متخصص کاربلد کم داریم

تعداد بازدید: ۳۹
  • متخصص کاربلد کم داریم
    عضو کمیسیون ومعادن مجلس گفت: تعداد نیروهای متخصص در مناطق محروم اندک است، بنابراین ضرورت دارد آموزش های فنی و حرفه ای در روستاها گسترش یابد.عنایت الله هاشمی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: آموزش فنی وحرفه ای بر دوش وزارت کار است.با توجه به اینکه کشورمان در مسیر صنعتی شدن گام برمی دارد، نیاز به نیروهای متخصص فوق العاده زیاد است.وی با یادآوری اینکه در گذشته آموزش های فنی و حرفه ای در بخش خصوصی به صورت استاد و شاگردی صورت می گرفت گفت: با توجه به اینکه بحث بیمه و جرایم ناشی از بیمه نکردن شاگردان مطرح شد، کارگاه های کوچک کمتر به استخدام شاگری رغبت نشان می دهند و نتیجه آن می شود که رسالت آموزش فنی و حرفه ای بر دوش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افتاده است.عضو کمیسیون ومعادن مجلس با اشاره به اینکه امروزه آموزش های فنی و حرفه ای از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام می شود گفت: با توجه به افزایش جمعیت و نیروی جویای کار، تاثیرات آموزش های فنی و حرفه ای خودش را نشان نداده است و همچنان بیکاران ما از نداشتن توان فنی و حرفه ای رنج می برند.وی با اشاره به اینکه در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای کوچک با نیروهای متخصص نیاز دارند گفت: در مناطق محروم نیروهای متخصص کمتر وجود دارد و چون با این افراد متخصص نیاز دارند، از شهرها نیرو جذب می کنند که تبعات خاص خودش را دارد و هزینه هایی همچون رفت و آمد بر دوش این افراد می ماند.هاشمی از مسئولان وزارت کار خواست تا مراکز آموزش فنی و حرفه ای را گسترش دهند و گفت: تا جایی که من می دانم، از نظر ساختمانی و ا مکانات سخت ا فزاری، وضعیت مناسب است اما از نظر مربی در تنگنا هستند و همین بر کیفیت اثر می گذارد.وی با تأکید بر اینکه مربیان آموزش فنی و حرفه ای باید به آینده امیدداشته باشند گفت: اگر این افراد امیدی به آینده داشته باشند، وقت می گذارند و بیشتر در مراکز آموزش حضور پیدا می کنند که همین امر مسئولیت وزارت کار را بیشتر می کند.عضو کمیسیون ومعادن مجلس با تأکید بر اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید رابطه مستقیمی با بازار کار داشته باشد گفت: قبل از آنکه آموزش تعریف شود و برای آن مربی استخدام شود و تجهیزات خریداری شود، باید بازار کار آن سنجیده شود و به صورتی باشد که مراکز آموزشی برای بازار کار نیروی متخصص تربیت کند.وی در مورد آمارهایی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مورد حرفه آموزی ارائه می کند گفت: این آمارها درست است و البته که تربیت هم می شوند، اما بحث بر سر این است که آیا این آموزش ها مورد نیاز کشور بوده است و آیا بنگاه های کوچک به این آموزش ها نیاز دارند و مهمتر اینکه آموزش ها به اشتغال نیروی بیکار منجر می شود؟هاشمی با اعلام اینکه اکنون می بینیم تقاضا برای متخصص برق زیاد است گفت: اکنون نیاز به تعمیر کار وسایل برقی زیاد است اما تعمیرکار متخصص وجود ندارد و اکنون اعلام می شود که اینها تعمیرکار نیستند بلکه تعویض کار هستند، بنا بر این شاهد هستیم که بسیاری از وسایل برقی خراب شده و چون تعمیر کار وجود ندارد، به ضایعات تبدیل می شوند.وی با تأکید بر اینکه تکنیسین برق هم به شدت مورد نیاز است گفت: اگر به ستون نیازمندی های روزنامه ها نگاه کنیم، می بینیم که چه تخصص هایی نیاز است و می توانیم بر اساس آن آموزشها را تعریف کنیم و آن آموزش هایی که نیاز نداریم، تعطیل کرده و به آموزش های مورد نیاز بپردازیم.عضو کمیسیون مجلس با پذیرفتن اینکه آمارهای آموزش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای بسیاری بالاست گفت: کار باید هدفمند باشد و جامعه مخاطب از بین بیکارانی برگزیده شود که توان پایان دادن به دوره های آموزشی را داشته باشند و سازمان هم بر اساس نیاز بازار کار آموزش بدهد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.