وضعیت بیکاری در روستا و شهرها چگونه است؟

تعداد بازدید: ۱۲۹
  • وضعیت بیکاری در روستا و شهرها چگونه است؟
    اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص نسبت اشتغال در فصل بهار 1394 نشان می دهد این شاخص در بین جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 33.9درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 57.2درصد و در بین زنان 10.7درصد به دست آمده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، نسبت اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده به طوری که این نسبت در نقاط روستایی 37.2درصد و در نقاط شهری 32.7درصد است.سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادیبررسی میزان اشتغال در بخش های عمده فعالیت نشان میدهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند به طوری که سهم شاغلان 10ساله و بیشتر در بخش خدمات 47.9درصد، در بخش صنعت 33درصد و در بخش کشاورزی 19.2درصد بوده است.سهم اشتغال در بخش های عمومی و خصوصیبررسی وضع شغلی شاغلان نشان می دهد درصد شاغلان در بخش خصوصی(کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی و کارکنان فامیلی بدون مزد) بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی(مزد و حقوق بگیران بخش عمومی) است، به طوری که سهم اشتغال جمعیت 10ساله و بیشتر در بخش خصوصی 84درصد و در بخش عمومی 16درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.اشتغال ناقصنرخ اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت فعال دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده، 8.2درصد جمعیت 10ساله و بیشتر در فصل بهار 1394 دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 9.1درصد و در بین زنان 3.8درصد و همچنین در نقاط شهری 7.1درصد و در نقاط روستایی 10.9درصد بوده است.سهم اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص هستند. براساس نتایج به دست آمده، 9.2درصد شاغلان در فصل بهار 1394 دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 10درصد و در بین زنان 4.7درصد و همچنین در نقاط شهری 8.1درصد و در نقاط روستایی 11.8درصد بوده است. نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. نتایج حاکی از آن است که 3.4درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 3.4درصد و در بین زنان 2.6درصد و همچنین در نقاط شهری 2.9درصد و در نقاط روستایی 4.4درصد بوده است.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.