اسنادي که در اين زمينه وجود دارد جمع آوري مي شود.پورموسي با تأکيد بر اين که درباره جعل امضا نيز پرونده هايي را داريم تصريح کرد: در زمينه امضاهايي که کارگران مي گويند از آن ها جعل شده بررسي هاي تخصصي صورت مي گيرد و معمولا ۱۰ درصد احتمال دارد که ساختگي بودن آن مشخص شود.اين مقام مسوول کارگري کشور درباره تأکيد وزير کار مبني بر جرم بودن امضاي قراردادهاي سفيد در بازار کار بيان داشت: رسيدگي هاي اين چنيني نيازمند ساز و کار است و تنها مطرح کردن اينکه متخلفان جريمه مي شوند کافي نيست. کارفرمايان بايد موظف شوند که حقوق کارگران را به يک حساب مشخصي واريز کنند.وي خاطرنشان کرد: امنيت شغلي کارگران مساله مهمي است که امروز به مخاطره افتاده و در سطح پاييني قرار دارد. متأسفانه برخي کارفرمايان متخلف چنين شرايطي را به وجود آورده اند. ضروري است براي توقف قراردادهاي سفيد امضا، تدابير اجرايي تري انديشيده شود.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.