کار آفريني، نوآوري و توسعه خطوط رويکرد اصلي ناوگان اتوبوسراني در سال 95

تعداد بازدید: ۱۴۵
  • کار آفريني، نوآوري و توسعه خطوط رويکرد اصلي ناوگان اتوبوسراني در سال 95
    مدير عامل شرکت واحد تبريز و حومه کارآفريني، و توسعه خطوط را رويکرد اصلي ناوگان تبريز و حومه در سال 95 عنوان کرد.به گزارش خبرگزاري موج، شمس اله فيروزيان مدير عامل اين شرکت در جمع معاونين ومديران اين شرکت، نقشه راه ناوگان حمل ونقل عمومي در سال 1395 را و کارآفريني همراه با توسعه ناوگان اعلام کرد.وي افزود: بودجه سال 1395 با رويکرد کار آفريني و نوآوري، فرهنگ سازي، آموزش و افزايش ناوگان وتوسعه خطوط وپيگيري املاک آماده شده براي ايجاد پايانه ها و توقفگاه، در راستاي تحصيل رضايت شهروندان مورد توجه جدي قرار گرفته است. فيروزيان با اشاره به فرمايشات حضرت امام خميني (ره ) که فرموده اند: شما در هرمقامي هستيد، مقيد باشيد به اينکه کارهايتان را به مردم بگوييد. آن چيزي که نبايد گفت، آن عبادات شخصي آدم است که نبايد بگويد. اما کارها و خدمت هايي راکه شما کرديد، اگر نگوييد فساد دارد، تصريح کرد: اطلاع رساني شفاف از خدمات وکارهاي انجام يافته مي تواند شهروندان را در توسعه همه جانبه ناوگان حمل ونقل عمومي، هميار و همفکر و در نهايت همقدم با شرکت کند.مدير عامل شرکت واحد حضور مديران در بين مردم براي شناسايي نقاط ضعف وبرطرف کردن سريع آن بسيارمهم خواند وافزود : ادامه جلسات ملاقات عمومي با مردم در جهت رفع مشکلات آنها در مساجد بايد با برنامه ريزي و عملکرد و ارائه راه حل ها همچنان ادامه يابدفيروزيان در ادامه با اشاره به ايجاد انگيزه در درون سازمان ودر بين پرسنل شرکت واحد را از ضروري ترين برنامه هاي خواند و افزود: در اين خصوص اقدامات مهمي براي پرسنل تامين نيرو از جمله افزايش مدت قراردادها، تامين هزينه هاي درماني ،عضويت در فروشگاه تعاوني مصرف انجام شده که اميدواريم در سال 1395 روند مذکور با ارتقاء در ساير بخشها نيز ادامه يافته و ارتقاء رفاه عمومي کارکنان مورد توجه بيشتر قرار خواهد گرفت. مدير عامل شرکت واحد شهر ايجاد انگيزه کافي در ناوگان بخش خصوصي تحت عنوان همگون سازي قلب با مغز ودست را موثر دانست وافزود اين موضوع مي تواند کارائي خود را در خدمات رساني به مردم با اعتقاد دروني انجام داد که در اين حوزه بايستي بيش از پيش سازکارهاي انگيزشي را افزايش دهيم.فيروزيان راهبري سيستم در مقوله علم مديريت در سازمان را مهمتراز رياست در نظام جمهوري اسلامي ايران دانست وافزود با تبعيت از روش و منش بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري که اين موضوع به عنوان الگوي تاثير پذير در حوزه مديريت اسلامي بايستي مورد توجه مديران قرارگرفته و ثمره آن را کارکنان سيستم ها و به تبع آن راحتي مردم و رضايت آنان را به دنبال خواهد داشت.گفتني است در ابتداي جلسه معاونين ومديران شرکت گزارش عملکرد هفت ماهه حوزه ها را ارائه نمودند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.