معاون اشتغال وزارت کار تغییر کرد

تعداد بازدید: ۱۰۱
  • معاون اشتغال وزارت کار تغییر کرد
    وزیر کار ضمن تشریح سیاست ها و اقدامات جدید در بازار کار کشور، معاون توسعه و این وزارتخانه را تغییر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری معاون توسعه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا حسن طایی با این سمت خداحافظی و فعلا به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی فعالیت کند. منصوری پیش از این مشاور ربیعی بود.در بخشی از این حکم آمده است: همانگونه که مطلع هستید، در وضعیت موجود کشور، به عنوان یک مسئله و پدیده اجتماعی به عنوان مانع و هزینه توسعه و نیز آثار و تبعات گذار به سوی توسعه یافتگی، سیاست ها و راهبردهای متناسب خود را طلب می کند.برای طراحی و اجرای این سیاست ها و راهبردها، توجه به ابعاد اجتماعی و عمومی، جمعی و غیرفردی، تاریخی، واقعی، متغیر و نسبی، تنوع و تکثر، قانونمندی، کثیرالابعاد و بین رشته ای بودن این پدیده (اشتغال یک موضوع صرفا اقتصادی نیست) و نیز این موضوع که محصول تعامل و ترکیب شرایط و عوامل عدیده و به هم پیوسته ای در سطوح خُرد، میانی و کلان است از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین توجه به عملکرد نهادهای اجتماعی، ساختارها و کارکردهای خُرده نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای برنامه ریزی به منظور مهار این پدیده حائزاهمیت است.ما در عرصه و کارآفرینی، همگام و همپای هستی شناسی (توصیف وضعیت موجود) و هدف شناسی (ترسیم وضعیت مطلوب) به امکان شناسی یعنی ارزیابی دقیق مقدورات و محدودیت های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همت مضاعف برای تصمیم گیری های منسجم، دقیق و اثربخش در جهت اجرایی سازی برنامه های اعلامی نیازمندیم.در ادامه این حکم آمده است: تحقق بخشیدن به سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی در تولید و رونق اقتصادی کشور و ظرفیت سازی و بهره گیری مطلوب از عزم و اراده ملی به ویژه درشرایط پساتحریم و حذف محدودیت های اقتصادی قدرت های استکباری، مستلزم هوشیاری و حساسیت نسبت به تغییرات محیط (ملی و بین المللی) و مدیریت هوشمندانه تغییرات و شناسایی تغییر جهت های راهبردی و خلق فرصت ها واجرای ابتکارات، اقدامات و برنامه های لازم است.بدیهی است در این مسیر باید اولا با منابع توسعه یعنی جامعه و مردم که منبع، موضوع، متولی، وسیله و هدفمند، ثانیا با منابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضائیه و سایر ارکان دولت، مجریان و برنامه ریزان به عنوان بسترسازان، ناظران و سازمان دهندگان و کارآفرینی، تعامل همه جانبه، موثر و مستمری را سامان بخشیم؛ بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت و نقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد و دست اندرکاران برای مهار در کشور اجتناب ناپذیر است.ربیعی در این حکم تاکید کرده است: علیرغم اینکه محصول یک سیستم یا نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و حل معضل از وظایف یک وزارتخانه فراتر بوده و یک امر ملی و فرابخشی تلقی می شود، این وزارتخانه در پاسخگویی به این نیاز مبرم اجتماعی، به عنوان جزئی از دولت، در دو سال گذشته با پذیرش مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای بسیاری از راهکارها، تلاش گسترده ای صورت داده که ضرورت دارد این رهیافت و رویه ها همچنان استمرار یابد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.