نگاهی به درآمدهای کارگران ساده و استادکاران

تعداد بازدید: ۲۷۰
  • نگاهی به درآمدهای کارگران ساده و استادکاران
    استاد کار کابل فشار قوی و ساده از جمله قوی ترین و ضعیف ترین قشرهای در طرح های هستند که به ترتیب هر کدام با دستمزد به طور متوسط ماهیانه حدودا سه میلیون تومان و بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان در تهران فعالیت می کنند.به گزارش خبرنگار ایسنا، استادکار کابل فشار قوی، استادکار تاسیسات و کابل کش درجه یک فشار قوی از جمله مشاغل هستند که در بین شاغلان در حوزه طرح های بیشترین متوسط دستمزد یعنی ماهیانه حدود سه میلیون تومان را دارند.وضعیت دستمزدها در نیمه نخست امسال برای فعالان در بخش های طرح های در استان تهران نشان می دهد که متوسط دستمزد در این قشر از ساعتی بیش از 17 هزار تومان تا ساعتی حدود 6600 تومان را در بر می گیرد.یافته های مرکز آمار از وضعیت دستمزدهای نیروی انسانی در طرح های و ملی طی نیمه نخست امسال در سطح استان تهران و تغییرات آن نشان می دهد که کمترین متوسط دستمزد به ساده تعلق دارد که به طور متوسط ساعتی حدود 6600 تومان مزد می گیرند.با محاسبه 8 ساعت کار در هر روز و 22 روز کار در هر ماه با در نظر گرفتن روزهای تعطیل پنج شنبه و جمعه، ساده تهرانی به طور متوسط دستمزدی در حدود یک میلیون و صد هزار تومان دریافت می کنند و البته این میزان دستمزد نسبت به نیمه مشابه سال قبل 17 درصد و نسبت به نیمه پیش از آن 13.5 درصد رشد داشته است.دستمزد کار ساعتی سرکارگران نیز طبق گزارش مرکز آمار کمتر از 2500 تومان از ساده بیشتر و به این ترتیب 9000 تومان است، بنابراین سرکارگران نیز با در نظر گرفتن رشد 12 درصدی دستمزد نسبت به نیمه دوم سال گذشته و 17.5 درصدی نسبت به نیمه نخست سال قبل، ماهانه به طور متوسط حقوقی در حدود یک میلیون و 600 هزار تومان دریافت می کنند.رانندگان ماشین های سبک و سواری، رانندگان دامپر و تراکتور و کمک رانده ماشین آلات حمل و نقل از دیگر فعالان تهرانی در بخش های اند که در رده دارندگان کمترین متوسط دستمزد یعنی ساعتی 7000 تومان قرار دارند.اما استادکار کابل فشار قوی، استادکار تاسیسات، کابل کش درجه یک و همچنین استاد کار سیم کش ساختمان از جمله مشاغلی هستند که در فهرست بالاترین دستمزدهای ساعتی قرار دارند.بیشترین دستمزد در این گروه به استاد کار کابل فشار قوی تعلق دارد که فعالان در این قشر به طور متوسط برای هر ساعت فعالیت 15 هزار تومان دستمزد می گیرند و طبق همان فرمول قبل دستمزد آنها در هر روز به طور متوسط 136 هزار تومان و در هر ماه با در نظر داشتن تعطیلات به طور متوسط حدود سه میلیون تومان است.استادکاران تاسیسات و کابل کش های درجه یک فشار قوی در تهران نیز به طور متوسط ساعتی 15000 تومان دستمزد می گیرند که در نهایت دستمزد ماهانه آنها به چیزی در حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان می رسد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.