دو هزار کارگر بندر امام معطل صدور احکام بازنشستگی هستند

تعداد بازدید: ۵۴
  • دو هزار کارگر بندر امام معطل صدور احکام بازنشستگی هستند
    شعبه سازمان تامین اجتماعی در بندر امام با پیش از موعد نزدیک به دو هزار کارگر مشمول سخت و زیان آور مخالفت می کند.منابع خبری ایلنا در منطقه بندر امام می گویند ادراه تامین اجماعی بدر امام از صدور حکم برای دست کم نزدیک به دو هزار نفر از کارگران این منطقه خودداری می کند.به گفته منابع ایلنا تمامی این کارگران که هم اکنون در واحدهای پتروشیمی بندر امام کار می کنند مشمول مشااغل سخت و زیان آور هستند و بیش از بیست سال سابقه کار دارند.از قرار معلوم سخت و زیان آور بودن این کارگران از سوی کمیته رسیدگی کننده به سخت و زیان آور که در اداره کار بندر امام قرار داردتایید شده اما اداره تامین اجتماعی شهر بندر امام حکم این کارگران را صادر نمی کند.به نقل از این کارگران گفته می شود که سازمان تامین اجتماعی با این استدلال که سوابق بیمه ای کارگران مورد نظر مخدوش است و یا هنوز تکلیف 4 درصد حق بیمه اضافی هنوز روشن نشده است از صدور حکم آنها خودداری می کند.در این رابطه گفته می شود که در نتیجه سخت گیری های سازمان تامین اجتماعی هم اکنون نزدیک به یک سال و نیم از تعدادی از این کارگران می گذرد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.