طبق اعلام مرکز آمار متوسط زمان کار بزرگسالان 3 ساعت در روز است

تعداد بازدید: ۸۸
  • طبق اعلام مرکز آمار متوسط زمان کار بزرگسالان 3 ساعت در روز است
    یافته های آماری کشور طی پاییز سال گذشته نشان می دهد که افراد 15 ساله و بیش تر در یک شبانه روز به طور متوسط بیشترین زمان خود را به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی اختصاص می دهند و در مجموع کمتر از سه ساعت از وقت خود را صرف فعالیت های شغلی می کنند و حدود دو ساعت را نیز با استفاده از رسانه های جمعی می گذرانند، در این بین سهم فعالیت های داوطلبانه و خیریه برابر 2 دقیقه است.به گزارش خبرنگار ایسنا، افراد 15 ساله و بیش تر در یک شبانه روز به طور متوسط بیش ترین زمان خود را به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی با 13 ساعت و 12 دقیقه، فعالیت خانه داری با 3 ساعت و 18 دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با 2 ساعت و 55 دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با 2 ساعت و 3 دقیقه، اختصاص داده اند. همچنین متوسط کم ترین زمان صرف شده درشبانه روز مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه برابر 2 دقیقه بوده است.بر این اساس بررسی الگوی گذران وقت افراد شاغل 15 ساله و بیش تر نشان می دهد که این افراد به طور متوسط 7 ساعت و 26 دقیقه از یک شبانه روز خود را به کار و فعالیت های شغلی اختصاص داده اند.همچنین یافته های طرح نشان می دهد که در فصل پاییز 1393 مردان شاغل، 7 ساعت و 44 دقیقه و زنان شاغل، 5 ساعت و 36 دقیقه از 24 ساعت شبانه روز خود را به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.مقایسه نتایج فوق با اطلاعات متناظر در پاییز سال 1387نشان می دهد که افراد به طور متوسط 6 ساعت و 30 دقیقه، مردان 6 ساعت و 53 دقیقه و زنان 4 ساعت و 8 دقیقه از وقت خود را صرف کار می کردند که بر این اساس در سال گذشته این میانگین در تمام گروه ها افزایش یافته است.لیسانسه ها بیشتر درس می خوانند!بررسی فعالیت های آموزشی افراد باسواد بر اساس سطوح تحصیلی، گویای آ ن است که افراد دارای تحصیلات لیسانس در یک شبانه روز به طور متوسط با 2 ساعت و 5 دقیقه، بیش تر از سایر افراد به فعالیت های آموزشی پرداخته اند. پس از این گروه، افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای، 1 ساعت و 51 دقیقه از اوقات شبانه روز خود را به فعالیت های آموزشی اختصاص داده اند.بررسی فعالیت های گذران وقت افراد حاکی از آن است که افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای به طور متوسط 52 دقیقه در یک شبانه روز را به فعالیت های مشارکت اجتماعی و افراد بی سواد 1 ساعت و 24 دقیقه را به این فعالیت اختصاص داده اند.یافته های طرح نشان می دهد، هر فرد 15 ساله و بیش تر در یک شبانه روز به طور متوسط 16 دقیقه به انجام فعالیت های ورزشی و 9 دقیقه را به فعالیت های تفریحی، فرهنگی اختصاص داده است. فعالیت های مذکور برای مردان به ترتیب 22 و 11 دقیقه و برای زنان به ترتیب 10 و 7 است.بررسی فعالیت های گذران وقت جوانان 24-15 ساله گویای آن است که این گروه از جوانان در یک شبانه روز به طور متوسط حدود 4 ساعت و 24 دقیقه به انجام فعالیت های آموزشی و 2 ساعت و 10 دقیقه را به استفاده از رسانه های جمعی اختصاص داده اند.الگوی گذران وقت افراد 15ساله و بیش تر به تفکیک روزهای تعطیل و غیر تعطیل گویای آن است که افراد در روزهای تعطیل به طور متوسط 1 ساعت و 54 دقیقه و در روزهای غیر تعطیل 3 ساعت و 4 دقیقه به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.