اهمال دولت و کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور

تعداد بازدید: ۷۰
  • اهمال دولت و کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور
    یک کارشناس تامین اجتماعی معتقد است: اهمال دولت و کارفرمایان، بار سنگین مسئولیت پیش از موعد سخت و زیان آور را تنها بر دوش تامین اجتماعی انداخته است.رشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی، در ارتباط با پیش از موعد در سخت و زیان آور به ایلنا گفت: مطابق قانون در رابطه با سخت و زیان آور، مسئولیت باید میان شرکای اجتماعی تقسیم شود.وی در ادامه ضمن تعریف سخت و زیان آور، یک مثلث مسئولیت میان شرکای اجتماعی ترسیم می شود، که یک ضلع آن دولت، ضلع دیگر و آخرین ضلع آن نیز سازمان تامین اجتماعی است.یزدانی در تشریح این تقسیم مسئولیت به ایلنا گفت: برهمین اساس در قانون سخت و زیان آور، دولت و موظف هستند تا عوامل ایجاد کننده شرایط سخت و زیان آور را به حداقل ممکن برسانند.این کارشناس تامین اجتماعی بابیان اینکه همکاری دولت و کارفرما در زدودن عوامل سخت و زیان آور تلقی شدن محیط های کار در دراز مدت به نفع و سازمان تامین اجتماعی است، افزود: در کوتاه مدت کارگری که شغل او سخت و زیان آور تلقی می شده باید زودتر از موعد بازنشسته شود اما در دراز مدت اگر دولت و کارفرما به تعهدات قانونی خود در مورد اصلاح محیط های شغلی اقدام نکنند هم سلامتی به خطر خواهد افتاد و هم سازمان تامین اجتماعی برای ارائه به خدمات دچار مشکل خواهد شد.وی با تاکید بر غفلت این دو ضلع مثلث در طول سالهای گذشته افزود: با اهمال دولت و سختی زدایی از اتفاق نیافتاده و بار مسئولیت بر دوش سازمان تامین اجتماعی است.وی ادامه داد: در این شرایط ، برای تامین هزینه های پیش از موعد سخت و زیان آور، منابع تامین اجتماعی که اموال است هزینه می شود و این به زیان خود تمام می شود.این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان این مطلب که در مباحث بیمه و اولویت با نگاههای توسعه محور است گفت: سن و سابقه با امید به زندگی در ارتباط مستقیم است .وی ادامه داد: درنتیجه، هرچه جامعه به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، طبیعی است که باید سن و سابقه نیز به نحو مطلوب اصلاح شود تا در کارکرد و رسالت اجتماعی صندوق های خللی وارد نشود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.